Blb vergaderde in antieke rechtszaal van oud Paleis van Justitie

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-09-2015 | Gewijzigd op: 14-10-2015
Woensdagvond 23 september 2105 kwamen ruim 100 belangstellenden af op de ALV van de Blb /wijkraad. Die opkomst volgde uit de keuze van de bijzondere locatie: een oude rechtszaal van het voormalige Paleis van Justitie op de Spinhuiswal. Het meubilair lag nog volop op voorraad, maar moest wel uit de kelders worden gehaald om de zittingzaal nog bruikbaar te doen lijken.

-Boven en rechts onder: De goed gevulde voormalige zittingzaal in het oude
Paleis van Justitie met ruim 100 belangstellenden
voor de ALV van de Blb / wijkraad.
-Rechts boven: De voorzitter van de Blb/wijkraad Marie Louise Philippini leidt Hans Dankers van de Van Renschdael Groep als eerste spreker in.

foto's © paul kriele, 23 september 2015.
 

In die grote zittingzaal hield Hans Dankers, projectmanager van de Van Renschdaelgroep uit Horst, een uiteenzetting over de plannen van deze investeerder en ontwikkelaar van monumentale gebouwen. Een van de voorbeelden uit haar portefeuille was de sloop en heropbouw van het complex woningen van 'Eigen Bezit' aan de Pelssingel.

Vervolgens spraken architect Michael Bol en Kirsti Pol van de Conceptbouwers over de plannen mbt De Heus aan de Tramkade. Sprekers haakten in op het thema van de avond: ‘Tussen droom en daad, herbestemming van beeldbepalende panden in de stad.’

-Links: Mede als gevolg van het bewind van
Napoleon kwam er een Huis
van Bewaring [1805 ] in de Sint Jorisstrtaat .

-Onder: Paleis van Justitie op de Spinhuiswal.
De toekomst: wonen, horeca, onderwijs of hotel ??
-Links onder: Het Paleis net na de brand van oktober 1944.

foto's © paul kriele, 11 juli 2007.


De Van Renschdael Groep heeft vorig jaar augustus het complex aangekocht. Het is een gecompliceerde bundeling van gebouwen en aanbouwen, aldus Dankers die meldde dat in januari 2016 begonnen wordt met groot onderhoud en renovatie.

De heren van de Van Renschdael Groep links
project manager Hans Dankers en onder
directeur eigenaar Marcel van Renschdael.
 foto's © paul kriele,  23 september 2015.

Vervolg presentatie Hans Dankers
'Pas dan kunnen de ontwerpen van de restauratiearchitecten uitgevoerd worden. Maar ook die moet nog benoemd worden. Over de bestemming kon Dankers geen uitsluitsel geven: onderwijs, horeca, kunst/cultuur of wonen.'
Maar het was wel duidelijk dat de ontwikkeling naar een nieuwe bestemming nog veel energie en tijd vergt. Dat is begrijpelijk gezien de gecompliceerde samenstelling van het complex, dat uit vijf afzonderlijke gebouwen bestaat met daarboven op ook nog allerlei aanbouwen en in de loop der tijd vele aangebrachte technische voorzieningen. Maar de Van Renschdael Groep rekent in termijnen van tien-twintig jaar bij dit soort monumentale projecten.
Respect van de historische waarde [bijv. het bewaren van de rechtszalen], een levendig stadsbeeld en aandacht voor kunst en cultuur, dat zijn onze uitgangspunten,' aldus Dankers.

Aankoop St.Cathrien
Interessant was dat de Van Renschdael Groep er op mikt om ook de St. Cathrienkerk in de ontwikkeling van dit stadsdeel te betrekken. Dankers denkt dan aan exposities. Het sluit goed aan bij de ambities van de Groep die een op Kunst gerichte foundation bezit. Daarmee staat zij in nauw overleg met Het Noordbrabants Museum, waar zich een Van Renschdaelzaal bevindt.
De heren van de Van Renschdael Groep toonden zich erg openhartig en gastvrij De leden van de Blb zouden zij als belanghebbenden van dit project graag terugzien op een inloopdag of bij een rondleiding.


Architect Michael Bol en Kirsti Pol van de Conceptenbouwers met een toelichting
op de plannen voor de oude
Veevoederfabriek De Heus aan de Tramkade.

foto © paul kriele,  23 september 2015.

Hierna belichtten Michael Bol en Kirsti Pol van de Conceptenbouwers de geleidelijke ontwikkelingen mbt de veevoederfabriek De Heus.
Door nieuw wegen te bewandelen en met kleine initiatieven te komen gaan we in de ecologische stad op zoek naar de kernwaarden. In die opzet trekken De Pleisterplaats, de Conceptenbouwers en De Mengfabriek tezamen op. Maar we zijn nog op zoek naar ondernemers
Het eerste project van de Mengfabriek is al in ontwikkeling: de innovatie opdrachten.


Terug naar boven