Tom Odems

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-08-2007 | Gewijzigd op: 05-10-2012

Deze pagina meldt het plotselinge vertrek [31 mei 2006]  de afscheidsbijeenkomst [19 maart 2007] en het overlijden van Tom Odems.

Begrafenis op 22 augustus 2007.

Rechts boven: De baar met Tom wordt uit zijn woonhuis aan de Graafseweg gedragen.
Hier boven: Echtgenote  Tonny Odems-van Houtum en familie verlaten de St.Jan.
Rechts: de baar staat opgesteld voor in de St.Jan.

foto's © paul kriele, 22 augustus 2007.


Uitvaart Tom Odems
, 22 augustus 2007.
In een volle Sint Jan werd woensdag 22 augustus 2007 de uitvaartdienst gehouden olv de plebaan Geert-Jan van Rossum. Het koor Gregoriana olv Joost van den Akker en organist Leon van Geldrop begeleidden muzikaal de dienst. De solisten waren de sopraan Stefanie Friede en Angelique Fischer-van den Akker die de Messa Da Requiem van Perosi vertolkten afgewisseld door de liederen Pié Jesu [ Fauré] en het Largo van Händel.
Tot de aanwezigen behoorden naast de familie, collegae theaterdirecteuren, velen uit de musical en theaterwereld en leden van het College van B&W en nagenoeg alle medewerkers uit Theater aan de Parade. 
De plebaan noemde Tom Odems een vakman en vriend, iemand met een warme en vaderlijke belangstelling. Tom was een enthousiast en bruisende persoonlijkheid. Die zijn talenten [Evangelie] heeft benut en uitgezet.
Vriend en cabaretier Set Gaaikema zinspeelde op de tekst van de rouwkaart die hem -door de afbeelding [een dansend paar] -vrolijk maakte. Gaaikema was blij voor Tom dat '...zijn dansende geest nu vrij is van zijn lichaam dat al zo lang niet meer dansen kon. 'Tom genoot tot de bodem van het glas. 
Op 18-jarige leeftijd had Tom al een donornier gekregen. Vorige week moest hij weer aan de dialyse en vroeg of dat ook in het buitenland zo vol zat hij van plannen en mogelijkheden. Het heeft niet meer zo mogen zijn,' aldus Gaaikema. die een ode bracht aan de engel Tonny met haar opbeurende lach.'
Collegae uit het theater, van Cubus en theaterdirecteuren en artiesten droegen de baar, onder hen Jes van Rixtel en Bill van Dijk.
De stoet verlaat de St. Jan en begeeft zich naar TheateradParade voor een afscheidsbijeenkomst . Het portret van Tom werd voor in de stoet meegedragen. Collegae-theaterdirecteuren, leden van Kubus o.a. Jes van Rixtel en artiesten o.a. Bill van Dijk droegen de baar met Tom die bedekt was met 62 rozen van Tonny.
Rechts boven: Seth Gaaikema hield een In memoriam.
foto's © paul kriele, 22 augustus 2007.

De dienst was indrukwekkend door zijn eenvoud, de muziek zo prachtig door de subtiele keuze. Doordat er geen overbodige elementen in waren opgenomen, maakte het de plechtigheid bijzonder. Ook de keuze van - slechts - Seth Gaaikema de domineeszoon, die in zijn woorden enige humor en godsdienst combineerde, was voldoende.

Na de dienst was er in TheateradParade een afscheidsbijeenkomst waar enkele collegae en artiesten spraken en welke bijeenkomst werd geleid door oud-KRO-presentator Hans van Wilgenburg. Tom Odems werd vanmiddag in besloten familiekring in Rosmalen gecremeerd.

Uitvaart Tom Odems den bosch, 22 augustus 2007.*
In een volle Sint Jan werd woensdag 22 augustus 2007 de uitvaartdienst gehouden olv de plebaan Geert-Jan van Rossum. Het koor Gregoriana olv Joost van den Akker en organist Leon van Geldrop begeleidden muzikaal de dienst. De solisten waren de sopraan Stefanie Friede en Angelique Fischer-van den Akker die de door het koor gezongen Messa Da Requiem van Perosi, afwisselde met de liederen o.a. het Pié Jesu [ Fauré] en het Largo van Händel.
Collegae van Cubus [Jes van Rixtel, theaterdirecteuren en artiesten onder wie Bill van Dijk, droegen de baar waarop van Tonny 62 rode rozen [Toms leeftijd] lagen. 
Tot de aanwezigen behoorden naast de familie, collegae theaterdirecteuren, velen uit de musical-en theaterwereld, leden van het College van B&W, gemeente-ambtenaren en nagenoeg alle [oud-]medewerkers uit Theater aan de Parade. 

De plebaan noemde Tom Odems '..een vakman en vriend, iemand met een warme en vaderlijke belangstelling. Tom was een enthousiast en bruisende persoonlijkheid. Die zijn talenten [tekst uit Evangelie] heeft benut en uitgezet.
Vriend en cabaretier Set Gaaikema zinspeelde op de tekst van de rouwkaart die hem -door de afbeelding [een dansend paar] -vrolijk maakte. Gaaikema was blij voor Tom omdat '...zijn dansende geest nu vrij is van zijn lichaam dat al zo lang niet meer dansen kon. 'Tom was een levensgenieter, hij genoot tot de bodem van het glas. Hij ging er trots op als ie weer eens een wijntje tegen een scherpe prijs op de kop had weten te tikken. Op 18-jarige leeftijd had Tom al een donornier gekregen. Vorige week moest hij weer aan de dialyse en vroeg of dat ook in het buitenland kon,zo vol zat hij met plannen en mogelijkheden. Het heeft niet meer zo mogen zijn,' aldus Gaaikema. die een ode bracht aan Tonny, de engel met de opbeurende lach.

Voorafgaand aan de stoet naar TheateradParade, waar een afscheidsbijeenkomst werd gehoden, liep een rouwdrager met het portret van Tom Odems.

Na de dienst was er in TheateradParade een afscheidsbijeenkomst waar enkele collegae en artiesten spraken en welke bijeenkomst werd geleid door oud-KRO-presentator Hans van Wilgenburg. Tom Odems werd vanmiddag in besloten familiekring in Rosmalen gecremeerd.   

Condoleance: Lof aan groot theaterdier Odems 22 augustus 2007.
Veel lof was er aan Tom Odems in de afscheidsbijeenkomst in TheateradParade. Daar kwamen degenen bijeen die de uitvaartdienst in de Sint Jan hadden bijgewoond.

=Burgemeester Rombouts prees namens het stadsbestuur deze vakman aan wie op zijn afscheid 17 maart 2007 zoveel waardering deden blijken. Rombouts: ‘Een man met een ongebreidelde werklust en een tomeloze ambitie die meer grote artiesten naar de stad heeft gehaald dan mogelijk is en meer premières dan je uiteindelijk zou verwachten,’ aldus Rombouts over Odems ‘…wiens naam voortaan in kapitalen geschreven zal staan.’ =Directeur Erwin van Lambaart van het theaterbedrijf Joop van den Ende vindt Odems ‘..iemand die niet handelt uit ondernemerszin maar puur vanuit het vak. Odems kon drammen om zijn gelijk en bulderen als ie boos was, maar combineerde dat steeds met zijn kennis van het vak. Odems wist de grootheden van de theaterwereld uit te leggen waar Den Bosch lag.’

Toneelman in hart en nieren Gé van Berkel las een eigen gedicht voor:
Deze kolkende zee is plots geheel bedaard
als de peetvader van ons rijke leven deelde je het toneel
In de wereld die door jouw kleur was gegeven
stilt de toon om ons nooit meer te verlaten
. [
fragment]
foto © paul kriele, 19 maart 2007


-Voor Bill van Dijk is er geen ander met zoveel kennis van het theater en zoveel liefde voor de artiesten dan Tom Odems. Bill van Dijk zong uit de West side Story het lied Maria Maria warvoor in de plaats Van Dijk ‘Tom Odems Tom Odems’ zong.
foto © paul kriele, 19 maart 2007.

=Voor collega- directeur van het Rotterdamse Luxortheater, Rob Wiegman, was Tom de onbaatzuchtige en behulpzame vriend’.
=Jes van Rixtel wist Odems afscheid van 17 maart j.l , waar hij zo tegen opzag, te verzachten door een ‘Tom Odems Cultuurfonds’ op te richten. ‘Die naam verbindt de ambities en het vak waarvoor Odems hier in de stad stond,’ aldus Van Rixtel als voorzitter van dat fonds.
Willem Nijholt, die door ziekte lang niet meer op het toneel heeft gestaan, zong uit de West-Side story he tlied Maria. Dat had hij indertijd aan Odems beloofd:’Als ik ooit nog eens op de planken kom te staan, dan zing ik voor jou een lied. Die belofte loste de cabaretier, musicalzanger en tv-artiest in met het zingen van ‘Every time I say good bye. I die a little’.van Cole Porter het lievelingslied van Tom Odems.
Nijholt:’Voor Tom, waar hij zich ook bevindt, wens ik een megamusical toe met alle grootheden uit de Amerikaanse musicalwereld onder Harry Belafonte, Charles Aznavour, Frank Sinatra en vele anderen.

Tot slot droeg pa Douwes van zijn dochter, die er niet bij kon zijn maar wel op Toms afscheid heeft gezongen, een gedicht voor. Pa Douwes volgt zijn dochter op haar tournees steeds met zijn camera.
Lieve Tom,
Jij bent er daar en hier,
je zult er altijd zijn.
Jouw hart is in dat van ons gesloten’

Leden van het Brabants Orkest brachten na afloop van dit afscheid voor het theater een serenade. 

Tom Odems onverwacht overleden den bosch, 17 augustus 2007.
In de namiddag van vrijdag 17 augustus 2007 is Tom Odems onverwacht op 62-jarige leeftijd overleden. Complicaties in zijn toch al zwakke gezondheidssituatie zijn de oorzaak van het plotseling heengaan van deze oud-directeur van de schouwburg Casino, tegenwoordig TheateraandeParade en vanaf 1983 ook van de ZNTM.
Odems kwam, na de RHBS en zijn studie economie [Tilburg] die hij niet afmaakte, als een belangstellend hobbyist [beginjaren 60] in de filmcabine te werken, eerst in het Luxortheater en vervolgens bij het Casino, waar hij per 1 oktober 1968 bedrijfsleider werd. Daar klom hij op tot directeur. In die positie [naast enige jaren ook hoofd Culturele Zaken van de gemeente] toonde hij grote interesse voor de techniek van het theaterbedrijf, de stomme film en de showbusiness. Dankzij een uitgebreid netwerk wist hij veelbelovende artiesten en grote gezelschappen op Bossche podia te brengen.
Met zijn ideeën stond Odems aan de wieg van vele initiatieven, behalve een nieuwe –ondergrondse – concertzaal [kloostertuin], hoort daar zeker ook Cubus bij. Dat is een club van zakenmensen, aan wie jaarlijks een reis en ook een uitgelezen en exclusief programma werd gepresenteerd, maar waarvan ook de Bosschenaren konden mee profiteren. De grote dompers voor deze verdienstelijke maar miskende Bosschenaar kwamen bij zijn gedwongen afscheid in maart 2006. De persoonlijke handicaps waren voor de gemeente reden vroegtijdig [1 mei 2006] afscheid [maart 2007] van deze schouwburgdirecteur pur sang te nemen. Bouwpastoor van een theater [1976], het boek Tommies D-day [oktober 1994] en een jubileumrevue bij 25 jaar schouwburg Casino [2002] zijn blijvende herinneringen aan dit bevrijdingskind.
Morgen zal bekend worden gemaakt op welke wijze waardig afscheid van Tom Odems wordt genomen.

Afscheid Tom Odems: Vele loftuitingen van artiesten, bestuurders, collegae en vrienden   19 maart 2007.
In een nagenoeg vol theater nam Tom Odems maandagmiddag 19 maart 2007 officieel afscheid van zijn carrière als theaterman. Na 44 jaar waarvan bijna 25 jaar als directeur. De Bosschenaar, die op bevrijdingsdag 27 oktober 1944 werd geboren, dreigde door zijn suikerziekte en dientengevolge enkele handicaps, bijna met stille trom -via de ziektewet - door de gemeente te worden afgevoerd. Maar na veel vijven en zessen, maar zonder speeches voltrok zich in TheateradParade een show met allerlei artiesten uit de theaterwereld, nationaal en internationaal, die Tom nauw aan het hart lagen en voor wie hij een bijzondere liefde koesterde.


Ook bestuurders vrienden en oud-collegae, onder wie oud-directeur Luc van Gent, Jacques Senf, Dirk Lips, Wim Barry [directeur schouwburg Tilburg en later Amstelveen], Jacques d'Ancona en oud Bossche bestuurders, onder wie Ben van Zwieten, Geert Verkuylen en Kees Tettero gaven acte de presence.  
In een erg gevarieerde show traden tal van vrienden uit het theater voor het voetlicht met Paul van Vliet [sterfscene van Shakespeare], Seth Gaaikema en Bill van Dijk die met een lied uit de Musical Godspell het spits afbeet. Ellen Evers zong en danste een prachtig liefdeslied d'Amour. Gevatte 'toespraakjes', dans, sketches en cabaret kwamen als een wervelwind voorbij met Cor Bakker aan de piano.
Ook Albert Verlinde sprak via een video in Boulevardstijl Tom toe en vroeg zich af '...hoe het nu zonder Tom verder moet..? 'Eén Tom is niet genoeg. Ik denk dat het een Tom-Tom Odems moet worden,' aldus de gevatte Bossche artiest, journalist en zakenman Verlinde. 

Tom en Tonny Odems bij het betreden van de Theaterzaal.

Burgemeester Rombouts bood Tom en Tonny behalve bloemen en een cheque, ook voor eeuwig twee stoelen aan op rij 9 in het theater, die zij naar wens kunnen gebruiken. 'Tom je hebt het maximale uit dit theater gehaald en meer artiesten op dit podium gehaald dan waarvoor het gebouwd was en meer gegeven dan van jou verwacht mag worden, ' aldus Rombouts over deze 'theaterdirecteur pur sang', die op voordracht van de gemeente benoemd werd tot ambassadeur van TheateradParade. Van Tom Odems wordt iov de gemeente een bronzen buste gemaakt voor de galerij in de schouwburg, waar beroemde artiesten en Odems' voorgangers ook al een ereplek innemen.
Het echtpaar Tom en Tiny Odems van Houtum dat zojuist van burgemeester Rombouts bloemen kreeg aangeboden.

foto's © paul kriele, 19 maart 2007.
 Boven links: Peter Mulder de opvolger van Wim Barry in het Amstelveens theater, waar Wim Barry [m] na Tilburg directeur werd. Rechts de vriend van Barry Hein Schiffeler
Boven rechts: Raadslid CDA Ben Wagemakers bij de taartjes. Rechts: vlnr oud-burgemeester van Vught Jan de Groot die voorgedragen is voor de burgemeesterspost in Baarn en naast hem het echtpaar Braks. 


foto's © paul kriele, 19 maart 2007. 
 
Boven links: de schoonmoeder van Janine van de Ende [echtgenote van Joop, midden achter ] .Rechts: achter het echtpaar Rombouts [onder] de opvolger van Joop van de Ende van diens gelijknamige theaterproduktiemaatschappij. Erwin van Lambaart [43] en echtgenote. Rechts daarvan Jos van der Ven en daarachter oud-wethouder Geert Verkuylen. Onder links: A.Klomp, akoestisch adviseur van TheateradParade en echtgenote feliciteren het echtpaar Odems. 
Onder rechts: oud-burgemeester Ben van Zwieten en Guus Paanakker met echtgenote

 foto's © paul kriele, 19 maart 2007.

Boven rechts: De oogarts Hendrikse met echtgenote uit Maastricht, die Tom Odems in behandeling heeft, komen Tom een hand drukken. 
Links boven: Als oud-collega en vriend Jacques Senf met echtgenote Barry Senf.
Rechts hartsvriendin Marie-Cecile Moerdijk.
 
foto's © paul kriele, 19 maart 2007
 


   
 
 

Boven rechts: Cor Bakker aan de piano in een conference van Willem Nijhholt.
Boven: links oud revue man Wil en Riek Dona van den Besselaar.
Onder rechts: Cabaretier Seth Gaaikema. Op de 2e rij op deze foto is -nauwelijks - zichtbaar Jaques d'Ancona.
Onder links:  Paul van Vliet in zijn sterfscène van Shakespeare

foto's © paul kriele, 19 maart 2007. 

 
Boven links: Oud-wethouder Cees Tettero in gesprek met Ivonne Yoris.
Boven rechts: Luc van Gent en Frits Bekker.
Rechts: Luc van Gent en Jos van der Ven.

Onder links: vlnr :Noortje de Gruijter en Geert van de Ven [Appèl-commissaris], Agnes van Gent en Luc van Gent en Frits Bekker. 
foto's © paul kriele, 19 maart 2007. 

Afscheid theaterdirecteur Tom Odems  29 december 2006.
De 62-jarige voormalige schouwburgdirecteur Tom Odems neemt op 19 maart 2007 afscheid van TheateradParade. Odems was jarenlang de beeldbepalend manager, die met name in cultureel opzicht [evenementen en artiesten] vernieuwend en innovatief [netwerken] bezig was met de Bossche schouwburg aan de Parade. Dat gebouw heeft Odems als bouwpastoor [1972-1975] mee helpen opbouwen maar dat gebouw was bijna nog in zijn tijd, of afgebroken of kreeg [krijgt] een nieuwe functie.
Odems kwam in 1960 als hulpje [werkstudent] de filmcabine binnen. Diens verhaal dat teleurstellend eindigt, staat beschreven in ’Tommies D-day’ dat tgv de 50-jarige Bossche bevrijding verscheen in oktober 1994, toen Tom zelf ook 50 werd.De schouwburgdirecteur was ook nog enige jaren hoofd Culturele Zaken van de gemeente, maar later werd die functie afgesplitst van zijn directeurschap van het toenmalige Casino.
Bastion Oranje berichtte in mei dit jaar over het ziekteverlof van de theaterdirecteur, dat vanwege een advies van de bedrijfsarts door de gemeente werd opgevolgd in een op non actief stellen.
Na de verzelfstandiging van TheateradParade [1 april 2007] blijft Odems lid van de Raad van Advies van het Theater. 


Gemeenteverklaring nav positie Odems / 1 juni 2006. 
De gemeente verklaart dat Tom Odems als directeur van TheateradParade met ziekteverlof thuis verblijft. Dat verlof volgt op advies van de bedrijfsarts dat door de Gemeente wordt opgevolgd. Dat advies is gebaseerd op ‘de slechte gezondheid van Odems die zijn functie niet hervatten kan..’, aldus woordvoerder Dorothé Gevers van de gemeente, die er aan toevoegt dat Hendrik Noppen tot interim manager is benoemd. Gevers spreekt de terminologie tegen dat Odems op ‘non actief’ zou zijn gesteld.

Tom Odems op non actief   31 mei 2006. 
Het ziet er naar uit dat de voormalige sectorhoofd Cultuur, beter bekend als dé theaterdirecteur van Theater aan de Parade [voorheen Casino], op non actief is gesteld. Er zijn verwikkelingen rondom de positie van Odems die gedwongen thuis zit. Hoewel aan betrokkenen in de Bossche theaterwereld naar de achtergrond is gevraagd, behoudt men het stilzwijgen. Bovendien vond er hedenavond intensief beraad plaats, waarbij juist de mogelijke informanten onder wie de voormalig financieel directeur Frits Bekker en diens opvolger Judith Vink aanwezig waren.
De afdeling communicatie van de gemeente, waar men van de zaak niet op de hoogte was, kon om dezelfde redenen geen verklaring afleggen. Morgenvroeg hopen we meer achtergronden te kunnen verstrekken.  
De op de Bossche bevrijdingsdag –27 oktober 1944- geboren Tom Odems, die ondanks zijn ziekte stand houdt als theaterdirecteur, kwam op 1 oktober 1968 als tijdelijk bedrijfsleider bij het Casino in dienst. Voor die tijd was de voormalige student economie in Tilburg, als ‘aankomend medewerker’ werkzaam in de filmcabine. 

Link naar TheateradParade
Link naar Vereniging Sociëteit Casino

Terug naar boven