Eindelijk plan voor witte noodwoningen Pelssingel

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-03-2010 | Gewijzigd op: 17-04-2011
Gemeente en Brabant Wonen zijn het eens geworden over deels behoud en deels sloop van de 30 [ ipv 35 zoals we eerder schreven] witte noodwoningen aan de Pelssingel. Eén deel - 10 woningen- wordt gerestaureerd. Het zijn de nummers 551 t/m 560, die in hoefijzervorm rondom een hof liggen.  Zij krijgen een nieuwe indeling. De gemeente draagt hier bij in de kosten. Maar wat onder restauratie wordt verstaan weet zelfs oud-bewoonster van de te renoveren woningen, Ineke van Berkom, niet exact. 
Het andere deel -16 woningen - wordt gesloopt. Voor deze nummers 549, 550, 561 t/m 564 en 567 t/m 576 komt  nieuwbouw in de oude stijl  in de plaats. De huizen zijn afgestemd op mensen met een beperking. In feite  de bewoners die er nu al in de buurt wonen.
Dan zijn er nog vier woningen [2 blokken van elk 2 woningen], die worden gerenoveerd.
Het EHBO-gebouw aan het begin van de singel staat buiten deze aanpak..
De overeenkomst is met medeweten en met inspraak van de bewoners tot stand gekomen. Kortom:  een onzekere periode van 25 jaar kan worden afgesloten.
De strijd ging over behoud, waar wethouder Snijders zich voor ingezet heeft en uiteraard over de financiering van een daarop aansluitende renovatie. Brabant Wonen zag alleen de optie sloop zitten.
Onder dit project zit een sociaal plan dat financiële regelingen bevat voor bijv. een huurgarantie, tegemoetkoming verhuiskosten en een terugkeerregeling.
Nog niet officieel
Er is nog één 'maar'. Bij het vroegtijdige bericht over deze gezamenlijke aanpak was er nog geen handtekening gezet en daardoor raakte gemeente en Brabant Wonen geïrriteerd. De informatie was overgenomen van een sumiere vermelding in de Bossche Omroep van de verleende bouwvergunning, waardoor niet alles klopte met de- latere - specfieke invulling.

Op 28 maart 2010 was de zaak dus nog niet officieel beklonken. De bewoners bleken zelf ook niet eens op de hoogte te zijn. Vandaar die eerste terughoudende en krampachtige reactie van wethouder Weterings.
Wethouder Rodney Weterings corrigeerde op 28 maart 2010, dat hij op dit moment de verantwoordelijke is voor de gemeente en niet wethouder Geert Snijders, zoals wij abusievelijk schreven. Waarom het verhaal niet klopt, zoals Weterings aangeeft, kan mogelijk komen 1. doordat de bewoners niet zijn geïnformeerd en 2. doordat er nog geen handtekeningen zijn gezet. Daarmee was dit verhaal wat voorbarig.

Idyllisch, maar schijn bedriegt door een ruzie tussen de gemeente en Brabant Wonen over al of niet behoud van deze naoorlogse noodwoningen.  foto's © gerard monté, 15 april 2007.

De bungalows, ofwel voormalige noodwoningen zijn 25 jaar geleden opgeknapt. De groep bestaat uit een reeks van 30 woningen, waarvan de achterste twee blokken in 1985 werden gerenoveerd. Daardoor zijn deze minder authentiek dan de voorste rijen. Feitelijk geheel afwijkend met de rest.

 Zie voor voorgeschiedenis en de perikelen rond de aanpak Hieronder. 
-Sloop bungalows Pelssingel voorspelbaar den bosch, 1 maart 2007.
-Overleg over behoud Noodwoningen/bungalows den bosch, 26 februari 2007.

Voorgeschiedenis
.
Sloop bungalows Pelssingel voorspelbaar  1 maart 2007. 
De publicatie over de penibele situatie van onderhoud en de –gemeentelijke - monumentenstatus van de zgn. ‘witte woningen’, zeg maar bungalows, aan de Pelssingel heeft effect gehad. Maar er hangen nu donkere wolken boven dit complex dat dateert van kort na de oorlog. 
Volgens wethouder Rodney Weterings zijn er twee opties, de ene, als gevolg van de monumentenstatus ..’behoud. ‘Aan woningen met die status kom je niet aan. Van de andere kant moet de gemeente de uitbreiding van het woningbestand mogelijk maken,’ aldus Weterings in het debat van donderdagavond in de Verkadefabriek. De huizen aan de Vicaris Van Alphenstraat, de Ophoviuslaan en de mgr. Zwijsenstraat zijn redelijk onderhouden. Anders ligt het met de woningen aan de Pelssingel, registreert ook Weterings na een uitleg van een bewoonster.
‘De Pelssingel biedt kans om daar vele malen meer woningen te kunnen bouwen. In een discussie met de corporatie en de bewoners willen wij daar verder uitkomen. Maar.. ik moet systematisch alle plekken in de stad afspeuren om woningbouw mogelijk te maken,’ zo besloot Weterings veelzeggend dit precaire onderwerp.  

Het eerste blok woningen dat voorheen als particuliere Muziekschool, scouting, repetitielokaal en tegenwoordig als EHBO-gebouw, dient.  Inmiddels ook al verdwenen en vervangen door nieuwbouw.
foto's © gerard monté, 10 juni 2007.

Een pitoreske en -dankzij de bloesem - een kleurrijk gezicht op en rond de witte huisjes aan de Pelssingel .
foto's © gerard monté, 15 april 2007.

eerdere renovatie
Deze bungalows, ofwel voormalige noodwoningen zijn 25 jaar geleden opgeknapt. De buurt groep bestaat uit een reeks van 35 woningen, waarvan de achterste twee blokken in 1985 werden gerenoveerd. Daardoor zijn deze minder authentiek dan de voorste rijen. Feitelijk geheel afwijkend met de rest.

De kontaktgroep Pelssingel met Ineke van Berkom, Magda Durieux, Marlon Lunenburg, Müffit Zengin en Gideon van Eggelen, zet zich in voor behoud van deze groep authentieke woningen die in 1946 zijn gebouwd. De opzet van toen gold als  een antwoord op de woningnood die door de oorlog was ontstaan. 

In de jaren begin 80 is de buurt 'gerenoveerd'. Maar de sanitaire voorzieningen en de isolatie zijn hopeloos Door die belabberde situatie liggen de stookkosten erg hoog. Zeker gezien het feit dat de cv 30 jaar oud is. 
De panden zijn nog niet zo lang geleden door de Gemeente op de monumentenlijst gezet. Dat betekent dat onderhoud en renovatie veel geld gaan kosten. Tenminste dit gebruikt de wooncorporatie Brabant Wonen als argument om ze liever te -kunnen- slopen.
De bewoning is heel gevarieerd, aldus woordvoerder Gideon van Eggelen. Er wonen op de 30 adressen gezinnen met 2-4 kinderen, ook alleenstaanden en in 11 woningen gehandicapten voor wie de huisjes enigszins zijn aangepast. 

Wethouder Rodney Weterings heeft laten blijken dat de gemeente per jaar 1200 woningen wil bouwen. Dat maakte dat de Pelssingel-gerelateerd aan dit uniek terrein nabij de binnenstad- in beeld is gekomen als bouwlocatie. Van de andere kant uitte de wethouder zijn instemming met dit speciale wijkje waarbij de status van monument zwaarwegend is. Weterings zou B&W hierop aanspreken.

De 'Kontaktgroep Pelssingel' gaat eerst de raadsleden benaderen om aandacht voor deze wijk te vragen. Daarbij haken zij in op het standpunt dat voormalig wethouder Roderick van de Mortel innam die erg gevoelig was voor de monumentenstatus van de pandjes.

Renovatie aangekondigd
Markant is wel dat Brabant Wonen eerder [wijkvergadering] stelde dat de huisjes in 2005 gerenoveerd zouden worden. Ten eerste is na die aankondiging weer bijna 3 jaar verstreken. Dat maakt dat de noodzaak alleen maar toegenomen is. Dat aspect speelt uiteraard ook als besloten zou worden tot sloop. Dan verstrijken er -voordat de eerste slopershamer valt -so wie so wederom enkele jaren waarin de bewoners voor dezelfde armoedige feiten geconfronteerd blijven.
Uit informatie bij de gemeente [1 mei 2007] bleek dat B&W nog steeds geen standpunt hebben ingenomen over de toekomst van de wijk. Min of meer is besluitvorming voor september 2007 aangekondigd.
Antonius van Alphenstraat en Ophoviuislaan 
Uit de standpunten van wethouder en Brabant Wonen blijkt dat er een optie is om de Antonius van Alphenstraat te behouden en dat beketent dat er ruimte komt om de Pelssingel op te offeren. 

   
Ook aan de Anthonius van Alphenstraat en op de Ophoviuslaan staan dergelijk na-oorlogse NW-woningen die na een verbouwing zijn omgezet in BW.
foto's © gerard monté 15 april 2007.

Overleg behoud bungalows [noodwoningen] aan Pelssingel 26 februari 2007. 
Kort na de oorlog zijn ter opvang van onbehuisden op diverse plaatsen in de stad zgn. noodwoningen van gevlochten rietmatten, die bezet werden met beton, gebouwd. Successievelijk zijn deze witte - later tot bungalows omgedoopte - huisjes afgebroken.
Aan de Pelssingel en in de mgr. Zwijssen en Antonius van Alphenstraat staan nog enkele series. Deze zijn op het eind van de jaren 70 volledig gerenoveerd tot Bungalows: de letters NW veranderden in B…Op de Vliert, in de Pieter Borstraat, Van Voornestraat, Baden Powellstraat [voormalig HAS-terrein], in Veldwijkstraat [zijstraat Graafseweg en aan de Paralleweg [later PTT-expeditieknooppunt] zijn ze allemaal verdwenen.De huisjes zijn een ontwerp van de Engelse architect Maybeck.

De bouwvakkers die ze bouwden kregen onderdak in de eerst gebouwde -grotere –noodwoning aan de Pelssingel. Dat is tegenwoordig een scoutinggebouw, maar het heeft ook dienst gedaan voor de EHBO, voor het ’s-Hertogenbosch Muziekkorps en in de jaren 50-60 voor de particuliere Muziekschool van Marinus Ogier.
Doordat ze een – gemeentelijke - monumentenstatus kregen zijn de kosten van onderhoud voor de wooncorporatie nogal opgelopen. Eigenaresse Brabant Wonen is in overleg met de huurdersvereniging en de Gemeente om de huizenrij te behouden.

Terug naar boven