Goederentreinen+Wilhelminaplein+bowlingbaan op Blb-vergadering

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-03-2015 | Gewijzigd op: 12-07-2015
De Blb /wijkraad binnenstad hield een Algemene Vergadering in Hotel Central waarin de nieuwe voorzitter Marie Louis Filippini een beroep deed –gezien de nieuwe opzet van Zorg -op een meer sociale opstelling van burgers. Filippini sprak regelmatig over een nieuw draagvlak door nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij. De voorzitter gebruikte het begrip buurtcohesie ofwel de binnenstad bij elkaar houden.
Maar ook het hiermee verwante begrip Leefbaarheid kwam langs, specifiek in relatie tot het overleg met de Korte Putstraat. 'Met de ondernemers valt voortaan goed te praten,' liet de voorzitter blijken. 'Dat overleg moet straks tot een convenant en kan een voorbeeld worden voor andere uitgaansdelen van de binnenstad,' zei Filippini.
Het gaat dan om overlast in uiteenlopend opzicht, met name herrie van muziek en van publiek. Ook het overleg met de Gemeente raakt geïntensiveerd. Het was een drukke bijeenkomst gezien inhoud en opkomst .Er kwamen 70 leden naar de vergadering. Na de pauze in het openbare gedeelte, zat de zaal helemaal vol, zodat vaneen opkomst van ruim 200 Bossche burgers gesproken kan worden.

Afscheid en nieuw bloed in Blb/wijkraad
In de vergadering zat ook een moment om afscheid te nemen van Elise Beckers, de wijze vraagbaak, steeds op de achtergrond acterend lid dat 'het tetterende kippenhok' verlaat en voortaan haar stem laat horen in het Jeroen Boschkoor.  
Voorzitter Filippini bracht daarop ook dank uit aan de plichts getrouwe Frans Bolder en de interim voorzitter Christ van Puijenbroek.Ook San de Kort werd een pluim in zijn hoed gestoken, de websitebeheerder/verzorger San treedt ook op de achtergrond op als de ICT-man van de Blb..
Verwelkomd werden Marjan te Riele voor 't Zand en David de Jong voor de Hofstad en Ivonne Lemens voor  de binnenstad [Westwal].-Rechts De nieuwe voorzitter van de Blb / wijkraad Marie Louise Filippini. --Rechts onder: Penningmeester Henk Verschuur en 
voorzitter Marie Louise Filippini.foto © paul kriele, 26 maart 2014.
 
 

Na de pauze kwamen de regiegroep ‘Goederentrein Nee’, die intussen haar werkveld tot in Twente heeft uitgebreid. Een apart thema was [de invulling] van het Wilhelminaplein. Daarover hield landschapsarchitect Joris van Esch een verhaal met een historische achtergrond en stedenbouwkundige Maurits Klaren legde met een uit diverse aspecten bestaande power presentatie aan een volle zaal enkele keuzes voor. 'Het draait eerst om het formuleren van de opgave. Belangrijk is dat er rond deze 'plek met potentie' zeker een onderzoek op planologisch, archeologisch en milieu-technisch plaats dient te vinden,' aldus Klaren. 'Dat kan nog wel een paar jaar duren. Maar het heeft geen haast.'

Aansluitend trad Aart van Zelst op het podium om in kort bestek en op een geestige wijze vanuit een Franse dorpje, waar hij jaarlijks 5 maanden verblijft, het eenvoudige voorbeeld van Le Portail aan te halen. De naam duidt op een vergeten stadspoort die op een gegeven moment letterlijk boven kwam en waarvoor de plaatselijke burgemeester de idee van een door Van Zelst aangedragen gedenksteen overnam. Van Zelst toonde er ook nog een dia van een eenvoudig in beton uitgevoerde, 2 meter hoge poort bij.

Goederenspoor Nee
Het actiecomité Goederenspoor Nee, verwoord door penningmeester Henk Verschuur, denkt dat het comité haar radius naar het Europees Parlement moet verplaatsen, specifiek naar de Rechten van de Mens. Want van hoger hand is al beslist om het vrachtverkeer over de weg meer en meer naar de rails te doen verplaatsen. Daar valt niet tegen op te boksen. Dus we dienen het over een andere meer menselijke boeg te gooien. Maar het is een lange weg. Het maken van plannen en het uitvoeren duurt ook altijd lang,‘ aldus Verschuur.

Bowlingbaan
Tot slot mocht Paul van Poppel van het actiecomité rond de bowlingbaan van Bison Beheer zijn zegje komen doen. Met name kwam de overlast door herrie van het bezoek aan 10 banen, door een café dat horecavergunning niveau 4 krijgt en een restaurant met 120 plaatsen én... de discoavonden op vrijdag en zaterdag en zondagmiddag …! En dan nog het parkeren. Maar Bison krijgt wel 14 plaatsen extra en een parkeerdek op het dak.. !, sprak Van Poppel laconiek.

Paul van Poppel in een gloedvol en
ook relativerende rol als lid  van het
actiecomité rond de Bowling baan van Bison Beheer.

foto © paul kriele, 25 maart 2015.

Van Poppel was door zijn relativering innemend. Hij bekritiseerde ook het gemeentelijk motief van stepping stone. Alsof een besloten bowlingbaan vanuit het Paleiskwartier naar de binnenstad een hot spot wordt. Bezoekers schieten daar naar binnen en rijden er weg met een auto.. !
Kortom een bowlingbaan hoort in deze woonomgeving niet thuis.
Maar ja dat beslist een gemeente die in dit opzicht drie petten op heeft: infra structuur, Openbare Ruimte, vergunningverstrekker voor bestemming en horeca. Dan vraag je je toch af ?
We voelen ons geschoffeerd door de gemeente. In samenwerking met de Blb gaan we voort met onze strijd. Het is nog wachten op het ontwerp bestemmingsplan dat in april/mei verschijnt.
Voorlopig zal er geen bowlingbal rollen in onze buurt,' aldus Van Poppel..


Terug naar boven