Koninklijk weekeind/bezoek/aanbieding boek

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-04-2004 Vanaf V&D abseilende Demonstrant  krijgt geen boete  bericht dd.  22 maart 2005
De Abseiler Rogoier, die vorig jaar vanaf de oude V&D naar beneden zeilde met een spandoek 'Dat komt naar Den Bosch toe..Wie gaat dat betalen?, krijgt geen boete.
Hem was door de politie een verbaal opgelegd van 65 euro. Vlak voor Beatrix- van het stadhuis naar het nieuwe Stadskantoor, aan haar tocht zou beginnen- protesteerde Rogier tegen de komst van steeds meer prestige projecten. Met een collega zeilde ze via kabels van de V&D naar beneden en wilde er spandoeken ontrollen. Dat werd hen door de politie verijdeld. Rogier stond alleen maar een ludieke actie voor, zo lichtte hij bij de kantonrehcter [21 maart 2005] toe. Dat recht van meningsguiting werd mij ontnomen.'

Koninklijk weekeind  bericht   dd. 19 april 2004.
Den Bosch staat tussen 28 en 30 april 2004 een koninklijk weekeind te wachten. Hoogtepunt rond de koninginnedagvieringen is uitaard het bezoek van koningin Beatrix. Zij opent officieel het nieuwe bestuurscentrum. Op de Markt voor het stadhuis zullen om even over tweeën [volgende week woensdag] ‘de Koninklijke’, de Stadspijpers en het gilde De Oude Schuts haar verwelkomen.

Bezoek Beatrix met Belgisch koningspaar.
foto © gerard monté, 2000.

Na een besloten ontvangst in het stadhuis door het gemeentebestuur en genodigden in de nieuwe raadzaal, waar een korte muziekuitvoering en de onthulling van een plaquette plaatsvindt, wandelt Hare Majesteit met burgemeester Rombouts en commissaris der Koningin May-Weggen via Achter het Stadhuisnaar het nieuwe Stadskantoor waar zij een rondleiding krijgt. Tegen vijf uur vertrekt Beatrix weer uit de stad. Aansluitend aan dat koninklijk bezoek is er voor het gemeentepersoneel een feest in de Orangerie. 

Beatrixbezoek /officiële opening Bestuurscentrum. 27 april 2004


Lnks: Aankomst koningin Beatrix bij stadhuiis.
Rechts: Heel gemoedereerd zaten deze bouwvakkers hun lunchpauze te besteden in een nattig voorjaarszonnetje voor de nieuwe zaak Chemisette op het Fonteinplein. Nog geen honderd meter verderop was in alle kleuren en vormen duidelijk dat 's middags Koningin Beatrix zou passeren..
foto © paul kriele,  27 april 2004/12.45 uur


>>>>>Voor bezoek van koningin Beatrix ga naar Beatrixbezoek.htm


Aanbieding boek 'De Hertogen van Brabanbt dd. 28 april 2004.
Nadat koningin Beatrix tijdens haar bezoek aan de raadzaal het eerste exemplaar van de 'Kroniek van de hertogen van Brabant’ in ontvangst mocht nemen, was Commissaris der Koningin Maij-Weggen de tweede uitverkorene voor een 'eerste exemplaar'.

Het dikke boek is het eerste deel van de omvangrijke vastlegging van de geschiedenis van Brabant. Dat eerste deel bevat grotendeels een tekst uit 1526, in het latijn opgetekend door Adrianus Barlandus.
Barlandus legde met afbeeldingen stambomen en andere gegevens het verloop van de heerschappij van de Brabantse hertogen vast. Die vastlegging was toen bedoeld de macht van de bestuurders te onderstrepen.
Prof. Arnoud-Jan Bijsterveld heeft dat manuscript samen met een team van redacteuren vertaald en daar waar hiaten waren, aangevuld en er meer recente gegevens aan toegevoegd, zoals een overzicht van de hertogenbeelden op de Sint Jan.
Het boek dat rijk geïllustreerd is, loopt tot en met prins Filip van België. De titel Hertog van Brabant is in 1840 afgeschaft, maar sedertdien - titulair- in ere hersteld. Volgens Commissaris der Koningin May-Weggen, die vanmiddag na het koninklijk bezoek, het tweede ‘eerste exemplaar’ ontving, zitten er maar vier vrouwelijke hertogen bij een totaal van circa 72. Het duurt nog even voordat het Belgische prinsesje , zich hertogin van Brabant kan gaan noemen, aldus Maij-Weggen.

foto's © gerard monté, 28 april 2004.  De eerste sprekers bij de aanbieding van het 'eerste exemplaar' waren burgemeester Rombouts [l] en Jos van der Ven.  
De volgende sprekers waren de auteur Arnoud-Jan Bijsterveld [l] en de vertaler Michiel Verwey. foto's © gerard monté, 28 april 2004.  

Van der Ven gaf een inzicht in de beelden van de Brabantse hertogen die tegen de pilaren van de Sint Jan zijn geplaatst. Spreker verwees naar het bekende lied.. .'..Toen Hertog Jan kwam varen...' en de regel bevat dat ie op de kerk geklommen is...
Het is Jan Mosmans die de beeldenreeks indertijd bedacht heeft, maar in die verbeelding zitten ook wat verzinsels..Vele beelden zijn aan vervanging toe.., ' sprak Van der Ven.
foto's © gerard monté, 28 april 2004.  
 
Ook Commissaris der Koningin Hanja Maij-Weggen [l.] en de burgemeester van Leuven Toeback hielden een geestige speech.

Louis Toeback herinnerde er in zijn dankwoord aan dat Den Bosch met Leuvens recht is begonnen. Daarom gaat het hier ook zo goed, aldus de Vlaming, die hoopte dat het boek ook in Brussel aandacht zal krijgen. Want Brussel is men in Vlaanderen ooit kwijt geraakt.. Maar ja, iedreeen maakt wel eens een foutje. Toeback gaf de gastheren alle eer. Hij prees de organisatie voor het bezoek van de koningin. 'Den Bosch was weer van het bovenste schuifke..'., aldus de Vlaamse collega van Rombouts .
May-Weggen had in het overzicht van hertogen slechts vier vrouwen geteld. 'Ik kon het niet laten,' zei ze. Ook de Belgische vorsten zijn - na een tijdelijke afschaffing van die titel -titulair- weer hertog van Brabant. Het zal nog wel even duren voordat de kleindochter van Albert op de troon komt en er dus weer sprake is van een hertogin, aldus de commissaris.

Links oud-burgemeester Ben van Zwieten en rechts, in het rijtje met Rombouts [l] en Maij-Weggen [m] oud-burgemeester Don Burgers [r]. foto's © gerard monté, 28 april 2004.
 
Terug naar boven