Heijmans mag van UWV geen 150 man ontslaan

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-04-2015 | Gewijzigd op: 22-04-2015
UWV [uitkeringsinstantie] heeft Bouwbedrijf Heijmans verboden 158 personeelsleden te ontslaan. Reden is dat het  Heijmans ontbreekt aan de economische noodzaak voor dit ontslag.
Achterliggend motief is ook nog dat het Rosmalense bedrijf in plaats van de vaste werknemers flexibel werkend personeel wil aannemen.
Maar de directie zegt dat ze geen werk voor die 158 heeft en de resultaten haar ook dwingt  tot een personeelsreductie. 

>Zie ook bericht Heijmans' positie minder rooskleurig. dd. 26 februari 2015.