Ex-voorzitter Blb Renée Spermon doet oproep aan politiek

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-03-2014 | Gewijzigd op: 27-03-2014
In haar afscheidspeech na afloop van de ALV van de Bewonersvereniging leefbare binnenstad/wijkraad Blb in hotel Central, deed de vertrekkend voorzitter Renée Spermon* een oproep aan de politiek. Dat was niet zonder belang ivm met de naderende [november 2014] gemeenteraadsverkiezingen.
Spermon: ‘Neem standpunten in tav van een goed -electrisch-busvervoer naar de binnenstad, let op het gevaar van de spoorzon met een toenemend –vracht –vervoer en vindt een balans tussen evenementen en rust, aldus Spermon die er aan toevoegde: ‘We houden van de stad, we houden van de ‘röring’ en de gezelligheid, maar we moeten blijven focussen op een juiste balans.’

* zie eerder geplaatst artikel :  Blb: nieuw tijdperk zonder voorzitter Renée Spermon  dd. 21 maart 2014.
De vertrekkend Renée Spermon en de nieuw benoemde voorzitter van de Blb Christ van Puijenbroek.
foto 's © paul kriele, 26 maart 2014.
Bloemen en cadeaus voor de vertrekkende bestuursleden voorzitter Renee Spermon [linker foto links] en penningmeester Gerrit-Jan Obers [rechter foto rechts] ook voor diens vrouw Tineke [niet op de foto's] .

'Partir cést mourir un peu,’ aldus Spermon die na acht jaar voorzitterschap het welletjes vond. ‘Maar ik heb het met plezier en inzet gedaan en ook veel medewerking van de bestuursleden ondervonden.
Ik begon acht jaar geleden in een meer klagende sfeer, maar dat heeft zich ontwikkeld in een groep die in samenspraak ging met andere doelgroepen en belangenverenigingen. Ik heb UW belang zo goed mogelijk verdedigd, zoals anderen dat ook voor hun doelgroep zouden doen,’ sprak Spermon die bloemen en cadeaus kreeg van haar opvolger, een hartelijk applaus vanuit de zaal en een extra dank van gemeente.

San de Kort  [r.] die van de nieuwe voorzitter Christ van Puijnbroek complimenten kreeg voor zijn deskundige ICT-bijdragen.

foto © paul kriele, 26 maart 2014.

In haar plaats komt tijdelijk [interim] Christ van Puijenbroek als voorzitter. In december 2014, wanneer de gesprekken met enkele kandidaat-voorzitters zijn afgerond [onder wie Hermie van Ommeren, maar die vindt het nu nog te vroeg], maakt het bestuur bekend wie definitief de opvolger van Spermon als voorzitter wordt. De vergadering vindt dat de bekendmaking, zo abrupt in de vergadering, anders moet en wil graag ruim vooraf geïnformeerd worden over bestuurswisselingen.
Zo bijna voor het eind kwam Riekje Bosch, de  wijkmanager Binnenstad, naa rvoren om namens de gemeente en haarzelf Renée Spermon eens extra te bedanken en haar een edel- cadeautje te overhandigen.

Daarvoor waren al als agendapunt de Hotspots voor 2014 behandeld. Het is de afgeleide van een van de Poll’s die de Blb in het afgelopen jaar voor het eerst onder haar leden hield.

De nieuwe bestuursleden Henk Schuurs en Marie Louise Filippini.
Het derde nieuw benoemde bestuurslid,
José Schoormans, was door omstandigheden niet aanwezig op de ALV
.

foto © paul kriele, 26 maart 2014.

Bestuurswisselingen
Ook secretaris Gerrit-Jan Obers nam afscheid en ontving van voorzitter Puijenbroek een cadeau en twee boeketten bloemen, ook een voor zijn vrouw Tineke [back office]. Puijenbroek sprak de hoop uit dat ‘ We het zonder jouw deskundigheid gaan redden.’ Maar de secretaris blijft als lid betrokken bij de Blb.
Tussendoor ontving San de Kort -als de senior ICT-medewerker- complimenten voor zijn bijdrage aan de nieuwe website en het inzetten van nieuwe media.

Als nieuwe bestuursleden traden aan: José Schoormans die door famile-omstandigheden afwezig was, Henk Schuurs en Marie Louise Filippini.
-Filippini heft in Amsterdsam gewoond maar is na wat omzwervingen [raadsheer in Den Haag, eigen boerenbedrijf [cacaoproductie]  in Brazilië, terug in Den Bosch gekomen. Marie Louise heeft zich aangemeld bij de Blb omdat ze veel zin heeft om iets leuks in de stad te doen, en een bijdrage aan het stadse leven te geven'.
-Henk Schuurs die in Delft heeft gestudeerd en twaalf jaar bij 'een gemeente van een grote stad' heeft gewerkt [..]en een raadgevend adviesbureau heeft geleid, startte enkele jaren geleden met een eigenbedrijf in onder meer stedelijke vernieuwing en intussen een eenpitter is geworden, meldde zich aan met de motivatie iets meer te willen doen voor de Vereniging e zich kandidaat te stellen voor het bestuur.

Na het instemmen van het Financieel Jaarverslag en de goedkeuring van het verslag van de kascommissie, volgde twee uiteenzettingen van ‘Bij Cathrien’ een vrijwilligersorganisatie die mensen- wie dan ook van hoog tot laag- bij elkaar wil brengen en activiteiten wil ondernemen en aanbieden. Barabara  ' Wij faciliteren en u kunt ons komen helpen.. Kom samen mee doe om de binnenstad nog stralender te maken.  We komen nog vele handen tekort voor bijv. koken en eten, ruilen van diensten/boodschappen, klusjes, wandelen en al dat soort zaken.'  Ons doel is: We zijn op zoek naar mensen, naar U !

Vervolgens gaf hoofd Vestingwerken Huibert Crijns van de gemeente een inzicht in de vaarmogelijkheden in en rond Den Bosch. Onder de titel ‘Water in de Binnenstad’ passeerden een reeks plannen die aantoonden dat er nieuwe prikkels nodig zijn om het gedaalde bezoekersaantal [in 2008: 150.000, in 2009 185.000 en in 2012 143.000], weer omhoog te krijgen. Dat is interessant voor de gemeente, voor ‘De Kring’ en voor de middenstand want die 185.000 zijn goed voor een bedrag van 8 miljoen aan bestedingen in de stad,' aldus Huibert Crijns.

Na afloop was er in de Moriaanbar van Central een afscheidsborrel rond de vertrekkende bestuursleden.


Terug naar boven