Herdenking 4 mei 2008

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-05-2008 | Gewijzigd op: 21-06-2008
De herdenking aan de Tweede Wereldoorlog begon hedenavond - zondag 4 mei 2008 -in de Hervormde Kerk. Daar werd in aanwezigheid van een dertigtal schoolkinderen teruggekeken op onder meer vrijheid, solidariteit en verzet. Jacques van denDool, organist van de kerk Harry van Oirschot [dwarsfluit] verzorgden de muziek [componist Joseph Reinberg].

De jeugd van de basisschool Het Bossche Broek, locatie Zuid en leerlingen van het St.Janslyceum.Op de 1e rij leelringen van het St.Janslyceum : Lisa van Ravenstein, Rutger Kriek en Fleur Aarts [Bossche Broekschool] . Daarachter:met rood vest: Loraine Elemans en nauwelijks zichtbaar Christiaan. Docent René Kok van het St Janslyceum, en de leerlingen van die school die elk een gedicht voorlazen van jongeren uit eerdere 4 mei-herdenkingen. Rechts Rutger Kriek van Het Bossche Broek met zijn tekst over vrijheid en vrede. .

- foto's © paul kriele, 4 mei 2008.
 
De officieel genodigden burgemeester Ton Rombouts en naast hem Luc van Gent en twee officieren van Land-en Luchtmacht in de Hervomde Kerk bijeen voor de herdenking van de oorlogsslachtoffers. Rechts achter in de groep scholieren.

Docent René Kok benadrukte dat we moeten blijven gedenken, ook al dreigt de generatie die de oorlog meemaakte, uit te sterven. 'Steeds hebben we nieuwe vragen over die oorlog,' aldus Kok.
Dominee Henk van Tilburg sprak in het bijzonder naar de jeugd zijn waardering uit voor hun bijdrage. ' Het geeft ons hoop voor de toekomst.'

Niet alleen de joden werden herdacht, dominee Henk van Tilburg noemde ook de Jehovagetuigen, de zigeuners als ongewenst verklaard , de slachtoffers van geweld en van medische proeven, de homosexuelen die vanwege hun geaardheid zijn vermoord, de slachtoffers van rassenhaat en verstandelijk gehandicapten. 'Dat wij ons verzetten tegen elke vorm van geweld,' aldus Van Tilburg. 'Dat de liefde mag regeren'.

Met hen die ons verlieten smeden wij een band
Twee minuten voor de mensen van toen, is alles wat wij vragen. 
[fragmenten uit voorgedragen gedichten]
De stoet olv burgemeester Rombouts en militaire vertegenwoordigers lopen in stilte naar het Herdenkingsmonument aan de Hekellaan. Journalist van het Brabants Dagblad John van Miltenburg in zijn bijdrage over het Bossche verzet in de oorlog 40-45.

-
foto's © paul kriele, 4 mei 2008.

Van Miltenburg, redacteur bij het Brabants Dagblad, die het Bossche verzet uit de oorlog 40-45 bestudeerde en als mederedacteur daarvan verslag deed in 'Wegens bijzondere omstandigheden', gaf een indruk van het Bossche verzet, de namen, de organisatie en wat er aan verzetswerk gebeurde. Spreker haalde de februaristaking van 1941 in Amsterdam aan als het meest ontroerende moment van de oorlog. Dat was een demonstratie van solidariteit en verzet. Van die actie ging over het gehele land een stimulans uit, met name naar de pers. In Den Bosch was op kleine schaal sprake van verzetsbereiheid.
In de reeks van namen en anekdoten over het Bossche verzet stipte Van Miltenburg met name Henk Veldman aan, de dominee van de 'kerk met de groene ruitjes' in de Jan Heinnsstraat. 'Wat kan een man oprecht in trouw, nog doen in oorlogstijd,' was een aangehaalde tekst van een Nederlands schrijver. Het is goed een mensen van dit kaliber te denken en al degenen die hun verzetsdaden met de dood moesten bekopen,' aldus Van Miltenburg.

Na afloop van de herdenking in de kerk aan het Kerkplein, trokken de aanwezigen in een stille stoet naar het monument aan de Hekellaan.
Voorafgaand aan een kranslegging bij het Verzetsmonument aan de Hekellaan, legden de jeugd van de basisschool Het Bossche Broek en van het St.Janslyceum eerst nog kransen bij het door hen geadopteerde Joods monument in de Casinotuin.


Joods scholierenmonument in de Casiotuin.
foto © gerard monté, 1 mei 2005.

Herdenking in Kamp Vught
Voor de eerste keer in de geschiedenis sprake bij de dodenherdenking in Kamp Vught een Duits ambassadeur. Thomas Läufer noemde de verschrikkingen van de oorlog en het goede nabuurschap.'Wij zullen onze gezamenlijke inzet dringend nodig hebben voor het behoud van Europa als open maatschappij,' aldus Läufer. 'Vanuit de herinnering kan kracht ontstaan voor politiek verantwoord handelen en zelfs voor verzoening,' aldus de door 'de toereikende hand' ontroerde ambassadeur bij de herdenking die door een paar honderd mensen werd bijgewoond

Terug naar boven