Bibliotheek: Debat over Lokale Journalistiek

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-12-2018 | Gewijzigd op: 05-12-2018

De Bibliotheek organiseerde dinsdagavond 3 december 2018 in de locatie Hinthamerstraat een debat over de Lokale Journalistiek. Aanleiding zijn de uiteenlopende fondsen die bijv. in Leiden en in de provincie  en op initiatief van het Brabants Dagblad zijn ontstaan om de regionale /lokale journalistiek te stimuleren en armslag te geven.

*Bij het Brabants Dagblad gaat het om een door drie Brabantse kranten ingesteld ‘fonds’ waarmee onderzoekjournalistiek wordt gedaan naar het aspect ‘Ondermijning’ in de provincie.  De panelleden van het debat in de Bibliotheek over lokale journalistiek.
vlnr.:Eric Horvath hoofdredacteur/directeur van Dtv Den Bosch/Oss, Lucas van Houtert hoofdredacteur Brabants Dagblad,
Marianne van der Sloot CDA- politicus, Willem Koetsenruijter hoogleraar Universiteit Leiden en -na onderzoek- samensteller van het rapport 'Versterken van lokale Nieuwsmedia' en Bob Nieman voorzitter van het Leids mediafonds
.


foto © paul kriele, 3 december 2018.
...........................................................

Voor het debat waren uitgenodigd Eric Horvath, directeur/hoofdredacteur Dtv Den Bosch/Oss, Lucas van Houtert hoofdredacteur van het Brabants Dagblad en dr. Willem Koetsenruijter die als hoogleraar iov de gemeente Leiden, onderzoek deed naar het Versterken van lokale nieuwsmedia. Dat rapport diende als onderlegger voor een Leids fonds voor de journalistiek. En tot slot  Bob Nieman  voorzitter van dat Leids mediafonds.

Ook Marianne van der Sloot, politicus in de Provinciale Staten en in de Bossche gemeenteraad, nam deel aan de discussie. De CDA politicus diende in de Provinciale Staten een voorstel in voor een provinciaal mediafonds van € 150.000. Dat is bedoeld om de ‘zwarte plekken’in de provincie, waar nauwelijks nog een journalist, bijv. de gemeenteraad volgt, dergelijk werk mogelijk te maken. Daarop volgde kritiek vanuit het BD [Lucas van Houtert] dat er naast de krant, waarvan  al in nagenoeg alle gemeenten een redacteur aanwezig is, ook nog eens een gesubsidieerde kracht aanwezig komt. 'Dat is concurrentie,' sprak Van Houtert die zei er veel moeite mee te hebben. 'Daar gaan we last van krijgen. Het is nevenjournalistiek dat  concurrerend werkt’. 

Van der Sloot in een eerste reactie: ‘We gaan absoluut geen professionele journalisten kopen.’

Het ‘Leidse model’ subsidieert geen journalisten of media, maar maakt bij bestaande media nieuw journalistiek werk mogelijk, of geeft nieuwe ideeën een  kans. ‘Voorwaarde is onder meer dat er een Leids medium bij betrokken dient te zijn.  Het gaat om innovatie en journalistiek met een sociale impact,’ aldus Bob Nieman. Over  het ‘fondsenvoorstel’ van Van der Sloot  dat voorlopig een jaar loopt zij de politicus: ‘Dan zien we wel of het wat oplevert en effect heeft.’ 

Dat leverde commentaar op vanuit het Leids initiatief. De panelleden vonden het bedrag van € 150.000 maar karig als het om 62 Brabantse gemeenten gaat. Bob Nieman van het Leids mediafonds: ‘Bij ons gaat het om één gemeente waar € 250.000 aan beter en innovatief journalistiek werk wordt gereserveerd’. Voor Van der Sloot is het een experiment dat zich richt op de hah-bladen en streekblaadjes in kleine steden en dorpen waar nauwelijks journalistiek werk wordt gedaan.

‘De gedachten erachter is dat het de democratie dient.Van der Sloot: 'Want de politiek functioneert anders als er een journalist in de zaal zit. Uit onderzoek is gebleken dat een bestuur effectiever werkt, het komt de besluitvorming ten goede, de begroting zit beter in elkaar en een goed bestuur komt de democratie ten goede. Want  de burgers gaan eerder stemmen en weten ook op wie ze hun stem uitbrengen.‘  

De panelleden met rechts de gespreksleider Ruud Geven.  De zaal in de Openbare Bibliotheek in de Hinthamerstraat.

foto's © paul kriele, 3 december 2018.

Communicatieafdeling met een waterhoofd

Tussendoor werd de aanpak van de gemeenten met hun uitgegroeide communicatieafdeling bekritiseerd. De kritiek kwam uit meerdere monden: Er wordt door de voorlichting van de gemeente bezuinigd op publicaties in hah-bladen over activiteiten die de burger aan gaan. De voorlichting vanuit de gemeente, zo klonk het ook uit de zaal, is gewoon onduidelijke en warrig.

Er verschijnen filmpjes die gemaakt worden door een aantal ‘journalistieke’ communicatiemedewerkers, op sociale media. Extra werk buiten de voorlichting om die handen vol geld kosten. Horvath: ‘Je moet wel een specialist zijn om de juiste informatie te vinden’.

Marianne van der Sloot maakte er geen punt van:’Er zijn genoeg mensen die geen krant lezen..’.
De idee klonk, dat het beter zou zijn, als dat geld van een tot een waterhoofd uitgegroeide communicatieafdeling, zou worden gefourneerd in een fonds voor  lokale, of regionale [onderzoeks-] journalistiek.

Bob Nieman voegde daar in het algemeen aan toe dat ‘…er bij steun aan een gedekt journalistiek landschap haast is geboden. Want als er media om gaan vallen dan zijn we nog verder weg van een onafhankelijke pers’.

Van Houtert sprak de wens uit dat de provincie eens moet gaan praten over een goede journalistieke infrastructuur.’ Horvath:’De provincie heeft een rol te zorgen dat er op meer plekken onafhankelijke journalistiek gebeurt’.

Krant werkt samen met lokale radio Een neveneffect, want resultaat is het nog niet, is een samenwerking tussen de lokale radio en het  Brabants Dagblad. Dat idee groeide tussen Eric Horvath [Dtv ] en Lucas van Houtert [Brabants Dagblad]. Aanleiding waren de plannen van ‘de krant’ om zich meer op online nieuwsvoorziening te gaan richten.'Het is, vergeleken bij de uitgifte van een papieren krant, wel kostbaarder. Een abonnement op de papieren krant levert meer op dan het maken en plaatsen van digitaal nieuws', zei Van Houtert.  Maar de twee [Horvath en Van Houtert], die elkaar voor het eerst zagen, stemden positief in met een gesprek daarover.Terug naar boven