Blb: nieuw tijdperk zonder voorzitter Renée Spermon

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-03-2014 | Gewijzigd op: 21-03-2014
Voor de Bewonersvereniging leefbare binnenstad/wijkraad breekt een nieuw tijdperk aan. Op de komende ALV [26 maart in Central] maakt -na acht jaar- Renée Spermon plaats voor een nieuwe voorzitter. Hermie van Ommeren, voormalig fractieleider van de PvdA, is kandidaat voorzitter.
En Gerrit-Jan Obers stopt met het penningmeesterschap. Ook de plaats van Elise Beckers, lid van het dagelijks bestuur, komt vrij. Na afloop van de vergadering is er een afscheidsborrel.

 De gaande ..
en de komende voorzitter van de Blb/wijkraad: 
Renée Spermon en Hermie van Ommeren [r.]
.

foto's © paul kriele,  27 maart 2013 en 14 april 2006 [r.] .
 

Spermon gaat niet op haar lauweren rusten, zoals ze in de vorige ALV al aangaf. Er blijven nog diverse functies en posities over: cliëntenraad JB-ziekenhuis, bestuurslid Bachcantate, Bevrijdingsfestival, Vrienden van het JB-ziekenhuis . En daarnaast is Spermon, onder wiens beleid er een samenvoeging ontstond met de wijkraad, ook lid van de Rotary en van de VVD.
In een interview met het gemeentelijk blad ‘Wijkgericht' somt de vertrekkende voorzitter op wat er bereikt is: betere afstemming evenementen, beter onderling contact met de horeca en de winkeliers, de overlast in de binnenstad is verminderd, maar aan het parkeerbeleid schort nog het een en ander. Spermons advies: ‘Blijf steeds met elkaar in gesprek!’

Zie ook  Blb gaat bakens verzetten uit ALV van september 2013  artikel dd. 19 september 2013.