Heijmans krijgt alsnog zijn extra parkeerterrein

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-01-2013 | Gewijzigd op: 17-01-2013
Heijmans kan en gaat alsnog een parkeerterrein aanleggen op de plek van een bosschage achter het hoofdkantoor aan de Graafsebaan. Die plek is nodig door het verlies aan parkeren door de nieuwe kanaalomleiding en ook doordat er extra medewerkers komen door samentrekking van kantoren . Er raakt wel groen [houtwal] verloren, maar dat wordt elders opnieuw door Heijmans aangelegd. De realisatie is een besluit dat na overleg met de stichting Boom & Bosch is genomen.

 
Achter het Hoofdkantoor van Heijmans komt een nieuw extra parkeerterrein na overleg met de stichting Boom & Bosch.

foto © gerard monté, 29 april 2005.
 

Er zijn verschillende varianten voor een extra parkeerterrein onderzocht. In goed overleg is besloten één van de omliggende terreinen te gaan gebruiken. Het betreft een bosschage achter het hoofdkantoor. Daarvoor moet een aantal bomen worden gekapt. Ook is gekeken naar de randen van de locatie. 'Deze zijn landschappelijk waardevol,' aldus licht Helmus Boons van Boom & Bosch toe. 'Ecologisch en landschappelijk is een zo optimaal mogelijk plan gemaakt, na een onderzoek van de locatie en een beoordeling op ecologische en landschappelijke waarden. Het belang voor het parkeren heeft ertoe geleid om mee te werken aan de ontwikkeling,' aldus Boons. 'Het bijbehorende plan is inhoudelijk getoetst en akkoord bevonden. Op vrijwillige basis zal Heijmans het verlies aan 2500 m2 groen compenseren door aan de Wasweg een nieuw bos [5.000 m²] aan te leggen.compenseren.' 
Zondag 20 januari 2013 staat de vergunningaanvraag in de Bossche Omroep.

zie bericht Heijmans wil bomen kappen tbv extra parkeerterrein dd. 9 oktober 2012.