'Veteranendag': uitreiking veteranenspeld en defilé op Markt

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-10-2013 | Gewijzigd op: 26-10-2013
Midden op de Markt, omringd door honderden manschappen van het Regiment Van Heutsz en de Luchtmobiele Brigade werd op donderdagmiddag 24 oktober –vooruitlopend op veteranendag- aan militairen die in het buitenland hebben gediend [Bosnië, Nederlands Indië, Libanon, de Balkan, Korea, Irak, Afghanistan of Afrika] de veteranenspeld uitgereikt. ‘Dwars door de Landmacht en de Krijgsmacht heen,‘ aldus de regimentscommandant  overste Van Dreumel.


Voorafgaand aan de ceremonie op de Markt sprak loco-burgemeester Jan Hoskam met de drie hoge officieren van Van Heutsz en de afdeling communicatie het draaiboek door.

foto © paul kriele, 24 oktober 2013.

’s Morgens was hen al het veteranenpaspoort overhandigd. De indrukwekkende ceremonie, waar veel publiek op af was gekomen, is een rechtstreeks gevolg van de besluiten van Eerste Tweede Kamer om militairen in het buitenland gediend hebbende, te eren met een erkenning in de vorm van een onderscheiding.* Wethouder Jan Hoskam speldde als eerste de verteranenonderscheiding als eerste op bij generaal Vleugels van de Nederlandse Defensie Academie.
* zie onderaan artikel

Manschappen van uiteenlopende eenheden van Van Heutsz de Luchtmobiele Brigade stonden in gelid op de Markt.

foto's © paul kriele, 24 oktober 2013.

Na de uitreiking volgde de Taptoe, en het dodenappel voor diegenen die tijdens hun inzet zijn omgekomen.
Na het Wilhelmus verplaatste het tafereel zich naar het plein voor stadhuis, waar vandaan de generaal Vleugels, de overste Van Dreumel en loco-burgemeester Jan Hoskam het defilé afnam.

In verschillende toespraken werden zowel door het Regiment Van Heutsz en anderzijds door de gemeente waardering, dankbaarheid en lof uitgesproken over de jaren lange relatie en gastvrijheid en dienstbaarheid van partijen over en weer.
‘ Uw aanwezigheid onderstreept de steeds hechtere relatie tussen Van Heutsz en de gemeente zo sprak de overste Van Dreumel richting loco-burgemeester Hoskam. ‘Door de aanwezigheid van vertegenwoordigers van het civiel gezag is daarmee ook het Nederlandse volk inbegrepen.

Er was veel belangstelling voor deze unieke ceremonie, van hoog tot laag en ook zitplaatsen voor de senioren bij -voormalig- The Sting voor de deur.
-Boven: Hoog zat Tony Rademaker en zijn partner Tineke Huijsmans en laag lag deze  fotograaf plat in de aanslag.
-Links: de voorzitter van Oud Korea Strijders C. Motshagen op de ere tribune
.

foto's © paul kriele, 24 oktober 2013.

Jan Hoskam´ Bijna 70 jaar bloeien en groeien we in vrijheid. Zo juist is besloten om de toekomstige Diezebrug de naam te geven van Royal Welsh Division, de bevrijders van onze stad in october 1944, aldus Hoskam die zijn toespraak richtte tot de drie officieren Vleugels,Van Dreumel en De Winter van Van Heutsz.
Een Veteraan
‘Een veteraan is iedere militair die zijn beste kracht heeft gegeven om de Nederlandse belangen te beschermen. Velen keerden beschadigd terug, aldus overste Van Dreumel, enkelen zelfs niet. Risico is onlosmakelijk onderdeel van ons beroep. Ze doen dit door anderen in vrijheid te kunnen doen groeien en bloeien’.

De uitreiking van de veteranenspeld.  Rechts zichtbaar de standaard van Van Heutsz met het regimenstwapen.

foto © paul kriele, 24 oktobe r 2013.
   
-Links boven: Na de taptoe en het dodenappèl, ter herinnering aan de omgekomen collegae militairen, klonk het Wilhelmus.
-Boven: De ere tribune.
-Links: De afmars van de vaandelwacht van het regiment van Heutsz naar het stadhuis voor het defilé.

foto's © paul kriele, 24 oktober 2013. 

*Veteranenpas
Elke militair die in het buitenland ingezet is geweest, heeft recht op een veteranenpas. Zij genieten niet alleen erkenning, waardering en zorg, maar ook van de bijbehorende faciliteiten, zoals ontvangst van het veteranentijdschrift Checkpoint en zij hebben recht op gratis treinkaarten voor het bezoeken van veteranenevenementen. Nederland en de Nederlanders geven die erkenning nu ook aan ons, sprak Van Dreumel donderdagmiddag 24 oktober 2013.

Vanaf het bordes van het stadhuis nam loco-burgemeester Jan Hoskam tezamen met overste Van Dreumel en generaal Vleugels en kapitein De Winter het defilé af waaraan 450 militairen deelnamen .

foto © paul kriele, 24 oktober 2013.
 


Terug naar boven