Spoedig sloop+renovatie 'witte huisjes' Pelssingel

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-04-2011 | Gewijzigd op: 17-04-2011
Opknappen buurt van 'de witte huisjes''
De bewoners van de Pelssingel [de witte na-oorlogse noodwoningen die tot permanente woningen zijn verbouwd, ontvingen de afgelopen week [13040211] bericht van Brabant Wonen, dat spoedig [vanaf 2 mei 2011] gestart wordt met de sloop van de 16 woningen. Het gaat om de nummers: 549, 550, 561 t/m 564 en 567 t/m576. Daarvoor komt nieuwbouw in de plaats.
De Zaltbommelse firma Verhoeven gaat het werk uitvoeren en nog deze maand afronden.

Eindelijk komt het opknappen van de witte huisjes aan de Pelssingel in beeld. foto's ©  marc venrooij, 15 april 2011.

Direct na de sloop start Groenen Bouw & Onderhoud uit Veldhoven op die vrijgekomen plek met de bouw van 16 nieuwe huizen.
Tot slot van -dit al  jaren lopende- project volgt het opknappen van de overige woningen de nummers 551 t/m 560. In het voorjaar van 2012 zou het traject moeten zijn afgerond.

Zie ook artikel 'Eindelijk plan voor witte huisjes Pelssingel dd. 28 maart 2010

Project opknappen huizen Gheert van Calcarplein, Pelssingel en Pieter Vreedestraat
Woningcorporatie Zayaz  begint bijna gelijktijdig met het groot onderhoudsproject van de buurt tussen de Geert van Woustraat, Pelssingel en Pieter Vreedestraat. De aanpak betreft een renovatie van de gevel [hout-en voegwerk] en het aanbrengen van energiebesparende maatregelen.

Hierboven: Het Gheert van Calcarplein.
Links: de Pieter Vreedestraat
.
foto's © paul kriele,  8 november 2010.

Aannemersbedrijf Hoedemakers  die het werk uitvoert, verwacht medio volgend jaar [2012] er mee klaar te zijn.

Door de combinatie van werkzaamheden en dientengevolge extra bouwverkeer, vindt er tussen de corporaties en de aannemers afstemming plaats over de aan-en afvoerroutes en de opslag van materialen.
Voor de bewoners is door de aannemers een speciale klachtentelefoon geopend.
zie artikel  Opknapbeurt voor buurt tussen Pelssingel, Pieter Vreedestraat en Gheert van Calcarplein  dd. 11 november 2010.


Terug naar boven