Nieuwe actie 'Overlast goederen-trein-verkeer'aan staatssecretaris

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-10-2016 | Gewijzigd op: 18-10-2016
De Bewonersverenging/ wijkraad Blb vraagt per brief dd. 12 oktober 2016 aan staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu te bezien hoe goederentreinen om de steden heen geleid kunnen worden en als dat niet gaat op grond van nieuwe wetgeving de treinen zodanig [sociaal] te doen rijden dat ze geen overlast bezorgen aan omwonenden
Vroeger gingen de hoofdwegen dwars door de stad. Dankzij een miljardenbesteding zijn er rondwegen aangelegd. Dat is ook zo gebeurd met kanalen … Maar dat is niet het geval met het spoorverkeer.

Merkwaardig is dat het met het spoorverkeer niet zo is gegaan. Goederentreinen zorgen voor veel overlast [trillingen en geluid], waardoor mensen ernstig gestoord worden in hun nachtrust en waarbij ook gebouwen schade oplopen. Daarbij komt dat de goederentreinen met name in de avond en de nacht rijden.

Als goederentreinen langzaam rijden veroorzaken ze minder geluidsoverlast en trillingen dan wanneer ze hard rijden. Op snelwegen gelden maximum snelheden. Maar in de wereld van het spoor wordt anders gedacht Daar gelden andere wetten. Uitzondering is dat ‘spoorveiligheid’ via een wet , wel een maximum snelheid aan treinen oplegt . Maar spooraanpassingen, zoals in Den Bosch maken het weer mogelijk treinen sneller door een stad te doen rijden.
Het gebrek aan adequate wetgeving is absurd. Het is archaïsch om goederentreinen met grote snelheid door woonbuurten te laten rijden.

Aldus de argumentering bij het verzoek, gedaan door de Blb bij monde van de voorzitter Henk Schuurs.
Schuurs verbaast zich erover dat:
-opheffen van die trillingen wel kan, maar is zo duur dat het als niet doelmatig wordt aangemerkt;
-dat er daarom geen maatregelen volgen
-en vervolgens kan de getroffen burger een procedure starten om schade gecompenseerd te krijgen.
Maar die burger wil helemaal geen compensatie. Hij/ zij wil rustig en naar tevredenheid wonen.