Manifestatie met o.a. intocht van ridderorden

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-09-2006 | Gewijzigd op: 07-05-2019
Op zaterdag 23 september 2006 komen tal van historische ridderorden naar de stad. Op die dag is Den Bosch gastheer n van het 19e lustrum [ridderdag] van de Souvereine Militair Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta.
De bekende Illustre Lieve Vrouwe Broederschap en ook de Duitse Orde Balije van Utecht, de Joanniter Orde en de Orde van het H.Graf van Jeruzalem behoren tot de gasten vanwege hun onderlinge charitatieve en spirituele banden. De mis in de Sint Jan [12.15 uur] wordt gecelebreerd met tal van vooraanstaande abten en bisschoppen, onder wie mgr. Bär en in aanwezigheid van de Grootcommandeurs en grootmagistraten van diverse orden. Tijdens de dienst vindt de installatie plaats van nieuwe ridders, dames van Eer en Devotie en Magistrale Gratie van de Orde van Malta. 
 
Berend Jan baron van Voors tot Voorst temidden van grootcommandant pater Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinette [r.] en grootkanselier Jean Pierre Marzery. 
foto's © peter edel, 23 september 2006.
Hte gilde.
 
Weinig dagelijkse beelden en veel verbazende gezichten trok deze stoet van mannelijke en vrouwelijke Malta ridders. 

foto's © peter edel, 23 september 2006.
 
 
De dag begint met ontvangst in het stadhuis [11.00 uur] waarna de leden der Orden en broederschappen in kledij naar de Sint Jan togen tezamen met Bossche en Vughtse gilden. Na de eucharistieviering gaat de stoet om 14.00 uur via de Peperstraat naar het Noordbrabants Museum alwaar hen op het voorplein een vendelgroet wordt gebracht.
Peter Edel maakte een geslaagde fotoreportage.
De stoet trok, onder leiding van de kapittelvoorzitter en voorafgegaan door de banieren van de orden, na een ontvangst en toespraken in het stadhuis via de Hinthamerstraat naar de St. Jan alwaar een plechtige eucharistieviering plaatsvond en nieuwe ridders de eed aflegden.
Gastheer was het kapitel van de Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem van Rhodos en van Malta [afd.Nederland], die zijn ridders, partners en kinderen uitnodigde voor de jaarlijkse Ridderdag, speciaal bgv het 19e lustrum. 
 
Intocht der gilden met omfloerste trom, gevolgd door de vendelzwaaiers. 

foto's © peter van gogh, 23 september 2006.
 
  In een sfeervolle-historische - kathedraal, leken op zich al mannen en vrouwen in historische gewaden een link leggen naar het verleden.

Eed aflegging.

 
Op de rechter foto hieronder houdt de kapittelvoorzitter Barend Jan baron van Voorst tot Voorts een woord van welkom. 
Tijdens de dienst in de Sint Jan werden vijf nieuwe leden van de orde van Malta tot ridder geïnstalleerd. 
Hierboven, de linker foto, vlnr.: Pia Lokin-Sassen, Elisabeth de Haas van Dorsser, Leila gravin de Marchant et d'Asembourg, Emilie barones van Voorst tot Voorst en als enige man, Patrick ridder de van der Scheuren.
-Links: Gebeden en- liturgische- liederen wisselden elkaar af. Met een zwaard en eed van trouw werden nieuwe ridders opgenomen in de orden.
 De -kandidaat-ridders worden toegesproken voor een eed van trouw
.

foto's © peter edel, 23 september 2006.


 foto's © peter edel, 23 september 2006.
 
Boven: Bisschop mgr.Bär.

foto's © peter edel, 23 september 2006.
De celebranten van de dienst met o.a. plebaan Van Rossem [midden] en mgr. Bär [r]. 

Hieronder: Rijksarchivaris Louis Pirenne. 

 

Na afloop van de plechtigheden in de St.Jan togen de genodigden, gasten en gastheren naar het Noordbrabants Museum, waar -voorafgaand aan de ontvangst - een gildengroet werd gebracht. 
 

Middelste foto: Voor een kind een ongewoon tafereel.
Markante persoon: Jan Kees baron van Tuyll van Seroooskerken. 
foto's © peter edel, 23 september 2006.


 

Terug naar boven