Symbolische start aanbouw [gymzaal+foyer+lokalen] St.Janslyceum

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-09-2013 | Gewijzigd op: 11-01-2014
Woensdagmiddag 11 september 2013  werd in de binnentuin van het St.Janslyceum door de leerlingen Sam deJager en Iris Thelissen, tezamen met wethouder Geert Snijders en de gepensioneerd [eerste] bouwpastoor, conrector Alex Peters een box met verhalen en wensen van leerlingen begraven. Die verhalen/wensen zeggen hoe de school en het onderwijs er over 100 jaar uit zal zien, aldus Iris en Sam:  'Minder schooldagen maar wel meer 'gym' en ipv 5 dagen op school, slechts twee en de ander drie dagen thuis les achter de computer.'
De ceremonie was belegd als symbolische start van het bouwproject waarin opgenomen zijn een gymzaal, kantine en 16 leslokalen.

Binnentuin St.Janslyceum

Het moment waarop Iris Thelissen en Sam de Jager met wethouder Snijders [2e v links] en oud-docent Alex Peters [uiterst links] voormalig bouwpastoor, de box met verhalen in de grond stoppen.
-Na afloop van deze historische ceremonie klonk er applaus van de gasten, buurtbewoners,  betrokkenen, docenten en collegae-leerlingen.


foto's © paul kriele, 11 september 2013.

Rector Toine Veuger trad op deze 'memorabele dag'  als gastheer op van een bijzonder en een gemeleerd gezelschap.
Met 'memorabel duidde Veuger ook op 'nine eleven' en op 'gemeleerd', omdat er naast buurtbewoners [inklusief de wijkraad Zuid], ook leerlingen aanwezig waren.
Veuger: 'Elf jaar geleden werd met de voorbereidingen gestart. Ik was nog niet tot rector benoemd. Dat gebeurde een half jaar later. Maar conrector Alex Peters [ook aanwezig] en nu met pensioen, was de bouwpastoor.

Veuger verder: 'De Mis gaat beginnen. Het werd hoog tijd. Want we zitten al jaren krap behuisd. Dus een gymzaal die 4 meter de grond in gaat en 16 lokalen er boven op en een overblijf-foyer voor de leerlingen, biedt soulaas,' aldus Veuger die er aan toevoegde dat '..de gymzaal ook voor de buurt en buitenschoolse activiteiten gebruikt kan worden.'
Daar ligt ook het heikele aspect van overlast, dat Veuger aanstipte, maar dat wethouder Snijdere sterk relativeerde:  ['als we een kanaal zonder overlast kunnen omleiden, waarom dan niet een gymzaal geruisloos bouwen..']

Veuger, die hoopte op 'een weinig lastgevend bouwtraject', besloot met de verwachting  dat  '..volgens planning maart/april 2015 de uitbreiding in de tuin en achter de school klaar moet zijn. Dat is mooi voor de school, mooi voor de leerlingen en mooi voor de medewerkers.'

Wethouder Geert Snijders  gaf ruiterlijk toe dat '..de uitbreiding gevoelig ligt in de buurt.  Daarom is het goed dat buurtbewoners aanwezig zijn en straks ook de infoavond zullen bezoeken.'
Snijders: 'Het eerste overleg tusssen de school en de gemeente gebeurde elf jaar geleden [2002]. Toen werd nog gesproken: óf twee gymzalen, óf één sportzaal.'

Wethouder Geert Snijders: 'Als een kanaal, met nauwelijks overlast, gegraven kan worden, dan hoeft  ook de bouw van een gymzaal nauwelijks voor overlast te zorgen.

 
Rector Toine Veuger hoopt op een weinig
lastgevend bouwtraject
.

foto's © paul kriele,  11 september 2013.

Snijders benadrukte dat '..de gymzaal ook voor buitenschoolse opvang dienst gaat doen. Deze uitbreiding draagt bij aan de educatie van jonge mensen. Het helpt hen volwassen te worden. De gemeente is trots op de school. Het Sint Janslyceum is een toonbeeld van de Bossche School. De architect heeft zijn ontwerp met respect voor de bouw en de omgeving uitgevoerd. 
Op de infoavond op 18 september a.s. worden de buren geïnformeerd en wordt over mogelijke overlast met hen en de bouwers afspraken gemaakt en daarop een toelichting gegeven,' zo besloot Snijders zijn aandeel in deze symbolische ceremonie. 
Zie artikel Uitbreiding St.Janslyceum in het verschiet  dd. 8 augustus 2012.

Docent Martijn Bos en de 12-jarige leerlingen Iris en Sam. Op de achtergrond wethouder Snijders [r.] en middenin rector Toine Veuger.
foto's © paul kriele, 11 september 2013.
De voordracht van Iris Thelissen en Sam de Jager [van B1b] , die hun visie op de toekomst van het onderwijs [100 jaar] opborgen in een af te sluiten box, die straks in de fundamenten van de nieuwbouw  -definitief- worden ingegraven.

Daarna ging het gezelschap naar de binnentuin om getuige te zijn van het ingraven van de verhalen van Iris en Sam, die ze daarvoor vanaf een podium in de huidige kantine hadden voorgedragen en in een- voor 100 jaar  afgesloten box- hadden opgeborgen.
In de binnentuin komt  een nieuwe kantine, die de twee tegenover elkaar liggende kantines met elkaar verbindt. In de tuin achter het lyceum is de gymzaal en daar bovenop zijn de klaslokalen voorzien. De aan-en afvoer weg voor het bouwverkeer is al in aanleg.  

   
Binnentuin met plaats voor een nieuwe kantine, die -links en rechts- de huidige kantines met elkaar verbindt.
foto's © paul kriele, 11 september 2013.
Achterzijde lyceum waar de gymzaal -deels ondergronds-met daar bovenop leslokalen, is voorzien.


Terug naar boven