Uitbreiding St. Janslyceum in het verschiet.

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-08-2012 | Gewijzigd op: 07-08-2012
De procedure loopt al vanaf 2010, en directeur Toine Veuger verwachtte -gezien de procedures- een aanpak niet eerder dan 2013, maar de vorige week werd een vergunning verleend. De grootscheepse uitbreiding is gepland in de tuin en wordt met een verdiepte sporthal deels ondergronds.
Voor de uitbreiding werd- naar bestek van twee jaar- geleden € 8,9 miljoen gereserveerd*. De sporthal kan ook dienst gaan doen voor de buurt. Behalve een sportaccommodatie is er ook een grotere kantine gepland en een uitbreiding met 17 klaslokalen, alles in de stijl van de Bossche School, waarin de 50 jaar oude [jaren-60] nieuwbouw  is opgetrokken. Voor de sporthal is ook  extra parkeerruimte gereserveerd.

* Door een aanpassing van de bouwstijl naar 'De Bossche School' werd dat eerste bedrag nog eens met €9 ton verhoogd.

Het Sint Janslyceum betrok begin jaren 60 de nieuwbouw aan het Sweelinckplein, compleet met kapel die intussen al een andere bestemming kreeg evenals de fietsenstallingen.

De achterzijde van de school, waar de uitbreiding is bedoeld. Daar heeft de tuin al de functie van fietsenstalling gekregen. In 2013 komt daar de verdiepte sporthal met er bovenop nieuwe leslokalen. foto's © paul kriele, 20 augustus 2008 [l] en 6 augustus 2012.
 

Realisatie van de sporthal gebeurt in drie verdiepingen ten behoeve van nieuwe klaslokalen. De bouwvergunning kon, door tal van procedures en aanpassingen, die 'Welstand' en de Monumentencommissie het ontwerp oplegde, pas voorjaar 2013 aanvangen. De nieuwbouw krijgt een verbinding met de oudbouw dmv een loopbrug.

Sweelinckplein luchtfoto
Het lyceumcomplex aan het Sweelinckplein en rechts ook een inkijk bij de achterzijde. foto's © ben van bennekom, 7 augustus 2012.

Sweelinckplein: voorzijde Lyceum
-Boven archieffoto van de situatie rond1964 toen het lyceum op Zuid opende.

-Links de situate van heden.

foto
's © paul kriele, 6 augustus 2012.

Zijkanten van het schoolcomplex
-Links Westelijke zijkant van de school aan de Platostraat met recentere nieuwbouw.
-Onder: De Oostelijke zijkant met de muursteen van  het oude r.k. lyceum aan de Hinthamerstraat van 1914.


Terug naar boven