De Vrind:bebeleid vestingwerken is lapjesdeken

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-03-2008 De vestingwerken met alles er omheen is geen lapjesdeken zoals de gemeente er mee omgaat. De gemeente koppelt het strategische object te weinig met andere elementen, zoals cultuur-historie, toerisme of ecologie. Dat zegt Rob de Vrind die zijn gedachten en doelen heeft vervat in een masterplan. De coördinator duurzaamheid van het Koning Willem 1-College die onlangs de Duurzaamheidsprijs Brabant won, wil de verdedigingslinie van Frederik Hendrik, herkenbaar in het landschap terugbrengen. De stichting De Groene Vesting neemt die zgn circumvallatie als uitgangspunt voor de ontwikkeling van de stadsrandzone. Door dit project krijgt men meer oog voor de natuur en de cultuur om de stad. Ook de waterschappen of de boeren verenigd in de Hertogboeren, tonen zich enthousiast en spelen met recreatieve en toeristische ideeën op de ontwikkeling in. Dat moet een attractie worden die de Binnendiezerondvaarten overtreft, zo lichtte De Vrind dat in een lezing voor de Boschboom deze week weer eens toe.

De verdedigingslinie heeft bij nog meer groepen ideeën uitgelokt, maar daarin ontbreekt vaak een samenhang met de stad. Dat is wat De Vrind nu juist nastreeft: een pact te sluiten tussen de Bossche ommelanden en de stad.

In 2029 - 400 jaar na de inname van de stad - en liever nog eerder, moet die linie in het landschap zichtbaar worden. Dat kan door elementen terug te brengen, zoals fort Crevecoeur of door groene gebieden aan elkaar te koppelen, of door toeristische attracties toe te voegen, of door meer agrarische elementen er aan te verbinden. Dergelijke ideeën bestaan er overigens ook al via De Groene Delta. Zie ook www.degroenevesting.nl

Lezing 1629 in verleden, heden en toekomst

Door Rob de Vrind in het Koning Willem 1-College over 40-km verdedigingslinie van Frederik Hendrik [1629] en de plannen van de www.degroenevesting.nl
De Vrinds beamerpresentatie gebeurde op grootste 3D-scherm [op de Efteling na]. Voor de duurzaamheidscoördinator van het College was het een thuiswedstrijd.

Rob de Vrind , duurzaamheidscoördinator van het Koning Willem 1-College gaf in de School voor de Toekomst een lezing voor de Boschboom over de groene Vesting en het gemeentebeleid.

foto © paul kriele, 18 maart 2008.
 

Doel van de groene vesting is –met Het beleg van Frederik Hendrik als uitgangspunt - om ’s-Hertogenbosch een ring te creëren met agrarisch natuurbeheer recreatief medegebruik in een dynamisch platteland waarin cultuur-historische aspecten een rolspelen.
De Vrind werd de Brabantse duurzaamheidsprijs 2008 toegekend. Maar de kandidaat weet zelf niet of dat is om: vanwege zijn coördinatorschap van het begrip duurzaamheid [overbrengen] of vanwege deze presentatie 1629, verleden heden en toekomst .

Community week

De Vrind organiseert onder meer de Community week op het KW1 C. In die week gaan 700 leerlingen [MBO] van 12 verschillende afdelingen 130 programma’s uitvoeren. De Vrind noemt: Opknappen bussen, renovatie woningen, bruggen bouwen, oppeppen speelplaatsen, zitbanken herstellen etc.

Bijzonder Den Bosch
Den Bosch ligt 3 meter boven de zeespiegel. Zou Den Bosch nu als stad worden gesticht dan was de locatie afgevallen omdat het ecologisch onverantwoord is hier huize te bouwen ivm het feit dat de stad op een ecologisch knooppunt ligt . Het water uit de helft van Brabant [stroomt via rivieren en beken, naar de stad. Grondwater uit de Kempen van honderd jaar terug], stroomt ondergronds naar Den Bosch en komt als het ware naar boven bij de Gement en de Moerputten. En Kloostertsraat. De Heineken slaat meters diepe putten om dat zuivere grondwater naar boven te halen.

DB is hartstikke bijzonder, want:
-En mooi om te wonen
-De stad ligt op een steenworp afstand van de natuur er is zeldzaam groen, het heeft een bordes waarvan je uitkijkt op de Bossche Broek
-De enige stad die met behoud van de natuur de stadswallen restaureerde
-Naast en tussen dat schoonmetselwerk zitten ook nog eens zeldzame [korst-] mossen. De muren zijn van een internationale importantie. Mossen: Placopyrenium trachiticum en de Leptogium turgidum en andere zeldzame bloemen, zoals de gele helmbloem en de tongvaren.

Het beleg van 1629
Nog een reden van het bijzondere van Den Bosch:
Prins Willem v Oranje heeft door dat beleg – een huzarenstukje’- een onsterfelijke naam in de wereld gekregen.
De aanleg van een dubbele verdedigingslinie een circumvallatie en een contravallatie.

De lengte bedroeg [42.192 m] en ofwel 40.003 passen. Bij dat karwei had Frederik H. ook nog eens de beschikking over 9 schansen, 17 hoornwerken en 49 redouten om zijn bouwwerk te beschermen tegen de Spanjaarden. De twee aanvoerders waren neven van elkaar Hendrik van den Bergh tegenover Frederik Hendrik . Fred H s betrok kasteel Maurick dat in die tijd bewoond werd door fam. Heyms.

Dagboeken
Het verhaal Peter Jan van der Heijden is een Bosch verhaal. Er was vlg Peter Jan niet veel gebeurd om Den Bosch te ontzetten. Bijzonder is dat er een door hem samengesteld dagboek bestaat van de kant van de Bosschenaren: Het beleg van1629.
Maar in koninklijke bezit waren de memoires van Frederik Hendrik opgetekend door diens secretaris Constantijn Huygens met correcties weer van Fred. H. zelf. De Vrind heeft, na een officieel verzoek, inzage gekregen [archief paleis Noordeinde] en alles wat ie tegenkwam gefotografeerd. De memories waren in ebzit geweest van Catharina, de dochter van Fred.H het was in het Frans geschreven De Franse uitgave dateert van 1732. Een klein deel van die memoires waren op Den Bosch van toepassing. Daar heeft De Vrind een boekje van uitgegeven.

De Vrind begint aan Het verhaal van Frederik Hendrik De stad telde rond 1570 23.000 inwoners, later [1629 door plundering en verval nog slechts 13.000. Nauwelijks Zorg om monumenten. Het gekke bij de gemeente is als je bijv. een kozijn verprutst dan staat er gelijk een ambtenaar op de stoep, en moet je het herstellen. Maar als er een monument wordt verjast/verkwanseld hoor je er niets van. De gemeente kan gewoon zijn gang gaan. Er is door de bouw van bijv een parkeergarage Tolburg of op het Hinthamereind een prachtige put blootgelegd waarin een aarden pot werd aangetroffen. Die is gewoon gesloopt/ vernield .

Unieke Kaart met het verhaal van beleg van 1629 uitgebeeld en beschreven.

Kaart waarvan er slechts 6 stuks bekend zijn, waarvan 5 in museale opslag. En een exemplaar bij particulier waar Jo Timmermans achter heen zit. Er ligt er een in de opslag in Rotterdam [Museum Van Stolk] daar wordt niets mee gedaan. Die moet naar Den Bosch komen. De kaart heet Expugnitio Sylvae Ducis anno 1629 Door 3 personen gemaakt : de hoofdingenieur in mil dienst Theodorus Niels Adriaan van der Venne die leger en publiek tekende en Salomon de Sauvry.

In 187 nummers staat hele verhaal beschreven. De afmetingen zijn 1.35 x 1.65 m. De kaart is ingekleurd door Edwin Schaap[ KW1 College] die er ook een vogelvlucht editie van maakte. Edwin is een expert in computer animaties geworden.
Andere leerlingen hebben van die kaart een 3D-versie gemaakt om het ontstaan van die 40 km lange dijk in beeld te brengen. Bovendien bouwde hij de hele stad en omliggen gebouwtjes na. Het is een meester op dit gebied Met deze versie in hebben we National Geographic gehaald.

Markt in 3D [Nbm]. Het Noordbrabants Museum gaat in aansluiting hierop de Markt van 1629 met al zijn gebouwen tentoonstellen. Ook in 3D,. zodat de bezoeker kan inzoomen en binnenkijken in elk pand. Samenstelling Pieter Kok en Raymond Aoys Eerst ingekleurd. Dat is 1400 uur werk geweest.

Grand design De Rob de Vrind wil in 2029, misschien wel eerder, de gehele Frederik Hendriklinie herkenbaar maken, zowel in cultuur-historisch opzicht als ecologisch. Dan is het 400 jaar geleden dat de stad werd ingenomen. De Vrind beoogt met dit project de attractie van Binnendieze-rondvaarten te evenaren .De Gemeente vindt het fantastisch. Dit project geeft meer opbrengsten. Men wordt er rijker door. Door dit project krijgt men meer oog voor de cultuur en natuur in en om de stad Waar het de gemeente aan ontbreekt is een brede visie en totaalbeleid. Zaakjes worden versnipperd op – of aangepakt. De vestingwerken, er zijn ook genoeg andere voorbeelden, is een patchwork van postzegeltjes plakken Voor cultuur-historie is een overall visie nodig. Ik roep dat al meer dan 20 jaar: Den Bosch mist een Grand design.

Hoogtekaart op topografische kaart
Intussen –na twee jaar voorbereiding - is de kaart van toen op de topografische kaart van nu gelegd. Winfred Broeder heeft er een cartografische kaart van gemaakt die uit te geven was. Op zo’n kaart kun je van alles qua historie boven water krijgen.

De stad is sedert de 2e WO 30 maal zo groot geworden. Waar moet het naar toe ?de streek urbaniseert Het is angstaanjagend die verstedelijking die ten koste gaat van de natuur. De Vrind: we maken er een jamboel van.

duurzaam natuurbeheer, Recreatief natuurgebruik, Agrarisch natuurgebruik

Er zijn zoals uit een ontmoeting [werkatelier] tussen gemeente, waterschappen, en provincie bleek, 600 ideeën voortgekomen.
Langs die linie lopend [pontje] Vestingwerken/Groene Delta noemt De Vrind de boombrug die ten tijde van Frederik Hendrik over de Dieze was gelegd Dat is ter hoogte van Café Somers,
Het plan is ter hoogte daarvan een nieuwe oversteek te maken voor fietsers. Maar vanwege het scheepvaartverkeer moet die oversteek iets verschuiven. Er is een pontje gepland nabij kasteeltje Meerwijk, zodat de fietsroute van uit Treurenburg/ Hedel daar over kan steken naar Engelen.

-Op een fiets een storyteller monteren [in Belgie al in gebruik] die je onderweg over de natuur en de historie vertelt
-Een marathonwandeling
-Belegeringsspelen.
-Fort of schans na te bouwen in dat poldergebied zoals bijv. Bourtagne is gebouwd.
-Kloosterstraat, eerst bedrijfsterrein vervolgens als woongebied bestemd. De projectontwikkelaars hebben dat voor 60 miljoen opgekocht. De gemeente kan er moeilijk onderuit. Toch hoopt de Vrind dat het gebied agrarisch blijft en wordt ingericht met heggen, drinkpoelen en boomgroepen.
de boeren
De boeren zijn ook enthousiast Dat blijkt bijv. uit het feit dat zij zich hebben verenigd in de Hertogboeren en in het logo de Keerdijk hebben verwerkt.
De Vrind noemt diverse voorbeelden van initiatieven van boeren die met recreatieve en toeristische ideeën inhaken op de Groene Delta en op deze linie. Lopende langs de linie wijst de Vrind diverse elementen aan delen van de linie die nu nog in het landschap herkenbaar zijn zoals bijv. de Geuzendijk of de Keerdijk of een wiel dat in de lus van die linie ligt ingeklemd.

De groene vesting.nl wil een pact zijn tussen de stad en ommeland. Officieel [volgens de site] gezegd een coalitie van Bossche groepen en individueen wil een pact tussen de stad en ommelanden herstellen zodat elke bewoner profijt kan hebben van de Groene ring om de stad. Zo zou het Dommelland weer hersteld kunnen worden. Als onderdeel het hergraven van de oude Dommeltak in het Bossche Broek naar de Grote Hekel. De Noord-Oost hoek van de Gement was in 1985 nog aangewezen als een stadsuitbreiding. Toen liep het tracé van de Randweg dieper de Gement in.
De werkgroep is bezig een masterplan De Groene veste op te stellen waarin bijv het gebied is gedefinieerd.

1e daad: fiets knooppuntensysteem waarin de belangrijkste punten staan opgenomen die je passeert
-Op 19 april 2008 is er een reconstructiedag.

Trudie van Kraneveld [m] dankt Rob de Vrind [r.] voor zijn lezing rond de Verdedigingslinie van Frederik Hendrik. De beelden en met name de 3D presentatie werden op een uniek groot scherm vertoond. Daarin waren -door studenten bewerkte - oude kaarten opgenomen van de belegering van 1629 en een overall view van de stad en ommelanden. De voorzitter van de Heemkundekring de Boschboom Rudy van Eekert. 

foto © paul kriele, 18 maart 2008.
 

In haar dankwoord stelde de gastvrouw namens de Boschboom - Trudie Kraneveld- vast, dat Rob de Vrind in zijn aanduiding met bioloog wat te bescheiden is geweest. Hij gaf blijk respect te hebben voor historie, cultuur en de natuur en dat alles gericht op Den Bosch en ommelanden. 


Terug naar boven