Oplevering complex Rompertsebaan Brab. Wonen

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-03-2009 | Gewijzigd op: 15-01-2010
sitiatie janauri 2010
Brabant Wonen heeft inmiddels het complex naast de Wethouder Schuurmanslaan opgeleverd en 44 belangstellenden hebben een huurkontrakt getekend.  Dat gaan er nog eens 37 - merendeels starters -  de komende week doen.

situatie september 2009

De koopappartementen op de hoek Rompertsebaan/Weth. Schuursmanslaan zijn bijna allen verkocht. Dat vindt Brabant Wonen, de ontwikkelaar van dat project van 37 koopappartementen en 44 huurappartementen, voor deze tijd een unicum. 
Ook zijn alle huurappartementen binnen een week verhuurd en toegewezen aan de toekomstige bewoners. Het complex wordt in januari 2010 opgeleverd.
De koopappartementen zijn voor starters die nooit eerder een eigen woning hebben gehad met een inkomen van maximaal € 43.900.  Via de clausule Koopgarant-regeling kan Brabant Wonen de flat terugkopen zodra de eigenaar dat wil. Dat maakte wil. De huurappartementen zijn bedoeld voor woningzoekenden tot 30 jaar die een één- of tweepersoonshuishouden voeren. Zie ook www.brabantwonen.nl

situatie juli 2009
De achterzijde van de flats aan de Rompertsebaan
waarachter ook door Jac Klijn uit Kaatsheuvel twee villa's zijn gebouwd.
Inkijk op het bibnenplein tussen de twee vleugels van de nieuwbouw.
foto's © paul kriele, 21 juli 2009. 

Nog net voor mei 2009 werd op '2Start 'aan de Rompertsebaan het hoogste punt bereikt. Directeur Henk Roozendaal van Brabant Wonen hees de vlag in top van 37 koop- en 44 huurappartementen aan de Wethouder Schuurmanslaan hoek Rompertsebaan.
De koopwoningen zijn bedoeld voor starters die nooit eerder een huis bezaten. Via de koop-Garantregeling kunnen toekomstige eigenaars een huis kopen. Daarmee krijgt Brabant Wonen de woning terug als de koper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. De huurappartementen zijn bedoeld voor 1-en 2-persoonshuishoudens  tot 30  jaar.


Lang kon er niet gebouwd worden De begraafplaats Groenendaal, tegenwoordig Orthen,  zag daar geen kans om uit te breiden. Uiteindelijk is het stuk grond tussen de Wethouder Schuurmanslaan  en de kantoren Rompertstate in ontwikkeling gekomen.
situatie maart 2009
Dit complex omvat 5-6 bouwlagen en is bedoeld voor starters. Er zijn 37  koopwoningen en 44 huurwoningen.
Op de onderste laag zit een parkeergarage. zie ook Brabant Wonen

Vorderingen mbt de bouw aan de Rompertsebaan/Wethouder Schuurmanslaan door Brabant Wonen. foto's © paul kriele, 6 maart 2009.

situatie 11 november 2008
De fundamenten zijn al aangebracht, de eerste contouren van de begane grond worden zichtbaar. foto's © paul kriele, 11 november 2008.

situatie 5 september 2008

Hierboven : Zicht op het bouwterrein vanaf de Rompertsebaan.
Rechtsboven het rechter deel van het terrein. Op de achtergrond het groen van de Begraafplaats Orthen.
Foto rechts: inkijk vanaf de kantoren Rompertstate.


foto's © paul kriele, 5 september 2008.

In opdracht van Brabant Wonen bouwt aannemer Alphons Coolen uit Tilburg  37 koopappartementen [170.000 euro] en 44  -gesubsidieerde - huurwoningen. De huizen komen op de markt via makelaar Naber/Vande Veer.

Precaire zaken in de buurt zijn het opvangcentrum van Novadic in Rompertstate en de komst van  vijf standplaatsen voor woonwagenbewoners. zie ook Brabant Wonen

Terug naar boven