'Linie 1629' in beleidsplan De GroeneVesting 2029

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-11-2010 | Gewijzigd op: 25-06-2014
'De Groene Vesting' is zich aan het professionaliseren. Dat bleek onder meer in een bijeenkomst in het Provinciehuis,waar donderdag 18 november 2010 de Topbijeenkomst " De Groene Vesting wint aan waarde " plaatsvond. Partners waren daar de o.a.  gemeente 's-Hertogenbosch, Vught, Heusden en St. Michielsgestel, provincie Noord-Brabant. Waterschap de Dommel en Waterschap Aa & Maas, ZLTO/Hertogboeren, Nationaal Monument Kamp Vught , Brabants Landschap, Heemkunde Rosmalen, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch en Staatsbosbeheer.

Dijkgraaf [oud-gedeputeerde]  Lambert Verheijen van het Waterschap Aa & Maas.

foto's © rob hoogeboom, 19 november 2010.
-Boven: Gastspreker prof. Arnoud-Jan Bijsterveld hield een lezing over  'De Groene Vesting als erfgoed.
-Onder: De aanwezigen werden na de lezingen in groepen verdeeld voor een serie sessies, zoals 'Ontwikkeling', 'Beleving' en 'Verwijzing' .
-Boven: De zaal met toehoorders in het Provinciehuis.
-Rechts: Diverse lopende projecten, zoals het 'Liniebier 1629' en Reconstructies van vestingwerken.

Die professionalisering is mede te danken aan het kwartiermeesterschap dat Jan van Roekel de afgelopen twee jaar heeft vervuld. en waarbij  het rapport  "De Groene Vesting wint aan waarde" [Van masterplan tot werkelijkheid] werd opgesteld. Dat rapport geeft de visie op de strategie en de organisatie voor de jaren 2014- 2029.

In die lijn staat nog steeds de linie van Frederik Hendrik uit 1629 prominent in beeld.  Op weg naar 2029, het jaar van het Beleg van de stad 400 jaar geleden, moet die Linie leefbaar en zichtbaar zijn via volbrachte projecten.
 
Professor AJ Bijsterveld , hoogleraar Cultuur v/d Universiteit van Tilburg, gaf een lezing "De Groene vesting maakbaar Erfgoed". Hierbij kwamen de o.a. de meetbare zaken, zoals de reeds opzette fiets- en wandelroutes, de projecten Le DGV , Liniebieren en samenwerking met de diverse instanties ter sprake.
Alle deelnemers namen deel aan de verschillende sessies om te praten over de 4 hoofdonderwerpen Ontwikkeling, Verwijzing, Verbeelding en Beleving. Met deze sessies is er meer vaste grond onder de voeten en werden nieuwe ideeën opgedaan.
Voor meer informatie en evntuele vragen, kijk op   www.degroenevesting.nl


Terug naar boven