Sint Janslyceum ontvangt status van Rijksmonument

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-09-2019 | Gewijzigd op: 25-09-2019
Sint Janslyceum ontvangt status RijksmonumentLuchtfoto uit 1961, het jaar waarin
de bouw van het Sint Janslyceum
op het Sweelinckplein werd afgerond.
Links het carreevormige schoolgebouw. Rechts de twee gymzalen. Rechts onder en achterin links boven, de toenmalige conciërgewoningen.
Uiterst links de huidige aula. Middenin
van het carree, de kapel die niet
meer als zodanig functioneert.

...............................................................

Rector Jean Wiertz van het Sint Janslyceum aan het Sweelinckplein op Zuid kreeg maandagmiddag 9 septembr2019 van de directeur Rijksdienst voor Momumenten, Susanne Lammers, de certificaten overhandigd waarin van het gebouw van 1961 de status is vastgelegd van Rijksmonument. De ceremonie ging gepaard met een door twee  studenten [Tommy Kuijlaars en Nelleke Bekkers] begeleid en verzorgd programma met daarin de mening over het schoolgebouw door studenten, een scene uit de jubileummusical [ bij 100 jaar St.Janslyceum opgevoerd], toespraken en een power pint presentatie over de architectuur van het gebouw door docent klassieke talen Hugo Heijker en Bruo Evers. Maar daaraan vooraf ging een toelichting op de bouw en het ontwerp door architect Nico van der Laan, die in 1956 met professor Granpré Moliere het ontwerp van het lyceum aan de Pettelaarseweg maakte. Diens zoon Hans gaf op deze speciale zitting een toelichting.
 
De duopresentatie van het feestelijk programma rond het verkrijgen
van de status van Rijksmonument
door twee jaars leerlingen
Tommy Kuijlaars en Nelleke Bekkers.

Moment waarop de directeur van de Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed Susanne Lammers
aan recotor Jean Wiertz de officiële documenten overdraagt van de status van Rijksmonument. 


foto's © paul kriele, 9 september 2019.

Aan de contouren voor een nieuwe stadsuitbreiding in Zuid was al in 1937 aan Peter Verhagen opdracht gegeven. Maar door de Tweede Wereldoorlog is dat project uitgesteld naar 1947.
*De vader van Hans van der Laan, Nico van der Laan is, met Dom van der Laan, Hans’ oom, de grondlegger van de bouwstijl De Bossche School genoemd. Pas in 1961 is het lyceum dat nog huisde aan de Hinthamerstraat [meisjes] en in de St.Jozefstraat [jongens], gerealiseerd.
 
.... .
Toespraken van rector Jean
Wiertz, architect Hans van der Laan
en gepensioneerd docent
klassieke talen Hugo Heijker.die nogal diep in ging op het plastische getal, het kenmerk van de bouwstijl  'de Bossche School'. 


foto's © paul kriele, 9 september 2019. 

Aan die overhandiging ging een toespraak van Susanne Lammers, de directeur van de  Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed  vooraf waarin zij –komisch bedoeld- richting wethouder Huib van Olden benadrukte dat met de overdracht van dit gemeentelijk monument [verkregen in 2011] naar Rijksmonument de gemeente Den Bosch niet van het pand af is. Want volgens de erfgoedwet dient een gemeente de monumenten in haar gemeente goed te onderhouden.. Mevrouw Lammers lichtte ook nog toe wat je aan die status hebt. Die status biedt de ruimte bij kosten aan het gebouw 60 % als subsidie van het Rijk vergoed te krijgen.
 
Een briefje met de schets  die architect 
prof dr. Granpré Molière aan
architect Nico van der Laan
oorlegde. Gedateerd 19-10-1956.
Schets ontwerp van de r.k. lycea van architect
Nico van der Laan van het lyceumcomplex 1956.
.........

-Boven: De broers pater Dom van der Laan
en architect  Nico van der Laan. 
-Rechts: Leerlingen van het St.Janslyceum
speelden nog eens een scene 'Pensioen' uit de jubileum-productie  Sint Jansmusical.


foto © paul kriele, 9 september 2019.
 

Rector Jean Wiertz benadrukte dat intussen het lyceumgebouw vermaard is geworden. Het is bij uitstek een monument en internationaal erkend door haar schoonheid. En….er gebeurt hier ook iets belangrijks, te weten opvoeding. Dat is een van de belangrijkste taken die een school heeft en waarvoor de leerlingen binnen de het carré van dit complex rust en bescherming ervaren. Dat maakt dat het niet anders kon dan dat dit gebouw is uitgeroepen tot Rijksmonument. Het St.Janslyceum en Den Bosch horen bij elkaar,’ zo besloot de rector zijn bijdrage aan deze bijzondere dag. Reden om er een feest van te maken, zoals de twee jeugdige vijfde jaars aan het begin van de zitting in de aula van het lyceum al hadden aangekondigd.

Terug naar boven