Nieuw bestuur Blb zet in op wensen van de leden [nieuwe platforms]

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-03-2016 | Gewijzigd op: 21-03-2016
Ook al opende de voorzitter van de Blb de ALV in de Toonzaal met: ‘die wordt saai want het gaat om geld en de jaarstukken’, dankzij het openbare gedeelte na de pauze, zat er wat meer variatie in zaal, waar dit keer overigens nog geen 40 leden aanwezig waren.
De variatie kwam omdat er allerlei op bewoners afgestemde initiatieven langskwamen die de bezoekers aanspraken, en die in hun straatje pasten, of het nou om veiligheid, handhaving, parkeren of raceverkeer in de binnenstad ging.
Al weer parkeren is een vaak gehoorde kritiek op wat de Blb doet, maar deze Belangenvereniging/wijkraad is, zo vertelde José Schoormans met 20 heel gevarieerde zaken bezig.

Drie nieuwe bestuursleden bij de Blb:
links boven Elise Ackermans, boven Gerdie Schoofs en links Wout Heijnen.

.
foto's © paul kriele, 16 maart 2016.


Allereerst werden drie nieuwe bestuursleden met applaus, dus met instemming begroet. Zelfs twee vrouwen, moest voorzitter Henk Schuurs, die toen hij voorzitter werd, zijn penningmeesterschap overdroeg aan San de Korte, nog even aanstippen.
-Gerdie Schoofs, onroerend goedspecialist en binnenstadsbewoonster [Vughterstraat], die met name de Graduateschool in haar portefeuille heeft.
-Elise Ackermans, woonachtig in de Triniteitstraat, die lid werd omdat ze met name de ontwikkelingen rond het theater in de gaat wil houden en zich daarvoor via de Blb wil inzetten.
-Wout Heijnen woont tussen kerk en kroeg [Hinthamerstraat] nabij de Torenstraat. Wout zat in het onderwijs en deed veel aan bestuurlijke activiteiten o.a. bij kinderdagverblijven. Heijnen vindt Den Bosch een gezellige stad. Toen hij meer vrije tijd kreeg besloot hij zich voor de bewoners van de binnenstad te gaan inzetten.

Voorzitter van de Blb Henk Schuurs.

Schuurs liep de agenda af te beginnen met het financieel verslag:' De Blb heeft 287 leden. Dat aantal neemt toe, maar het is wel schrikbarend dat daar ook een aantal niet betalende leden onder zit…Terwijl ze het toch goed kunnen betalen,' aldus de voorzitter. ...
Doorzijn strakke regie kwam al gauw de rondvraag in zicht. Daar ging het met name- ja hoe kan het- over parkeren. Het gemeentelijk gedoe mbt de vergunningplaatsen, waarvan het aantal ineens weer toenam omdat de gemeente 200 plaatsen uit de niet bezette plaatsen in parkeergarages heeft overgezet naar ‘de straat’. Ze bleken voor de kandidaat aanvragers te duur.
Uit de zaal kwam de opmerking dat er al voor de derde keer voor de vergunningenhouders nieuwe uitwijkplekken zijn aangewezen....

In een breedvoerige toelichting bracht José Schoormans het verbeteren van de stad aan de orde. Hoe kunnen we met name in de aspecten laden en lossen, de mobiliteit gekoppeld aan het milieu en het parkeren, de stad nog aantrekkelijker maken.

José Schoormans die een oproep deed aan de leden met hun wensen/ opmerkingen te komen onder het  motto: 'Wat speelt er in uw buurt?'

foto © paul kriele, 16 maart 2016

José Schoormans noemde van de 20-onderwerpen waarmee de Blb bezig is onder meer [mensen] verbinden om tot een betere samenleving te komen. Actueel in dat verband was dat er een nieuw overleg met de winkeliers en bewoners van de Hinthamerstraat was gestart samen met wijkmanager Rikie Bos.

Ook neemt de Blb deel aan de klankbord groep Mariënburg waar ook wensen zijn geuit, zoals parkeerplaatsengebrek, de 30 km zone om snelheidsduivels te weren en het afgesloten blijven van de kloostertuin.
Zo is er ook deelname aan de klankbordgroep Theater en Bartenbrug. Dat alles is bedoeld om de levendigheid van de stad in relatie tot overlast in de gaten te houden. In dat kader werd het overleg aangestipt dat de Blb via de kwaliteitskring met de horeca heeft.
Samenvattend, maar ook landelijk verbredend, noemde Schoormans het Rijksproject ‘Beter benutten’. Daarin zijn tal van instellingen musea de horeva, bewonersverenigingen, Hartje Den Bosch vertegenwoordigd om de mobiliteit van bepaalde zones te verbeteren.
Kortom Schoormans deed een oproep aan de leden om zich te roeren en met wensen te komen onder het motto : Wat speelt er in uw buurt?

Sociale Platforms
Hierna kreeg Helen van de Paverd gelegenheid om een toelichting te geven op het door haar en haar collega’s opgezette sociaal platform‘Binnenbuurten’.  Binnenbuurten.nl is vergelijkbaar met Buurtkiep van Muntel, Vliert en Orthenpoort. Het doel is, aldus een bevlogen Helen, om initiatieven te doen groeien en te ondersteunen.
Het platform waar ook een prikbord bij hoort en een agenda, draagt bij aan de leefbaarheid en duurzaamheid van de buurt en geeft aan allen meerwaarde, licht Helen van de Paverd toe. Iedereen kan er een eigen profiel op aanmaken.
Door dat sociale karakter en de verbintenis tussen mensen krijgt Buurt steun van het Oranjefonds en VGZ.

>>>> Op maandag 21 maart 2016 vindt in de kapel van het GZG de start plaats van dit nieuwe sociale platform.

Martijn van Osch van www.Droomstaddenbosch.nl
 

foto © paul kriele, 16 maart 2016.

Martijn van Osch introduceerde het platform Droomstaddenbosch.nl  waarvan Den Bosch vorig jaar november de primeur had. Kortweg geeft dit platform mensen de mogelijkheid om samen hun Dromen voor en in hun stad te realiseren.
De doelstelling van Droomstad is om de creativiteit en innovatiekracht van een stad te ontsluiten en zo een insprirerende stad te realiseren waar iedereen vanuit een oprechte betrokkenheid  een bijdrage aan levert.

Daar gaf de voormalige concept designer wat voorbeelden van:
Rob van den Bosch met zijn idee van groene stadspoorten, of een opknapbeurt voor de Zuiderpassage of iemand die duurzaam wil waterwonen. En meer recent de herbestemming van het vakwerkhuisje op de Limietlaan.
Op de site Droomstad kan men via allerlei ‘knoppen’ stemmen en eventueel ook zelf  'Dromen' toevoegen.
Maar er zijn ook instanties, zoals het Cello, Heijmans, de gemeente en Zayaz die via Droomstad een oproep doen voor ideeën of een vraagstuk waar zij zelf mee zitten.
Door ideeën te delen, daagt dat uit tot betrokkenheid en kan gezamenlijk naar creatieve oplossingen leiden, aldus Van Osch. Het platform heeft al meer dan 50 dromen opgehaald, er is meer dan 3.000 keer gestemd op deze dromen en het registreert al 50.000 pageviews!

‘Droomstad’ is een gat in de markt van sociale platforms dat al opvolgers heeft in andere steden, waaronder Tilburg, Eindhoven die onderdeel uitmaken van het landelijke ‘Droomstad’.

Meer info over de Blb/ wijkraad binnenstad 


Terug naar boven