Makershuis [kunstenaars] Nieuwstr. & Lagelandstr.

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-09-2008 | Gewijzigd op: 19-09-2008
 
Links boven: De voormalige lagere school in de Lagelandstraat, tegenwoordig in gebruik door  Vluchtelingenwerk Nederland, en de WAO/WSW, krijgt de functie van makershuis.
Nog een makershuis is voorzien in de Nieuwstraat Hierboven de gevelrij naast Nieuwstraat 24
dat als een soort cultureel bedrijfspand gezien wordt. Er is al het bureau van de Creatieve Piramide gevestigd.
Links: het huisje langszij de Binnendieze op nr. 19, dat voorheen de orthopedische schoenmakerij van Knuvers was.

foto's  © paul kriele, 17 en 19 september 2008.

In de nieuwe begroting is extra geld opgenomen om ‘de cultuur’ in de wijken te bevorderen en te ondersteunen.
Wethouder Rodney Weterings presenteerde op 9 september 2008 de cultuur visie onder veelzeggende titel ‘Maken en meedoen. Daarmee wordt het streven aangegeven van Den Bosch, waar de creatieve klasse erg groot is, een ’maakstad ‘ te maken door in te zetten op deelname aan cultuur. Weterings wil niet alleen de podia versterken, maar ook de makers en de opleiders van die makers steunen.

Kortom ‘Maken en meedoen’ betekent naast de steun aan ‘de centrale functies’, die in de wijken dependances krijgen, ook het wijktheater in de wijkgebouwen/BBS steviger gaan neerzetten door makershuizen te gaan ontwikkelen en te ondersteunen,’ aldus een bevlogen wethouder.
Er is al een makershuis in Boschveld en er zijn er gepland in de Nieuwstraat[zijde GZG] en er komt er een aan de Lage Landstraat in de voormalige school [nu Vluchtelingenwerk]. ‘In deze wijkgerichte optie zoeken we om sport, diverse vormen van kunst en cultuur en onderwijs met elkaar te verbinden tot een creatieve bedrijvigheid.’