Burgemeester Mikkers: goed verlopen Sinterklaasintocht

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-11-2019 Sinterklaasintocht:  Persbericht van de gemeente door  burgemeester Jack Mikkers

Op zaterdagavond 16 november 2019 heb ik op grond van artikel 151b Gemeentewet, na overleg met het Openbaar Ministerie en politie, besloten een gebied in de binnenstad aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. Met dit besluit was het voor de politie mogelijk over te gaan tot het zo nodig preventief fouilleren van personen die zich in dit gebied bevinden.
Uit verschillende bronnen kwam naar voren dat werd opgeroepen de demonstratie van ‘Den Bosch Kan Het’ te verstoren tijdens de intocht van Sinterklaas. Daarbij waren ernstige aanwijzingen dat geweld kon worden gebruikt. Samen met politie en Openbaar Ministerie wilde ik er alles aan doen om te zorgen dat er veiligheid was voor iedereen bij de intocht. Om dit beter te kunnen waarborgen, heb ik het besluit genomen een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen.

Aan de voorkant hebben we twee aanvragen gekregen om te demonstreren. Hen is hiervoor de ruimte geboden. Wel hebben we stevige afspraken gemaakt over wat mag en wat niet. Beide groepen hebben zich hieraan gehouden. Eén persoon is aangehouden vanwege het gooien van een steen richting een voertuig van de politie. De inzet van politie is tijdens de intocht zichtbaar geweest. Met Openbaar Ministerie en politie hebben we hier in de voorbereiding voor gekozen.
Door alle getroffen veiligheidsmaatregelen zijn we erin geslaagd er weer een mooi kinderfeest van te maken. Sinterklaas hebben we op een gastvrije en feestelijke manier in ’s-Hertogenbosch kunnen ontvangen.