100 jaar Sint Janslyceum / historie

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-04-2018 | Gewijzigd op: 28-08-2018

Het  Sint Janslyceum op het Sweelinckplein bestaat dit jaar honderd jaar.  Dit heuglijke feit van de scholengemeenschap  met 1950  leerlingen van Mavo, Havo, Atheneum  en Gymnasium speelt zich af  in en rond het –feitelijk derde gebouw van de lycea.

In onderwijskringen gaat dit jubileum pas in met het schooljaar 2018-2019 en begint de viering, op 10 september 2018, toen 100-jaar geleden de eerste lessen begonnen.Jubilea

De r.k. lycea vierde in 1958 het veertig en in 1993 het 75-jarig en tien jaar geleden het 90-jarig bestaan.

De redactie van het jubileumboek van 1993 besloot haar voorwoord met: ‘Over 25 jaar zal men met een glimlach bekijken hoe men in 1993 met volle overtuiging begon aan het vierde kwart van een eeuw St. Janslyceum’.

Hinthamertsraat 76.
Nu de Muzerije voorheen o.a.de Muziekschool
en vroeger Paleis van Justitie dat op
12 juli 1922 voor Hfl. 90.000 werd aangekocht.
Hier gingen 'de meisjes' als eerste
vanuit Achter de Eksters in1922  naar toe.
In het najaar van 1923 kwamen de 'de jongens'.....


foto © paul kriele, 20 juni  2008.
...........................................................................................Geschiedenis r.k. lycea

Al voor 1918 zat het lyceum, maar nog niet onder de latere naam r.k. Lyceum Jongens en r.k. Lyceum meisjes, in een steeg van de Hinthamerstraat: Achter de Eksters. Daar stond  de voormalige drukkerij van C.N. Teulings,  later bekend van de VNU, uitgever van o.a. het  Brabants Dagblad en Margriet.

Het kantoor en de drukkerij  van Teulings waren in 1914 verhuisd naar het Emmaplein.

De zestien schoollokalen en twee vaklokalen huisden in een opgekalefaterd fabrieksgebouw, zoals de annalen berichtten.

   
-Boven: De muursteen van het in 1923 gebouwde jongenslyceum waarvan de ingang zich aan de zijde St.Josephstraat bevond [rechts]. Nu parkeergarage St.Josef.
Het lyceum kwam van het steegje Achter de Eksters [r-boven] een oude fabriekshal van Uitgeverij C.N. Teulings,
later de VNU met o.a. Margriet en Brabants Dagblad.


foto's © paul kriele, 20 juni 2008.
 
 In 1922 [enkele lokalen van] de meisjes en in 1923 de jongens, toen de nieuwbouw aan de St. Jozefstraat van architect Stuyt  gereed was, kwamen de beide lycea gescheiden door de Binnendieze,  aan resp. de Hinthamerstraat [nu de Muzerije, toen nog  Paleis van Justitie] te zitten. Op de plek van dat jongenslyceum is nu de parkeergarage Sint Jozef.

Aankoop Paleis van Justitie Hinthamerstraat 76

De Bossche r.k. lycea hadden op 12 juli 1922  voor Hfl. 90.000 het door Justitie per 1 september 1922 verlaten gebouw op Hinthamerstraat 76 aangekocht . Hierna volgde de verbouwing en de inrichting van de tuin aan de zijde Sint Jozefstraat voor Hfl. 397.125,72,  een halve ton minder dan aanvankelijk was begroot.

 

Op 26 november 1923 zegende  mgr. A. Diepen officieel het schoolgebouw in.

In de bestuursvergadering van 1 april 1918 waren nog expliciet in de naamgeving de jongens en de meisjes gescheiden. Dat lag in de cultuur van die tijd uiteraard aan de geestelijkheid en de katholieke onderwijsorganisatie [voorloper van Ons Middelbaar Onderwijs/ OMO].  Zij was met dr. H. Moller [*Amsterdam, 1869  +Tilburg, 1940] de feitelijke oprichter van de school en voorzitter van de stichting ‘Het Sint Janslyceum’ samen met Frans Teulings [1892-1961] mede directielid van het uitgeversconcern Teulings.

Het zou ook nog tot het schooljaar  van 1959/1960 duren vooraleer de  eerste meisjes toegelaten werden op de HBS  van de jongensafdeling.

De financiën van de stichting waren niet echt rooskleurig. Grote motor en sponsor was de pastoor van de St. Jacob mgr. Prinsen [bevriend met  parochiaan C. Teulings en dr. H. Moller]. Prinsen moedigde  zijn collega-pastoors voor de school een kerkcollecte te houden. Doordat het lyceum -naast een HBS en een gymnasium -ook uit een [Hoogere] Handelsschool bestond, kreeg het Rijks subsidie.

Complexe aanloop naar nieuwbouw op Zuid

De nieuwbouw op Zuid kent een lange en complexe voorgeschiedenis. Op 11 januari 1955 werd officieel aan de architect de opdracht verstrekt,  een school te bouwen voor  900 leerlingen.

Oktober 1956, na enkele schetsen te hebben ingediend  voor een tweeledig  U-vormig gebouw, midden in een grote hal en kapel die de jongens en meisjes scheidden.

Maar de machtiging door het Ministerie van Onderwijs voor de bouw volgde echter pas op 17 maart 1959. Dat was 5 jaar nadat de staatssecretaris zijn goedkeuring had gegeven.


Sweelinckplein.
Nieuwbouw  St.Janslyceum in 1962/1963.
Maar e
erste bouwplan van Nico van der  Laan in 1956.
Na twee eerdere locaties [Zuiderparkweg
en de achterkant van het huidige lyceum] 
werd in 1962 voor het Sweelinckplein gekozen.


foto © paul kriele,  6 juni 2012.

In 1956 kwam er tenslotte  ook van Nico van der Laan een  plan voor een carreevormig gebouw  met aula, hal aan de voorzijde en los staande gymzalen. De kapel was in deze nieuwe fase ipv aan de voorzijde op de binnenplaats gesitueerd. Rechts naast de hoofdingang lagen, min of meer apart, de vaklokalen.

De bouw voltrok zich in de jaren 1962 en 1963. In 1964 werd het lyceum in gebruik genomen. Tegelijkertijd werd het continurooster ingevoerd. Achterliggende motieven waren:  de overbrugging van de pauze-uren en  het heen en weer gereis van de leerlingen.

De inzegening gebeurde op 17 september  1963 door de toenmalige bisschop mgr. W. Bekkers.

De voorspelling luidde dat er in 1970 1405 leerlingen aan het St. Jans en 590 aan het Marialyceum zouden zijn.

De keuze van  een locatie ging niet van een leien dakje.  

Het eerste ontwerp van 1954 van architect M.J.G. Granpré  Moliere en het bureau van  Nico van der Laan, Hansen en Van Hal was langszij de  Zuiderparkweg tegen over de latere De Meent.

Het tweede ontwerp was gekozen voor het terrein achter het St. Janslyceum, de plek van om en nabij de huidige sportvelden bij de Pettelaarse Vaart.

De N.V. Heykamp uit Eindhoven deed de aanbesteding voor de  eerste bouwfase op de locatie  Sweelinckplein..

Na het gereed komen van de bouw in  de jaren 1962/1963 van architect Nico van der  Laan, betrokken in  1964  de lycea het complex aan het Sweelinckplein.

 De opening van de nieuwbouw werd in 1964 o.a. met een circusvoorstelling –door leerlingen opgevoerd- gevierd. De tent stond tegenover de oostelijke zij-ingang. De leiding had toen het docentschap  Cees de Wolf [biologie en Jan Vugts [gymnastiek]. Zij waren ook de regisseurs.

Rectoren van de r.k. lycea

-Drs. H. J. A. M. Stein [*Grave, 1879] was vanaf 10 september  1918 tot aan zijn ontslag ! per 10 oktober 1923 rector van de

 School. Hij werd ook meteen de [bouw-] coördinator  van de verhuizing van Achter de Eksters naar de Hinthamerstraat 76.

Stein was daarvoor aan de Rijks-HBS  in Den Bosch, resp. in Groningen en resp. in Rotterdam docent geweest.

-Tweede rector werd J. Bauwens [*Terneuzen, 1881] die vanaf 1 januari 1924 tot 6 juli 1946 aan het hoofd van de beide lycea stond.

Rectrixen

In 1940 kreeg de school met een rectrix voor ’de meisjes’ een tweehoofdige directie.

Voor het meisjeslyceum werd vanaf 1939  dra. Tilly van Mackelenbergh rectrix en van 1959 -1975 drs. Claartje Driessen.

Vervolg rectoren

-De derde rector werd vanaf 1946 Charles Pacilly [*Bergen op Zoom, 1902] Pacilly bleef daarnaast ook  nog scheikundeles geven, zoals hij dat in de voorgaande periode op scholen in Alkmaar, Hilversum en Amsterdam had gedaan.

Onder Pacilly werden  per 1 september  1959 de eerste meisjes van het Marialyceum, die  na de brugklas voor een HBS-opleiding kozen, bij ‘de jongens’ toegelaten. In 1963 zaten er al 38 meisjes op de HBS van het St. Janslyceum.

En per 1 september 1968 was ook de brugklas van de HBS gemengd.

-Vierde rector St. Janslyceum

- Jan van Haperen [*Teteringen, 15 juni 1931] werd per 1 augustus 1968- 1 mei 1990 de vierde rector van het St. Janslyceum. Van Haperen was voorheen leraar Frans in resp.  Goes, Voorburg en Den Haag.

In de tijd van Van Haperen steeg het aantal leerlingen naar de 2000.

Voor die tijd waren er bij benadering  650 jongens en 350 meisjes.

-Ans Buys [*Herpt, 14 mei 1949] was vanaf 1 mei 1990 de vijfde –en eerste vrouwelijke- rector. Ans Buys, aanvankelijk docent Nederlands [o.a. aan de Katholieke Pedagogische Akademie Den Bosch],  kwam van de Mariënburg scholengemeenschap [1985-1990],  waar zij naast adjunct-directeur  ook docent Nederlands was.

-Toine Veuger [*3 augustus 1951] was tussen 1 maart 2003 -1 november 2013 de zesde rector. 

-Roel Scheepens [*21 april 1964] volgde Veuger als rector [1 januari 2013 – 1 oktober 2017] op. Daarvoor was Scheepens adjunct-directeur  van de internationale school in Leipzig, resp. conrector van het Gymnasium in Nijmegen.

-Jan van de Rijdt [*3 augustus 1952] kwam tussen 1 augustus 2017 -1 januari 2018 als interim rector naar het Bossche lyceum.

-Jean Wiertz [*23 juni 1959] is vanaf december  1 januari 2018 rector.

 

Het jubileumprogramma volgt op een moment dichterbij de viering. Komend najaar.Terug naar boven