Blb: Bijzondere gebouwen in beeld op 23-09-2015

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-09-2015 | Gewijzigd op: 09-09-2015


Bij de Bewonersvereniging leefbare binnnenstad/wijkraad staan op woensdag 23 september 2015 bijzondere gebouwen  in de stad in beeld. Dan gaat een deel van de ALV van de Blb over op welke manier we aan die gebouwen een nieuwe bestemming geven.

-Rechts: Het  voormalige
Paleis van Jusitie aan de Spinhuiswal
.
-Rechts onder: KPN-gebouw in de Prins Bernhardstraat.
-Onder:  Het oude EKP aan de Parallelweg.

foto's © paul kriele, 15 februari 2013 [onder],
15 juli 2007 [r.] en 18 augustus 2015.

Om die reden wordt die vergadering met aansluitend een openbare bijeenkomst gehouden  in de zittingzaal van het oude Paleis van Justitie aan de Spinhuiswal. Daarmee biedt de Blb de kans aan eenieder om een hernieuwde kennismaking met dit majestueuze perceel te maken.
Voorzitter Marie-Louise Filippini geeft nog enkele voorbeelden van leegstaande panden: KPN aan de Prins Bernhardstraat dat - door een flexibel huurkontrakt - pas in 2020 vrijkomt.
Ook de oude veevoederfabriek De Heus aan de Tramkade. Die gaat vanaf april 2016 aan een nieuw leven beginnen.
Dan is er nog het EKP in het Veemarktkwartier.

Een van de leden van de Conceptbouwers geeft die avond een toelichting hoe een herbestemming aan te pakken.