GroenLinks wil park op oud GZG-terrein/afgeketst

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-09-2014 | Gewijzigd op: 09-09-2014
Het voostel van GroenLinks om een stadpark aan te leggen op het GZG-terrein [zie hieronder] is vanavond 8 september 2014 afgeketst. Er viel geen meerderheid voor te behalen. Wethouder Geert Snijders zag er geen brood in en keurde het voorstel [amendement] af. Alleen de Bossche Groenen schaarden zich achter het idee van een stadspark.
Het voorstel van GroenLinks kreeg uiteindelijk alleen steun van De Bossche Groenen. En het CDA zag heil in een tijdelijke invulling van het GZG als stadspark. Wethouder Geert Snijders ontraadde het voorstel voor een stadspark

Voorstel Stadspark
De fractie van GroenLinks wil de kans benutten om op het GZG-terrein een park in te richten. Die wens uit de fractie bij monde van Peter van Doremalen via een amendement [dd. 9 september 2014], dat gericht is aan de gemeenteraad.

Van Doremalen beargumenteert die [slechts eenmalig te benutten] wens door te stellen dat openbaar groen [dat er al zo weinig is] van onschatbare waarde is voor de binnenstad 
-het bevordert de belevingswaarde
- dat groen bijdraagt aan de schone lucht en de temperatuur in een stad omlaag brengt in periodes van hitte  
- de economische waarde van de onroerend goed met een park aanzienlijk toeneemt
- de fietsroute [bruggen over Aa en Zuid-Willemsvaart] wordt geschrapt, waardoor een deel van dat vrijkomend bedrag
    [€ 10 miljoen] daaraan kan worden besteed.