Voortzetting veteranendag

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-06-2008 | Gewijzigd op: 14-08-2013
Zaterdag 28 juni 2008 houdt de gemeente in TheateradParade een samenkomst voor veteranen. In een programma met film, theater[Koningstheater] en een lunch wil de gemeente de veteranen onthalen.
De opzet volgt uit een – hernieuwde – enquête en na onderzoek door een Tilburgs buro. Er bleek min of meer een behoefte te zijn aan – naast een landelijke dag- ook een lokale invulling van de veteranendag. Op de suggestie voor de veteranendag 2008 volgde een respons van 70%.
Beraad over nieuwe invulling
Er is ook een groep geformeerd die zich oriënteert over de jaarlijkse invulling van deze reünie rond 744 oud-gedienden die Den Bosch telt.