Blb: Toename goederentreinen+ oproep nieuwe leden voor Blb

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-12-2014 | Gewijzigd op: 08-05-2018
De ALV van de Bewonersvereniging leefbare binnenstad/ wijkraad in hotel Central begon woensdagavond 17 december 2014 met een presentatie van burgerinitiatieven al of niet met BIG tot stand gekomen.

-Onder het motto ‘ Bossche bloempjes’ wilde de Blb mensen in het zonnetje zetten die positieve energie uitstralen. Een voorbeeld was David die mbv de gemeente en de politie in de Hofstad een volière wist  te realiseren.

- Nort Lammers, voorzitter van de Werkgroep Het Kleine Monument, liet allerlei voorbeelden de revue passeren, zoals het terugbrengen en/of restaureren van muurstenen, terugplaatsen van beelden of het aanbrengen van naambordjes op de gevels van historische panden in de Hinthamerstraat.
Actueel is de werkgroep voor het Bolwerk Sint-Jan een 6-tal Bossche spreuken van Domien van Gent aangeleverd, die in 2015 daar een prominente plek krijgen. Dat is gebeurd  op verzoek van de Gemeente. 
-Met Boschtion TV worden op dit moment 8 onderwerpen betreffende kleine monumenten voorbereid om
in 2015 uitgezonden te worden. 

 
-Ook verscheen Liduine van Noorden, die in de verloederde Schilderstraat met medewerking van vrijwilligers, onder wie Yuri de Bekker [van de Jeroen Boschtuin..] geveltuintjes en een bloemen-en groentenperk in de straat had weten te realiseren zodat de buurt dankzij dit pareltje er vriendelijker en saamhoriger op is geworden.

-Zach Salveda had een gelijksoortig voorbeeld maar met betrekking tot de Jeroen Boschtuin met zijn perken en fresco’s. Elk jaar komt er in de tuin iets terug van Jeroen Bosch in de vorm van een kunstwerk. ‘De gemeente is blij met ons. We doen het vrijwillig en we zijn nog goedkoop ook..!’aldus Zach Salveda.
-Rechts boven: Hofstad
De volière in de Hofstad. Daar zorgt David voor een schone, veilige en plezierige woonomgeving.
-Rechts: Jeroen Boschtuin
waar omwonenden en andere binnenstads bewoners maandelijks de perken bijhouden en voor passende aankleding [o.a. kunst] zorgen.
-Boven: Schilderstraat.
Onder dit op 1 juni 2012 onthulde fresco ligt het bloemen-en groententuintje dat op initiatief van de omwonenden werd aangelegd.

foto' s© paul kriele, 1 juni  2012 en 18 december 2014 [boven] en edgar van de ven, 6 augustus 2011.

-Het meest aansprekende verhaal had David uit de Hofstad. Dankzij hem werd de buurt veiliger en is de band onderlinge band en waakzaamheid toegenomen. ‘Ze hebben er eerst wel enkele buurtbewoners uit verwijderd, zogezegd,’ vertelde’ David die de plantenbakken ook bijhoudt, lakoniek. ‘Ook de kinderen die weten wat ze maggen en weten wat ze niet maggen.’ Kortom David fungeert er als een soort wijkagent. David daarover: ‘Ik had de kans wijkmeester Louis van Liefoort op te volgen. De een loopt met een hondje. Maar ik met een hark, veger en een schop... Ik krijg er veel waardering voor.’ David brengt de ‘verloren’ winkelewagentjes van de Edah en nu van C1000 terug, in ruil voor een gratis pak koffie van de super.

Beurdsestraat hoek Weversplaats
.

De Pelikaanfontein, waarover voorzitter Nort Lammers sprak als een van de intiatieven van de werkgroep 'Het Kleine Monument'.


foto © paul kriele,  15 april 2014.

-Gabbie van der Kroef gaf een uitleg over de ruilkring die al bijna 20 jaar bestaat. De kring waar de ruileenheid een Niks is telt 185 deelnemers die een kleine contributie betalen. We vormen tezamen een klein economie vormt.
De meeste objecten verlopen via internet van eigenaar, maar diensten verlopen via bijeenkomsten, aldus Van der Kroef, die nog aangaf dat er op 18 januari 2015 een bijeenkomstvan de Ruilkring is in het Nico Schuurmanshuis.
Onze ruikring heeft een sociale functie[geregelde ontmoetingen], heeft een economische functie en straalt duurzaamheid uit. Zie voor uitleg:  www.niksvoorniks.nl
-Links boven: David uit de Hofstad.
-Boven: Gabie van der Kroef van de Ruilkring.
-Links: Zach Salveda die zich
inzet mbt de Jeroen Boschtuin
.

foto's © paul kriele, 17 december 2014.


In het vergadergedeelte gaf Nico van den Heuvel nog eens de naderende ontwikkeling aan mbt het Bossche spoor. Door een grote toename van goederentreinen, die Den Bosch gaan passeren, ontstaat er geluidsoverlast, dreigt er gevaar van giftige stoffen en zijn er trillingen in de zwaarste categorie te verwachten. Van den Heuvel vroeg om actie en protest.
zie  www.goederentreinennee.nl
'Vanaf 2015 start de inspraakprocedure. Dan gaan wij het juridisch traject in maar we hebben wel veel steun nodig van de politiek, de pers en van de gemeente,' aldus Van den Heuvel.

.Nico van den Heuvel in zijn pleidooi voor meer steun [protest] rond de dreigende toenname van goederentreinen over het spoor van Den Bosch.

Bestuurslid Filippini gaf in een volgend deel van de ALV de waarden van de Blb/wijkraad aan, zoals veiligheid, verbondenheid, toegankelijkheid en burgerkracht.
Filippini vroeg aan de zaal: Denk met ons mee. Zijn we een actiegroep? Waar zijn we voor en hoe doen we dat? En voor wie doen we het..? Daar willen we met u samen over discussiëren.
Neem als voorbeeld de spoorzone waar een dreigende stroom goederentreinen overheen gaat komen. Daar is al protest en actie tegen opgekomen.
Dat protest is een stemming van de leden. Dat hebben we als bestuur overgenomen.

Een volgend voorbeeld is de Pieckepoort waarover de Blb een poll op de site heeft gezet.
Doel van die poll was om de stemming van de leden te peilen voordat het bestuur dit als een actiepunt zou overnemen.


Filippini kondigde aan dat met instemming van de vergadering, dat in maart 2015 een vergadering zal worden belegd waarin olv een landschapsarchitect het aspect Pieckepoort aan bod komt. Uit de ideeën van de poll, zoals een poort, park of een combinatie van poort met park, of geen poort, gaat de Blb met haar leden een discussie aan om tot een beter inhoudelijk standpunt te komen. De vraag is dan of we ons als Blb voor dit project Pieckepoort moeten inzetten?

De uitslag van de poll was overigens dat een meerderheid geen Pieckepoort wenst….
Bestuurslid Marie Louse Filippini werkt aan een -inhoudelijk - steviger en duidelijker positie van de Blb/wijkraad. Daarover gaan de leden zich in maart 2015 uitspreken

De vergadering werd beëindigd met een oproep door de interim voorzitter Christ Puijenbroek om nieuw bloed [tbv bestuursaanwas] en om ideeën. Puijenbroek vroeg bij de leden om steun voor de toekomst van de binnenstad.


Terug naar boven