Zusterklooster GZG blijft gehandhaafd

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-07-2005 In de nieuwbouwperikelen op de locatie Groot Ziekegasthuis zijn de paviljoenen en het klooster tenminste twee gegevens die stand houden.

Links: De ingang naar het oude verpleeggebouw en de kapel en het zusterklooster.
Onder: De afbeeldingen die links en rechts van die ingang zijn
bevestigd.
foto's © gerard
monté, 26 juli 2005.


Het klooster van de zusters Carolus Borromeus op de Tolbrug Het linker beeld verwijst naar de orde van de zusters afkomstig uit Trier en werkzaam in het Groot Ziekengasthuis. Het rechter beeld heeft een onderschrift dat herinnert aan de zusters die werkzaam waren in het Caroluziekenhuis.