Uitbreiding Sint. Janslyceum pas in 2013

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-12-2011 Het Sint Janslyceum, dat begin jaren 60 de nieuwbouw aan het Sweelinckplein op Zuid betrok, ondergaat opnieuw een grootscheepse uitbreiding. In de tuin komt een deels verdiepte sporthal te liggen. Daartoe is ruim  € 9 miljoen  gereserveerd. De hal kan ook dienst gaan doen voor de buurt. Behalve een sportaccommodatie is er ook een schoolkantine gepland en een uitbreiding van lokalen alles in de stijl van de Bossche School.

-Boven archieffoto van de situatie rond1964 toen het lyceum op Zuid opende.
-Boven links; Een meer actuele situatie [2008] met de tuin waar eerst de kapel haar functie moest prijsgeven en in 2013 er een verdiepte sporthal komt met nieuwe leslokalen.
-Links: De muursteen van het oude lyceumgebouw aan de Hinthamerstraat.

foto's © paul kriele, 20 augustus 2008 [l]
 

Realisatie van de sporthal gebeurt in drie verdiepingen ten behoeve van nieuwe klaslokalen. maar de bouw kan, door tal van procedures en aanpassingen, die 'Welstand' en de Monumentencommissie het ontwerp opleggen, pas voorjaar 2013 aanvangen. De nieuwbouw krijgt een verbinding met de oudbouw dmv een loopbrug.