Raadsbesluit autoluwe binnenstad door weghalen piramides

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-10-2015 | Gewijzigd op: 05-11-2015
Gaat de gemeenteraad in de aanstaande raadsvergadering van november 2015 besluiten tot het overgaan naar een autoluwe binnenstad?  
Geheel autovrij, dat dateert uit de periode van burgemeester Gerrit van de Ven eind jaren 60.
Maar nu blijkt uit een circulaire van de Blb [Bewonersvereniging leefbare binnenstad/wijkraad], dat overwogen wordt de priamides op de meeste plaatsen weg te halen en auto's toe te laten in de straten van de binnenstad.
Alleen bij de precaire uitgaanszones, zoals in de Visstraat en de toegang daar naar toe in de Postelstraat blijven die blokkades staan.

Aanleiding is de bezuinigingsronde ! Het zou de gemeente vanaf 2017 t/m 2019 € 100.000 per jaar schelen.
De Blb zegt hierover niet geïnformeerd te zijn.

 
Continue reparaties aan de piramides zowel bij parkeergarage Wolvenhoek als in de Torenstraat.Rechts: Voortdurend
opstoppingen bij de parkeergarage Wolvenhoek.

foto's © paul kriele, 8 april en 3 augustus 2015.

Het voorstel werd recentekijk ontdekt door een tweet van een raadslid tijdens de bezuinigingsbesprekingen...
Een belangrijke bijkomstigheid is wel dat nagenoeg elke week er een monteur uit Zaandam staat te klussen bij een van de piramides. Dat wordt dus opgelost met het weghalen ervan...