Afscheid v. Oudheusden van Reg.Geschiedbeoefening

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-09-2008 | Gewijzigd op: 13-10-2008

Hierboven:  het echtpaar Jan en Joke van Oudheusden en hun dochter Beatrijs en rechts een van de bezoekers. Ook Saskia en Emma en Lucas waren aanwezig.
Linker foto: 2evl Cees Slegers en rechts Louis Pirenne, oud-rijksarchivaris van de provincie.

foto's © paul kriele, 24 september 2008.
Met een receptie werd woensdagmiddag 24 september 2008 in de voormalige Statenzaal van het Gouvernementspaleis afscheid genomen van Jan van Oudheusden, als directeur van de Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening. Het was geen afscheid maar meer een gelukwens voor een 59-jarige die nog op latere leeftijd [terwijl anderen het bijltje erbij neergooien] een nieuwe ambitie waar wil maken. De provinciaal historicus is bij de Universiteit van Tilburg benoemd tot stafmedewerker. Van Oudheusden, die 17 jaar bij de BRG in dienst was, krijgt de portefeuille ‘Verhalen van Brabant’ toebedeeld. Die positie biedt hem na jaren van managen en organiseren de gelegenheid wetenschappelijk onderzoek te gaan doen.
De receptie werd bezocht door afgevaardigden uit de wereld van archief, de culturele sector en de locale en provinciale overheid
De ‘hooggeleerde heer’, zoals een bezoeker hem betitelde, ‘is erg toegankelijk en daalt vaak af naar het volk. Van Oudheusden is een correcte en toegankelijke man, die vriendelijkheid uitstraalt en altijd weer de helpende hand toesteekt. Waar vind je nog zo iemand..?’

Op de receptie sprak onder meer  de gedeputeerde voor Cultuur Birgit van Haaften
Zij benadrukte dat Jans lang gekoesterde wens -het boekstaven en vertellen van de verhalen van de regio- in vervulling is gegaan. Als manager en als man van inhoud was je ruim 17 jaar lang verbonden aan  de Brabantse Regionale Geschiedbeoefening. De laatste jaren was dat een dubbele taak:  als provinciaal historicus en als directeur.

Daarop noemde Van Haaften een paar wapenfeiten:
standaardwerk Geschiedenis van Brabant. Van het hertogdom tot het heden
-Drie Historische Dagen van 1996 tgv het 200- jarig bestaan van de Provincie
-Brabantse Biografieën
-Cultuur Historisch Manifest
-Jaarlijkse uitgave Historisch Jaarboek
'We zijn je niet kwijt,' aldus Van Haaften, 'want  bij de Leerstoel Cultuur ga je je bezighouden met het geven van 'een gefundeerd overiczct van het Brabants Erfgoed',  zoals je zelf formuleerde.
'Aanstaande is je promotie over  het wel en wee van de Bossche elites van de-16e -18e eeuw en hun oriëntatie op het Noorden, ' aldus spreekster . Dan zijn er twee Jannen van Oudheusden. Wie is er dan mijn geleerde neef?'
Jan van Oudheusden vertrekt. Maar gaat niet weg, aldus citeerde Van Haafet tot slot het Noordbrabants Historisch Nieuwsblad.


Terug naar boven