Blb-vergadering in Muzerije heftige klachten maar slechte opkomst

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-03-2017 | Gewijzigd op: 30-03-2017

De ALV van de Blb /wijkraad in de Muzerije,  die zo slecht werd bezocht dat voorzitter Schuurs er een opmerking over maakte, ging na de pauze -al weer -over de verkeersproblematiek in de binnenstad, zoals parkeren, vergunningenhouders/wachtlijst,  hard rijden en rondjes rijden. Maar eerst werd de agenda doorlopen. 

Voorzitter Henk Schuurs nam’- na twee termijnen -  afscheid van de interim voorzitter Chris Puijenbroek.Joep ten Brink treedt toe als nieuw bestuurslid en vertegenwoordigd daarmee in de Blb de slapende buurtvereniging Havenkwartier. ‘Daarop aansluitend zei voorzitter Schuurs, ‘we zien graag uit elke buurt een vertegenwoordiging in de Blb.  

De huidige voorzitter van de Blb/wijkraad Henk
Schuurs neemt hier afscheid van de interim voorzitter
Chris Puijenbroek, die er twee terrmijnen  heeft op zitten
en het tijd vindt om het besturen aan jongeren over te laten
.

foto © paul kriele,  29 maart 2017.
..............................................................................................................

Bij het doornemen van het jaarverslag  2016 stipte Schuurs toch nog even het ledenaantal aan dat toenam van 287 naar 321, ‘maar er zijn nog altijd en zeventigtal moeilijke betalers. En dat voor een tientje..!. Dat heb ik nog nooit meegemaakt,’ aldus  de voorzitter.

 Daarop kwam al een deel van de verkeersproblematiek langs met name de overstap naar digitalisering. Dat traject gaat nog zeker een jaar duren, aldus Femke Vermeulen afdelingshoofd Stadstoezicht. Dat ligt aan het geschikt maken van straten en nummerborden die straks digitaal gecontroleerd gaan worden door- ook een speciale digitalcar, die ook nog eens aanbesteed dient te worden..

 

Na de pauze was er een openbare deel waardoor in een keer
de zaal in de Muzerije vol liep.
.

foto © paul kriele, 29 maart 2017.
...............................................................

Concreet zei Vermeulen nog we over de parkeervergunningenproblematiek dat de gemeente nu pas het opschonen van de wachtlijsten, het vergroten van de sectoren en de abonnementen gaat evalueren. De gemeente zal in het tweede kwartaal met meer informatie hierover komen.

Kortom daar zit toch nog veel ruis bij, zoals het vergunningen parkeren, de lege vergunningenplaatsen, illegaal parkeren, de files voor de parkeergarages en het onbenut laten van de parkeergarage Sint Jan [door slechte bewegwijzering vanaf de rondweg…] . Uit de zaal kwam een opmerking om in de buurt van parkeergarages de betaald parkeerplekken om te ruilen voor vergunningenplaatsen. ‘Dan moet men wel naar een parkeergarage..’Voorzitter  Schuurs zegde later die avond toe wel eens te willen onderzoeken hoeveel bedrijfswagens in bijv. ’t Zand betaald parkeerplaatsen en vergunningenplaatsen inpikken .

 

Met name het hardrijden en rondjes rijden in de binnenstad overheerste de klachtenregen. Dat zijn toerrijders of criminelen die hier niets te zoeken hebben, aldus een bewoonster van Achter de  Boomgaard. Het waren herkenbare elementen die we in eerdere vergaderingen ook al hadden gehoord. Femke Vermeulen van Stadstoezicht nam dit allemaal mee. Daar kreeg ze een tas mee vol...’

Na een opmerking uit de zaal van iemand die geen internet heeft, antwoordde Vermeulen dat  ‘.   de gemeente vóór juli 2017 over zal gaan op automatische incasso. Dan is inloggen niet meer nodig..’. . 

Ook collega  Tjeu Prinsen van Openbare  Ruimte en Verkeer kwam met oplossingen en zette er zelfs een termijn bij. Prinsen heeft met de  bewoners van Postelstraat en Kruissstraat het stadium bereikt dat hij hen de maatregelen gaat voorleggen die de gemeente met hen heeft bedacht. 'Nog vóór de grote vakantie willen we iets geregeld hebben,’ aldus Prinsen. ‘Maar geen selectieve toegang. Dat is aan de politiek.‘

 Nog voor de pauze gaf Reina Split van de gemeente een uitgebreide toelichting over de manier waarop de tweejaarlijkse wijk-en buurtmonitor  wordt opgesteld en welke criteria er  gehanteerd worden. De monitor is ook in te zien via de gemeentesite. Zie www.s-hertogenbosch.nl/wijkenbuurtmonitor.

Hofstad


  Voorzitter Henk Schuurs, die wijkbewoonster
Monica van Hoorn uitnodigde eens haar
zegje te komen doen over de sfeer en de
steeds wisslende bewoning in de Hofstad
.

foto © paul kriele, 29 maart 2017.
.................................................................................................. 

Tussen de bedrijven door kwam Monica van Hoorn, mede namens haar buurvrouw  Halewijn aan het woord. Ze haakte in op het monitoronderzoek waaruit bleek dat de Hofstad ‘zwak ‘is. ‘Dat klopt ook wel sprak Van Hoorn, maar er worden bij ons ook goeie dingen gedaan.' Zij noemde de relatie met de wijkagent, met Jasper van de  gemeente en met Riekie Bos. 'Maar dat ‘zwakke’ van de Hofstad ligt ook aan de gemeente en de woningverhuurder.’ 
Hier pakte Van Hoorn de problematiek van de wisselende bewoningen aan. Monica van Hoorn: ‘Er zijn 25-30 verhuizingen per jaar. We willen een leefbare wijk zijn. Maar hoe krijg je dan met elkaar een verbinding? Er wonen zovee l families in de wijk. Brabant Wonen zet er mensen in de Ggz  plaatst mensen. Kunnen jullie niet iets voor ons doen? vroeg  Monica.Waarop Schuurs antwoordde: ‘We kunnen geen wonderen verrichten.’ Monica: ‘Nee, daar  wachten we al jaren op.’ Schuurs: 'Ik beloof u dat ik het voor u ga uitzoeken.’

 

Na afloop van de klachten en de aansluitende discussie die geleid werd door Laurens van Voorst kon men bij een drankje nog eens napraten in het  auditorium van de Muzerije. Terug naar boven