Lof aan groot theaterdier Tom Odems

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-08-2007 Veel lof was er aan Tom Odems in de afscheidsbijeenkomst in TheateradParade, die volgde op de druk bezochte uitvaartdienst in de Sint Jan.

Drie momenten van de dag van het afscheid van TomOdens:
-Boven: Het uitgeleide doen van Tom uit diens woning aan de Graafseweg. Op de baar lagen 62 rizen van Tonny.
-Rechts boven: Het binnendragen van de baar in de St.Jan met het lichaam van Tom Odems.
-Rechts boven: Een In memoriam van Seth Gaaikema.

foto's © paul kriele, 22 augustus 2007.=Burgemeester Rombouts prees namens het stadsbestuur deze vakman aan wie op zijn afscheid 17 maart 2007 zoveel waardering had doen blijken.
Rombouts: ‘Een man met een ongebreidelde werklust en een tomeloze ambitie die meer grote artiesten naar de stad heeft gehaald dan mogelijk is en meer premières dan je uiteindelijk zou verwachten,’ aldus Rombouts over Odems ‘…wiens naam voortaan in kapitalen geschreven zal staan.’
=Directeur Erwin van Lambaart van het theaterbedrijf Joop van den Ende vindt Odems ‘..iemand die niet handelt uit ondernemerszin maar puur vanuit het vak. Odems kon drammen om zijn gelijk en bulderen als ie boos was, maar combineerde dat steeds met zijn kennis van het vak. Odems wist de grootheden van de theaterwereld uit te leggen waar Den Bosch lag.’

=Toneelman in hart en nieren Gé van Berkel las een eigen gedicht voor:
Deze kolkende zee is plots geheel bedaard
als de peetvader van ons rijke leven deelde je het toneel
In de wereld die door jouw kleur was gegeven
stilt de toon om ons nooit meer te verlaten
. [fragment]

=Voor Bill van Dijk is er geen ander met zoveel kennis van het theater en zoveel liefde voor de artiesten dan Tom Odems. Bill van Dijk zong uit de West side Story het lied Maria Maria warvoor in de plaats Van Dijk ‘Tom Odems Tom Odems’ zong.
=Voor collega- directeur van het Rotterdamse Luxortheater, Rob Wiegman, was Tom de onbaatzuchtige en behulpzame vriend’.
=Jes van Rixtel wist Odems afscheid van 17 maart j.l , waar hij zo tegen opzag, te verzachten door een ‘Tom Odems Cultuurfonds’ op te richten. ‘Die naam verbindt de ambities en het vak waarvoor Odems hier in de stad stond,’ aldus Van Rixtel als voorzitter van dat fonds.
=Willem Nijholt, die door ziekte lang niet meer op het toneel heeft gestaan, zong uit de West-Side story he tlied Maria. Dat had hij indertijd aan Odems beloofd:’Als ik ooit nog eens op de planken kom te staan, dan zing ik voor jou een lied. Die belofte loste de cabaretier, musicalzanger en tv-artiest in met het zingen van ‘Every time I say good bye. I die a little’.van Cole Porter het lievelingslied van Tom Odems.
Nijholt:’Voor Tom, waar hij zich ook bevindt, wens ik een megamusical toe met alle grootheden uit de Amerikaanse musicalwereld onder Harry Belafonte, Charles Aznavour, Frank Sinatra en vele anderen.
=Tot slot droeg pa Douwes van zijn dochter die er niet bij kon zijn maar wel op Toms afscheid heeft gezongen, een gedicht voor. Pa Douwes volgt zijn dochter op haar tournees steeds met zijn camera.
Lieve Tom,
Jij bent er daar en hier,
je zult er altijd zijn.
Jouw hart is in dat van ons gesloten’

Leden van het Brabants Orkest brachten na afloop van dit afscheid voor het theater een serenade.

Uitvaart Tom Odems   bericht dd. 22 augustus 2007.
In een volle Sint Jan werd woensdag 22 augustus 2007 de uitvaartdienst gehouden olv de plebaan Geert-Jan van Rossum. Het koor Gregoriana olv Joost van den Akker en organist Leon van Geldrop begeleidden muzikaal de dienst. De solisten waren de sopraan Stefanie Friede en Angelique Fischer-van den Akker die de door het koor gezongen Messa Da Requiem van Perosi, afwisselde met de liederen o.a. het Pié Jesu [ Fauré] en het Largo van Händel.
Collegae van Cubus [Jes van Rixtel, theaterdirecteuren en artiesten onder wie Bill van Dijk, droegen de baar waarop van Tonny 62 rode rozen [Toms leeftijd] lagen. 

Tot de aanwezigen behoorden naast de familie, collegae theaterdirecteuren, velen uit de musical-en theaterwereld, leden van het College van B&W, gemeente-ambtenaren en nagenoeg alle [oud-]medewerkers uit Theater aan de Parade. 

De plebaan noemde Tom Odems '..een vakman en vriend, iemand met een warme en vaderlijke belangstelling. Tom was een enthousiast en bruisende persoonlijkheid. Die zijn talenten [tekst uit Evangelie] heeft benut en uitgezet.
Vriend en cabaretier Set Gaaikema zinspeelde op de tekst van de rouwkaart die hem -door de afbeelding [een dansend paar] -vrolijk maakte. Gaaikema was blij voor Tom omdat '...zijn dansende geest nu vrij is van zijn lichaam dat al zo lang niet meer dansen kon. 'Tom was een levensgenieter, hij genoot tot de bodem van het glas. Hij ging er trots op als ie weer eens een wijntje tegen een scherpe prijs op de kop had weten te tikken. Op 18-jarige leeftijd had Tom al een donornier gekregen. Vorige week moest hij weer aan de dialyse en vroeg of dat ook in het buitenland kon,zo vol zat hij met plannen en mogelijkheden. Het heeft niet meer zo mogen zijn,' aldus Gaaikema. die een ode bracht aan Tonny, de engel met de opbeurende lach.


De dienst was indrukwekkend door zijn eenvoud, de muziek zo prachtig door de subtiele keuze. Doordat er geen overbodige elementen in waren opgenomen, maakte het de plechtigheid bijzonder. Ook de keuze van - slechts - Seth Gaaikema de domineeszoon, die in zijn woorden enige humor en godsdienst combineerde, was voldoende. 

Toms leeftijd in rode rozen liggen op de baar.
Rechts onder: De familie Odems -van Houtum.
Collegae uit het theaterwereld, van Cubus, theaterdirecteuren en artiesten droegen de baar, onder hen Jes van Rixtel [rechts achteraan] en Bill van Dijk [rechts vooraan]. 
De rouwstoet trekt stapvoets via de Parade naar het theater aan de overkant. Voorop loopt een uitvaartbegeleider met het portret van Tom Odems.

foto's © paul kriele, 22 augustus 2007.
 

Na de dienst was er in TheateradParade een afscheidsbijeenkomst waar enkele collegae en artiesten spraken en welke bijeenkomst werd geleid door oud-KRO-presentator Hans van Wilgenburg.
Tom Odems werd vanmiddag in besloten familiekring in Rosmalen gecremeerd.   Terug naar boven