Verkeersmaniakken in Blb- vergadering

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-09-2016 | Gewijzigd op: 29-09-2016
Behalve een hot item als verkeersmaniakken in de binnenstad kwam ook het nieuwe fonds dat de gemeente instelt [het Wijk-, Buurt en Dorpsbudget, waarmee buurt-, en wijkbewoners vanaf 1 januari 2017 hun initiatieven gehonoreerd en gesteund en eventueel bekostigd kunnen zien] in de Blb-vergadering aan de orde.

Maar verkeersovertredingen [snelheid en herrie] trok dit keer [woensdagavond 28 september 2106] een over volle zaal in hotel Central.
Hans Migielsen van Hoofd afdeling
Werkmanagement lichtte
het nieuwe fonds Wijk-, Buurt en dorpsbudget toe.

foto © paul kriele, 28 september 2016.


Voorzitter ad interim Henk Schuurs leidde vlotte hand en soms met eigen inbreng, de vergadering die geopend werd met de toelichting door Hans Migchielsen, afdelingshoofd Wijkmanagement bij de gemeente.

Dat wijk-buurt en dorpsfonds is bedoeld dat nog gezien moet worden als een probeersel voor wellicht een groter en betere aanpak. Doel is de leefbaarheid van de wijken te vergroten. Initiatieven -wat Migielsen noemt ‘sociaal, fysiek en veilig*’ -kunnen door een wijkadviesgroep bij de gemeente worden ingediend en eventueel nog door ambtelijke deskundigen worden ondersteund. In overleg wordt bekeken of dat idee goed is, draagbaar in de wijk en of het niet elders al bestaat en financieel kan worden ondersteund. Migielsen zegt dat het ook belangrijk is om binnen de gemeentelijke organisatie wat ambtelijke kontakten te hebben om een goed advies te verkrijgen. Ook merkt hij op dat het niet om verkeerstechnische of andere reguliere zaken gaat die onder een andere rubriek vallen Anders zou daar het beschikbare geld aan opgaan…
De stad is in 14 wijken ingedeeld en er is voorlopig als ‘aanjaagsubsidie ’€ 722.000 beschikbaar dat naar gelang het aantal wijkbewoners wordt toegekend.

Er volgt nog een berichtgeving via brieven, de gemeentesite en facebook], waarin e.e.a. wordt uiteengezet, hoe dit proces verloopt, en met tips aan de adviesgroep.

Op 4 oktober 2016 is er in de Tramkade een bijeenkomst met gedetailleerde informatie en uitleg over de vorderingen.
Na een evaluatie van dit nieuwe fonds volgt in2018 wellicht een grotere en verbeterde aanpak.

Henk de Winter, van Openbare Ruimte en Verkeer, 
kreeg bijval maar ook tegenwind bij zijn uitleg hoe verkeersovertredingen aan te pakken en hoe die te meten.
foto's © paul kriele, 28 september  2016.

Verkeersmaniakken
Veel belangstelling was er voor verkeersveiligheid, de aanpak en de handhaving als het gaat om overtreders in diverse straten in de binnenstad waar een ieder zijn/ haar zegje [graag] over deed. Maar met enige worsteling sloeg Henk de Winter zich er doorheen.
Aanleiding was, zo begon de uitleg, de petitie van bewoners rond de Postelstraat over racende automobilisten en motoren. Dat leverde 164 reacties op. Dit alles wordt geprint en met een boekje en een brief aan B&W en de raad [PvdA ondersteunt dit initiatief al !..]overhandigd met als doel om maatregelen af te dwingen in samenspraak met de bewoners. Wethouder Jos van Son heeft toegezegd met de omwonenden in kontakt te treden. Dat is 1.
Punt 2 waren de cijfers en de metingen. Daar viel veel over te zeggen en dat gebeurde ook en aanhoudend.
Want die cijfers vielen tegen naar de zin van de aanwezigen.. Bovendien bleken er op de gemeten trajecten geen onveilige situaties voor te doen en ook geen ongelukken.

De Winter kwam met als antwoord dat er een gefaseerde aanpak komt volgens de code PODOG [oorzaak, doelen en oplossingen], waarbij als eerste gebied Postelstraat, Kruisstraat, Westwal, St Janssingel, Achter de Boomgaard, Berewoutstraat en Vughterstraat wordt aangepakt. Hoe en wat Dat was nog niet bekend maar het gebeurt wel in overleg met de bewoners.
Via de Blb volgt kontakt met de straatvertegenwoordigers die op dit aspect worden aangesproken en die hun wensen kenbaar kunnen maken.
Maar voor sommigen gaat dat niet ver noch snel genoeg en die willen meteen al handhaven. Maar mijnheer De Winter is niet van de politie, aldus Schuurs..die dit veelbewogen hoofdstuk van de ledenvergadering afsloot. 

Over snelheden gesproken: er was nog een aspect dat de 30 km zones op een nieuw in te richten stadsboulevard De eerste fase [Hekellaan en kruispunt Pettelaarseweg] was al opgeleverd, maar waar bleef de rest? Dat was al jaren geleden beloofd !
De Winter kondigde de aanpak aan van de Oranjeboulevard [station e.o] die in 2017 volgt. Voor de rest is nog geen geld beschikbaar [..].
De opmerking uit de zaal was dat als er ring om de binnenstad bestaat waar een maximum van 30km geldt, dan scheelt dat al meteen in het rijgedrag van de weggebruikers. >>Zie ook artikel op Bastion Oranje Invoering  30 km zone uitgesteld

De Winter zei nog wel dat er voldoende budget is voor verkeersveiligheid. Gebruik je goede kontakten in de politiek. In Den Bosch is nog nooit een goed plan gesneuveld.’


Terug naar boven