Jaarverslag Grootziekengasthuis 2000/2001

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-03-2001 Het jaarverslag van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een taai en ook saai verslag. Voor de minder rooskleurige kanten moet je goed tussen de regels doorlezen.
Het poortje in de Gasthuisstraat dat herinert aan een nog ouder verleden. 

Geldgebrek: Het ziekenhuis [en niet alleen het Bossche] had te kampen met bezuinigingsmaatregelen [bijna 3 miljoen euro] en een aanpassing van het externe budgetteringssysteem..
Achter dat klagen zit enige praktische werkelijkheid: de trend is dat ziekenhuizen meer overgaan tot dagbehandeling ipv klinische opnamen. Daar geven de zorgverzekeraars bij de budgettering minder vergoeding voor….
Van de bijna 3 miljoen te bezuinigen is slechts de helft opgehoest, staat op het eind van de rubriek ‘ budgetproblematiek’  
Bovendien heeft de directie wat ruimer nieuwe specialistenplaatsen bezet, waarvoor nog geen erkenning was verstrekt…Dat leidt dus tot extra kosten….  

Capaciteitsgebrek: Dan zit nagenoeg elk ziekenhuis met een personeelstekort waardoor afdelingen moeten worden gesloten. Dat heet in ziekenhuisjargon capaciteitsgebrek. De directie hoopt dat invoering van een nieuw functie-waarderingsysteem [FWG] soelaas gaat bieden. [Of zou het nieuwe kabinet toch een salarisverhoging geven?]
Cultuurverschil: De fusie stond in de jaren 2000 en 2001 centraal. Maatschappen werden geïntegreerd, anders gezegd culturen moesten met elkaar samengaan.  
Over die dagelijkse problematiek valt weinig te lezen. Het jaarverslag schrijft:  
‘Een fusie vereist veel inspanning’ en even verder: ‘ …communicatie is een van de belangrijkste onderdelen van het integratieproces…’ .
Het ziekenhuiscomplex dat vanaf 1969 op de plek van de volksbuurt De Pijp [aan de LangeTolbrugstraat hoek Zuid-Willemsvaart]  werd gerealiseerd
foto vanaf de toren van de St.Jan © cees de kok, 10 april 2002

Lokatie huisartsenpost: De directie wilde geen huisartsenpost bij het Willem Alexander. Die post was -onderweg naar de fusie- juist opgeheven. Maar die locatie stond bij de huisartsen wel bovenaan op hun wensenlijst.
Een centrale huisartsenpost moet de toeloop van patiënten, die met futiliteiten op een EHBO-post- [Spoedeisende hulppost] van een ziekenhuis komen, ontlasten. Verderop zegt het jaarverslag dat er straks ‘ ..bij de nieuwbouw wel met een huisartsenpost rekening wordt gehouden..’ . Zo’n post past in de ontwikkeling naar een betere communicatie tussen ziekenhuis [specialist] en huisarts [transmurale zorg].

Nieuwbouwkeuze: Hoogbouw stond bij de gemeente - uit prestige - hoog in het vaandel. Maar de beleidsmakers kozen voor een paviljoenachtige structuur.
Dat is efficiënter en praktischer omdat bijvoorbeeld hoogbouw te log is om later innovaties door te kunnen voeren… Maar door die wens was er wel meer grond nodig nabij het oude WA-ziekenhuis, waartoe de gemeente eerst niet erg toeschietelijk leek...  


Terug naar boven