Heijmans gaat Binnenhof opknappen

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-05-2020 Het Rijksvastgoedbedrijf en Bouwbedrijf Heijmans Rosmalen tekenden deze week  [1-mei 2020] een samenwerkingsovereenkomst voor de renovatie van de Eerste Kamergebouwen en de Raad van State op het Binnenhof. Heijmans gaat hierbij samenwerken met Burgy Bouwbedrijf uit Leiden.

Heijmans wordt, voordat de uitvoering van de renovatie echt begint, onder andere betrokken als adviseur in de fase van het ontwerpproces waarin het definitief ontwerp wordt gemaakt. Ook gaat Heijmans assisteren bij de onderzoeken die in de gebouwen moeten plaatsvinden. Deze kunnen plaatsvinden zodra de gebouwen leeg zijn.
In de getekende samenwerkingsovereenkomst zijn overkoepelende afspraken vastgelegd over hoe er wordt samengewerkt in alle nog te sluiten contracten.