Bewonersver. Leefbare binnenstad: actie tegen 80 extra goederentreinen

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-09-2014 | Gewijzigd op: 18-09-2014
In de ALV van de Blb, de Bewonersvereniging tevens wijkraad, klonk woensdagavond 17 september 2014 in de Azijnfabriek actie en protest. Dat kwam door een uiteenzetting van gastspreker Henk Schuurs, bestuurslid van de Blb. De civiel- en bouwkundig ingenieur  in een uiteenzetting over de plannen van ProRail ’s nachts 80 extra goederentreinen door de stad te laten rijden. Die komen er vanaf de geplande afslag Meeteren, omdat de Betuwelijn stopt bij de Duitse grens. Een andere West-Oostverbinding is de Brabantlijn [van Dordrecht via Breda naar Tilburg] die overbezet is.
Twee kenners van 't spoor bij uitstek, links civiel- en bouwkundig ingenieur Henk Schuurs, die eens een keer Nico van den Heuvel [wijkcomité 't Zand] afloste in een betoog over de plannen van ProRail mbt  tot Den Bosch.

foto © paul kriele, 17 september 2014.
 'Goederentreinen, Nee', is de slogan
van de actie voerenden wijkraden.

Het effect van die treinentoename, zo bleek ook in de matig bezette Azijnfabriek, leeft nog niet echt. De Bosschenaren beseffen niet echt de gevolgen ervan. Die gevolgen zijn: meer herrie, trillingen en onveiligheid.
Hoewel het tracébesluit nog niet is genomen, kan terugdraaien feitelijk niet meer, maar wel massaal inzetten op deze drie aspecten!, aldus Schuurs die pas door zijn betoog bijval kreeg vanuit de zaal. Ook  GroenLinks partijlid Peter van Dooremalen zei onder meer: ‘Niet als politicus, maar als man van actie’ moeten we gezamenlijk en goed gedocumenteerd massaal in Den Haag gaan protesteren en te pleiten voor lagere snelheden ’s nachts.’

De visie van Schuurs en Van de Heuvel werd nog eens ondersteund en nader toegelicht door Johan Klaazen van Stadsontwikkeling, afdeling Milieu. Klaazen lichtte ook toe hoe en met welk effect de gemeente eerder in De Haag bezwaar had gemaakt. Klaazen: ‘Den Bosch’ had ook iets te bieden: NS helpen –overdag- bij het spoorvervoer en als tweede aanbod: gedifferentieerd [langzaam] rijden van treinen, maar niet de gehele dag.

Effectief massaal bezwaar
Schuurs wil bij een actie/protest breed inzetten, zoals enkele Blb-leden zelf ook aangaven: eerst de wijken en buurten [zoals ’t Zand, Orthen, Boschveld, Paleiskwartier e.d.] mobiliseren en met alle gemeenten langs de spoorlijn vanaf Meeteren, met ook Vught en Rosmalen, gezamenlijk optrekken tegen ’Den Haag’.
Want een massaal en gedegen protest, zoals in Groningen [effecten van aardgasboringen en zoals in Vught tegen de eerste niet verzonken spoorplannen], heeft werkelijk geholpen, legde Schuurs uit. ‘In Groningen liggen de vergoedingen al hoger en in Vught zal toch een verzonken spoor komen.’
Waarop vanuit de zaal werd geroepen: ‘Een tentje op het spoor zetten’. ‘Geen gek idee,’ aldus de ingenieur die de koploper is van het comité wijkraad binnenstad.
Voorzitter Christ van Puijenbroek van de Blb vatte – toen de discussie te technisch werd - het nog eens samen: 'We moeten ons richten op de aspecten veiligheid, terugdringen van trillingen en het beperken van de geluidsoverlast. En dat gaan we actiever doen met de wijken en de buurten om zieltjes te winnen voor ons standpunt: Geen goederentreinen door de stad’.


Terug naar boven