Nieuwstraat berichten

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-11-2007 | Gewijzigd op: 08-12-2009
Nieuwstraat tevens Kardinaal van Rossumplein [beeld herplaatst]
Deze straat was er bij de stadsuitleg circa acht eeuwen geleden eerder dan de Tweede Nieuwstraat, zoals eerder de St.Josephstraat heette. De naam St.Josephstraat is afgeleid van de kerk die daar rond 1880 iov de paters Redemptoristen werd gebouwd.Nu Orangerie.
Met andere woorden: de huidige Nieuwstraat is historische gezien de eerste Nieuwe Straat en heette dan ook 'Eerste Nieuwstraat'.
Bloemenzaak 't Pareltje den bosch, 30 november 2007.
Sloop VGZ-gebouw den bosch, 10 oktober 2007. Ver-Nieuwbouw maart 2008.
Bouwproject VGZ-gebouw den bosch, 8 februari 2007
Speelgoedzaak Otten viert enkele jubilea den bosch, 3 april 2007.
Pand VGZ/IZZ verkocht den bosch, januari 2007.
Stationsklokken den bosch, 10 november 2005
'Even iets anders dan een ander' -  10 november 2005
Krakers verlaten pand  8 maart 2005
Winkeltje naast Otten geopend  - juli 2004
Particulieren beheren het zakenleven / 11 november 2005Link naar Hinthamerstraat
=====================
Fly Over dicht 3 december 2009.
De kledingboetiek Fly Over is gesloten De zaak op Nieuwstraat 10 van Toine van Uden redde het gezien de persoonlijke  financiële omstandigheden van de eigenaar, die aan het begin van een samenwonende relatie staat, niet langer. De bank bleef uit met een financiële toezegging.

Bloemenzaakje ’t Pareltje   30 november 2007.
De 23-jarige Denny van Gils en zijn vriendin Anoek Denis beginnen begin december op Nieuwstraat 3 een kleine bloemenboetiek. De naam slaat op de opmaak met parels en andere kleine decoraties. Een idee van de 20–jarige Anouk, die bij haar studie [Helicon bloemopleiding] en in de ervaring bij een voorgaande zaak [ Bragt] , voor dit beroep werd geïnspireerd. Anoek en Denny kozen voor dit 'leuke pandje' in de Nieuwstraat omdat het zo dicht tegen het centrum aanligt. Voorheen zat er in het pandje een antiek- restauratieatelier. 

Het pandje op Nieuwstraat 3, dat lange tijd door Maartje werd ingenomen voor haar antiekrestauraties is een bloemenboetiek geworden: 't Pareltje. Maartje vertrok met haar partner die arts- in- opleiding was, naar Utrecht.
- foto © paul kriele, 9 januari 2008.

Sloop VGZ-gebouw , 10 oktober 2007.
Van Santvoort bouwontwikkeling is samen met Megacom bezig het gebouw van VGZ/IZZ uit te pellen. Op deze locatie - Nieuwstraat 77- , komen 24 driekamer appartementen. De naam van dit complex, gelegen tegenover de poliklinieken van het GZG, wordt Predikheren.
maart 2008                                                                                                                  en januari 2008
Boven: Het kantoorgebouw krijjgt so wie so een nieuwe schil. De rode bakstenen zitten er bijna allemaal aan tegen aan. 
foto © paul kriele, 27 maart 2008.

Rechts: Drie maanden zijn verstreken sedert de uitholling van een kantoorgebouw. Maar er zit nog weinig schot in de verbouw van het voormalige VGZ-gebouw in de Nieuwstraat.
 
foto's © gerard monté, 20 januari 2008.

november 2007

Een in casco overgebleven gebouw.

foto 's © paul kriele, 9 november 2007

oktober 2007


Van drie zijden is het casco, wat van het kantoor IZZ/VGZ overbleef bekeken. In de maand oktober 2007 werd het gebouw geheel uitgepeld.

foto's © paul kriele, 9 november 2007.
 


Bouwproject Nieuwstraat   8 februari 2007. 
 Het complex van VGZ/IZZ op Nieuwstraat 77 wordt verbouwd tot appartementen. Het kantoor met enkele boven woningen, dat eigendom was van buurman Strick [nr. 75], is gekocht door wederom een beleggingsmaatschappij van John van Deursen. Bouwbedrijf Megacon gaat het perceel verbouwen tot 24 appartemten die allen een eigen parkeerplaats op het binnenterrein hebben. Globaal zijn de woningen 50-100 m² in oppervlak. De koopprijzen van de percelen die Meeùs aanbiedt, bedragen tussen de € 165.000 en € 345.000. De verbouwvan dit complex dat de naam gaat dragen Predikheren, begint najaar 2007. De gevel krijgt een nieuwe parcellering van rode en licht rode/grijze baksteene zoals de panden van Groenewoud [voorheen postkantoor] in de Korte Putstraat.

Speelgoedzaak Otten viert enkele jubilea  3 april 2007.

Speelgoedzaak Otten in de Nieuwstraat bestaat 50 jaar bovendien werd Jan Otten zondag 1 april 2007 65 jaar en bestaat de autosalon van Frans Otten 15 jaar [september 2007].
De klanten profiteren van die hoogtepunten, want 'Wie jarig is, trakteert,' luidt de slogan bij Otten.


Jan Otten sr. [r] en Frans Otten junior [l.]. Midden: deel van het affiche dat rond de jubilea wordt uitgegeven.
Links de zaak in de Nieuwstraat.
 
foto © paul kriele, 10 november 2005 [l] en 3 april 2007. 
 

Pand VGZ/IZZ verkocht , januari 2007.
Het complex op Nieuwstraat 77, het voormalige kantoor van VGZ/IZZ, wordt verbouwd tot appartementen. Het kantoor met enkele boven woningen, dat eigendom was van buurman Strick [nr. 75], is gekocht door wederom een beleggingsmaatschappij van John van Deursen. Het gaat om ruim 20 appartementen met parkeerplaats, maar globaal 50-60 m² in oppervlak zijn. De koopprijzen van de percelen die Meeùs aanbiedt, bedragen tussen de € 175.000 en € 200.000.


Het pand Nieuwstraat 77 de gevel en de ingangspartij. Dit kantoorpand , dat onlangs werd verkocht, gaat verbouwd worden tot appartementen. 

foto's © gerard monté, 14 februari 2007

VGZ/IZZ verhuisde in 2006 met zijn balie naar de Stationsweg. 

Nieuwe zaken Nieuwstraat  10 november 2005.
In de Nieuwstraat is een etalage ingericht van Supply Hopper met de populaire stationsklokken/wandklokken. Supply Hopper is een firma die enerzijds kassasystemen en card printers aanbiedt voor keukens, kantoren en winkels. Het bedrijf is gevestigd op de Industrieweg in Vught. Een ander facet van deze zaak is klokken en dan specifiek de stationsklok of de wandklok.

Eigenaresse Helma Schoenmakers huurde bij de speelgoedzaak Otten voor enige maanden een etalage om de belangstelling voor deze klokken bij het publiek te peilen. Schoenmakers overweegt behalve het Vughtse bedrijfspand, ook een winkel in Den Bosch te gaan openen.

De winkelwand aan de westzijde van de Nieuwstraat met de bekende speelgoedzaak van Otten en ernaast de etalage met stationsklokken van Supply Hopper [Schoenmakers uit Vught].
foto's © paul kriele, 10 november 2005.

De firma Supply Hopper biedt, behalve card printers, kassa-systemen en klokken, ook drukwerk aan. zie ook www.supplyhopper.nl of www.wandclocktime.nl

Even iets anders dan een ander  10 november 2005.
Ook in de Nieuwstraat, maar dan aan de overkant, net over /of voor het bruggetje, zit al vanaf februari 2005 de zaak 'Even iets anders dan een ander'. Achter die lange naam schuilen allerlei gebruiks- en cadeauartikelen die door verstandelijk gehandicapten zijn gemaakt. De winkel wordt geleid wordt door Connie van Kerkoerle en haar man Louis. Het pand is om niet ter beschikking gesteld door de Stichting Goede Doelen in Den Bosch.  Behalve allerlei aantrekkelijk geprijsde artikelen biedt Van Kerkoerle in haar knuss een kleurrijke winkeltje ook kerstpakketten aan.

het pand in de Nieuwstraat, dat na een waterschade eind oktober 2005, weer helemaal schoon en fris boven water 
foto's © paul kriele, 10 november 2005.
Connie van Kerkoerle-Theuns, die zich inzet voor de gehandicapte medemens. Ze is beter bekend in Tilburg dan in Den Bosch, vanwege haar jaarlijkse bijdrage aan Kruikenzeikerstad
is gekomen. 

Connie van Kerkoerle-Theuns vertelt over haar werk voor gehandicapten bij de Stichting Goed Doelen, waarvoor zij zich al haar hele werkzame leven lang inzet. Juist daardoor is zij al een paar keer bij Paul de Leeuw in het programma geweest. Voor gehandicapten organiseert zij ook de Soundmixshow en vakantiereizen.
Zaterdag 12 november 2005 wordt de winkel 'Even iets anders dan een ander geopend' door Connie Konings. Daarbij zijn ook de leden van 'Kleintje Hollands' die eerder bij Paul de Leeuw optraden, aanwezig.
zie ook bij www.evenietsandersdaneenander.nl [De naam net even iets anders was al vergeven, licht Connie toen als we vragen waarom zo'n lange naam.. ?] Er is ook een kortere zakennaam www.evenietsanders.org

Particulieren beheren het zakenleven 11 november 2005.
De Nieuwstraat is evenals andere kleinere straten, zoals de Verwersstraat, de Stoof-, Snelle-, Postel-. en de Kruisstraat een gebied waar particulieren de detailhandel beheren. Die variëteit en kleinschaligheid maken die straten juist aantrekkelijk voor de binnenstadsbezoekers, zoals dagjesmensen en andere toeristen. 

Het restauratieatelier van M. E. de Jonge.
Fotosnelservice van Leo en Gerry de Gruijter

foto's © paul kriele, 11 november 2005. 

In die sferen van oude historische straten is ambacht vaak het kenmerk van de zaak. 

De gevels van Zammatteo en Superfly. Zammatteo is vanouds en bekende ijszaak van de familie Zanin.
Superfly, een trendy kledingshop op nummer 8.. 

foto's © paul kriele, 11 november 2005. 

Krakers verlaten pand  ,8 maart 2005.   


Het pand Nieuwstraat 24 [met luifel], werd op 2 maart 2005 gekraakt omdat een tiental jongeren dachten dat het al een jaar leeg stond. Op dinsdag 8 maart 2005 hebben zij na overleg met Heijmans [eigenaresse] en de politie] het perceel verlaten.

foto © paul kriele, 8 maart 2005. 

De tien jongeren die de vorige week het pand Nieuwstraat 24 kraakten zijn na overleg opgestapt. Tenminste 7 van de 10 vertrokken vrijwillig, drie anderen zijn aangehouden. De krakers dachten dat het pand een jaar leegstond wat niet het geval bleek. Na overleg met Heijmans is het pand alsnog beschikbaar gekomen aan de eigenaresse Heijmans die met IBC Vastgoed het GZG-complex enige jaren geleden al had gekocht. Pand nummer 24 zit tussen de voormalige bloedbank [tegenwoordig het clubgebouw van de Kikvorschen] en het woonhuis van architect Jan Krielaars op nr.26 in. 
De krakers blijken op drift geraakt nu Aannemer Drijvers, nadat het bouwplan voor Stoofstraat /Snellestraat is goedgekeurd, spoedig over de panden in die straten wil beschikken.  
 
Winkeltje geopend Nie nie nieshop  juli 2004 
Pamgene vestigde zich al najaar 2003 in de Nieuwstraat.


 
Links boven: De zaak Nie -Nie-Nie-shop, een klein winkeltje dat recent -voorjaar 2004- naast de speelgoedwinkel van Otten werd geopend. Rechts Pamgene, een zaak gelegen vlak voor de ingang poliklinieken van het GZG.

Links: Nieuwstraat 41 : Gezien vanaf het poortgebouw is het het derde pand. dat in de steigers staat.
foto's © gerard monté, 25 juli 2004 [l] 14 november 2003 [boven] en © paul kriele, 14 mei 2004 [links].
 .

Van het pand Nieuwstraat 41 viel in 2002 een van de torentjes van het dak. Het kwam gelukkig op een lager gelegen deel neer. Aannemer Drijvers begon al voorjaar 2004 met het plaatsen van de steigers voor een grote opknapbeurt van dit in rode baksteen opgetrokken pand.Het is in beheer bij SWH
Bij de restauratiewerkzaamheden kwam in later stadium ook nog de balkons bij. Daarvoor moest apart vergunning worden aangevraagd.

Kardinaal van Rossum artikel over herplaatsing[29 april 2004]  standbeeld Kardinaal van Rossum op pagina pleinen


Terug naar boven