Voor Heijmans was 2021 een uitstekend jaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-02-2022 Voor Heijmans was 2021 een uitstekend jaar, aldus een tevreden CEO Ton Hillen

Bouwbedrijf Heijmans in Rosmalen heeft 2021 erg positief afgesloten. Een persbericht zegt ‘terugkijkend op sterke prestaties’. Het nettoresultaat stijgt naar € 50 miljoen. Dat is ook 25% meer dan in 2020. Het EBITDA [kas genererend vermogen*] stijgt bij gelijke omzet tot € 106 miljoen. Over de orderportefeuille heerst tevredenheid: blijft op € 2,1 miljard op goed niveau.
'Alle drie bedrijfsstromen droegen bij aan de winst,' zei de CEO bij Heijmans Ton Hillen, die nog eens zijn waardering uitspreekt over de flexibiliteit van alle collega’s. 'Op weg naar het 100 jarig bestaan in 2023 staan wij er financieel krachtig voor. Maar we zullen ons over de impact van de klimaatverandering, het woningtekort en de energietransitie moeten blijven verbeteren, verslimmen en verduurzamen,’ aldus Hillen bil de presentatie van de jaarcijfers over 2021.

*Het EBITDA is een indicatie voor de solvabiliteit van een bedrijf.