Bij 100 jaar Sint Janslyceum: boek en feestprogramma

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-08-2018 | Gewijzigd op: 13-09-2018
 Het St.Janslyceum bestaat 100 jaar. Omdat ‘het onderwijs’ met schooljaren werkt wordt dit jubileum gevierd in het zojuist begonnen schooljaar 2018/2019.

De viering is ingedeeld  onder thema’s: Onderwijs, identiteit, cultuur, sport, gebouw en buitenschoolse activiteiten. Die zijn over vier wekelijkse periodes uitgesmeerd.

Het overall thema voor dit centennial is: ’Het Sint Janslyceum is jarig, bestaat 100 jaar en trakteert’.

De organisatie staat onder leiding van Frank Meertens, Jacqueline Ringens, Hugo Heijker en  Stef Fennis.

Klik op link voor het eerste artikel Historie 100-jarig Sint  Janslyceum  van 17 april 2018.-Boven: De historische muursteen van
de oudbouw [1914] -Rechts: Voor en
achterfront van het lyceum aan het Sweelinckplei
n.

foto's © paul kriele, 
20 juni 2008 [boven] en 27 maart 2018.
 

Programma

Week 1  van 10 t/m 14 september 2018 kreeg het motto ’Het Sint Janslyceum droomt’, een week waarin over het heden, het verleden en de toekomst wordt nagedacht.

In de maand september 2018, met als historische datum de eerste lessen op 10 september 1918, is er kort, een besloten –informatief- moment van stil staan bij dit  geschiedkundig feit.

De donderdag er op, de 13e september 2018, vindt de officiële viering plaats. Deze dag krijgt als motto ‘Dag van Respect’. Op  deze Sint Jansdag worden door afgevaardigden uit onder meer de politiek en het bedrijfsleven gastlessen worden verzorgd.

Na de lunch is er een symposium met als thema ’De docent de laatste 100 jaar’. Vertegenwoordigers uit de uiteenlopende maatschappelijke  geledingen nemen aan dit symposium deel.

Ber Damen van Bureau Berenschot verzorgt de inleiding waarna er- interactief met de zaal -een forumdiscussie plaats vindt

Na afloop van het symposium wordt in de school een plaquette onthuld. Aansluitend is er een receptie. Verwacht wordt  dat op deze dag ook CdK Wim van de Donk en burgemeester Jack Mikkers acte de  présence zullen geven.

Boek ‘100 jaar Sint Janslyceum’

Ook wordt op de middag van het symposium ,  13 september 2018, het jubileumboek ‘100 jaar Sint Janslyceum’ gepresenteerd.  Voor de inhoud –wat heeft het lyceum betekend- van het boek,  worden ook oud-leerlingen benaderd.

De redactie bestaat uit  de oud-docenten René Kok, Hugo Heijker, Peter van Walstein en Ton Teunissen, in een oplage van 2.000 exemplaren. Dat boek dat zich concentreert op de laatste 25 jaar van de school, komt ook in de  verkoop.

In de  eerste week [22 t/m 22 september 2018] wordt met ‘Het Sint Janslyceum de musical’ groots uitgepakt.

Uitvoeringen zijn er in TheateradParade op 21 en 22 september 2018, die ook voor het publiek, tegen gereduceerd tarief, toegankelijk zijn. 

Onder leiding van Stef Fennis en adviseur Stef Breukel zullen, naar het script van Hans Tervoort, 150 leerlingen [cast en orkestleden]  de musical,  uitvoeren.

De musical geeft een beeld van honderd jaar Sint Janslyceum in zang en dans, gezien tegen het licht van de Bossche geschiedenis.

In week 2, dat is de week voor kerst 2018 van 17 – 21 december 2018 is het  thema ‘Het Sint Janslyceum geeft’. Dat duidt op de goede doelen die dan onder meer met een schoolmarathon centraal staan.

In die week kan de buurt onder leiding van docent Hugo Heijker een rondleiding  door de gebouwen meemaken.
Kort voor Kerst staat ook nog een kerstvoorstelling gepland.  Zes  vrouwen voeren een theaterstuk op dat geïnspireerd is op de Franse film ‘Huite femmes’ van Francois Ozon.


Week 3 van 15 t/m19 april 2019 heeft als thema ’Het Sint Janslyceum doet’. Dat is een week met sport en cultuur. De leerlingen produceren traditioneel een artiestenfestival, maar dit keer in een luxe versie. Deelname gebeurt door oud-leerlingen die  inmiddels tot een ‘sterren status’ zijn doorgedrongen. Daarnaast zijn er  sportdagen met clinics mede onder leiding van oud-leerlingen.

In de kunstclinics, waar in week 2 de voorbereidingen zijn getroffen met foto workshops voor docenten, is er een expositie van en met die docenten.   De mooiste werken worden later voor ‘Goede doelen’ geveild.

Voor week 4 [ 23 t/m 29 mei 2019] is de invulling nog niet bekend, maar wel staat het thema vast: ‘Het Sint Janslyceum viert’.

Op woensdag 29 mei 2019, de dag voor Hemelvaart, zal het leerlingenfeest worden gehouden.  Waarbij  er ter afsluiting iets gebeurt met licht of vuurwerk.

In deze meimaand wordt ook door de Stichting Vrienden van het Sint Janslyceum een reünie gehouden. Zie [voor info aanmelding] de website www.sjl.nl

Budgettair neutrale opzet

‘Wat kost dat’,  is een logische vraag na al dit aangekondigd spektakel. Frank Meertens: ‘We proberen zoveel mogelijk budgettair neutraal te werken. Maar dat halen we niet. Alleen al de musical in TheateradParade kost erg  veel geld, dat we niet hebben. Dat gaan we op lossen eerst door enthousiasme te genereren. Ook de kaart-en boekenverkoop kan ons daarbij helpen. Dan reken we op de hulp van een club van zes externe adviseurs [oud-leerlingen], die deskundig zijn op gebied van pr en sponsoring.

.Terug naar boven