Kelders Hinthamereinde 17 weg

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-04-2003 De laat-middeleeuwse kelders onder de panden met name Hinthamereinde 17 worden weggehaald. Ze zijn door vertraging van de nieuwbouw te zeer aangetast.
Aanvankelijk was het al moeilijk volgens de eisen die de gemeente stelde [volledig behoud] het bouwplan te realiseren, aldus directeur Jansen van de Stichting De Kleine Meierij. Maar door de opgelopen vertraging zijn door regeninslag de voegen zodanig verweerd dat behoud niet meer mogelijk is.
Het Bosch Kelder Genootschap dat zich inzet voor behoud van deze en alle Bossche kelders, is hevig ontdaan.

De situatie van een ingestort gewelf al op 16 juli 2002, rechts blik op de kelders onder het pand Hinthamereinde 17.  foto' s ©  gerard monté 16 juli 2002 [l], 21 april 2003 [r].