In Blb-vergadering: genoeg van herrie& aantal horeca & evenementen

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-06-2017 | Gewijzigd op: 23-06-2017
 De ledenvergadering van de Bewoners vereniging Leefbare binnebstad/wijkraad op 21 juni 2017 in de Verkadefabriek ging dit keer uit van drie stellingen die allen met overlast te maken hadden of daar in ieder geval naar toe leidden. Voorzitter Henk Schuurs nam op het einde van die stellingen het  besluit met de gemeente in overleg te gaan om het aantal evenementen meer te reguleren en de herrie rond horecazaken  [bijv. bij feesten en carnaval] te doen afnemen. Over de opkomst 60 personen] -ondanks de tropisch temperaturen relatief hoog - toonde voorzitter Henk Schuurs, die de vergadering leidde,  zich erg tevreden.

Maritiem en carnaval groeien steeds meer

dijt uiDe drie stellingen vielen onder het kopje: 'Is de balans zoek, zoek de balans'.  Immers de evenementen breidden zich steeds meer uit, zowel in aantal  als qua locaties als qua duur. Als voorbeelden werd carnaval en Maritiem genoemd. Ook het aantal horecazaken neemt toe. 'Maar, ' zei Schuurs,  de horeca en de winkels hebben de binnnestadsinwoners nodig en wij hen. Ze kunnen niet zonder elkaar.' De stelling luidde:  Bij een toename van evenementen blijft de overlast binnen de perken. Daaruit kwam na stemming als resultaat : 30 voorstemmers en 14 tegen.

Na een inbreng door de oud-voorzitter van de Blb tevens voormalig lid van de Horecakwaliteitskring,  Renée Spermon bleek dat de Blb voorheen  invloed had op de samenstelling van de evenementenkalender. Luuk Ottens van de gemeente stelde dat het maximaal aantal evenementen -met steun van de Blb-  is vastgelegd  in de evenementenkalender. Dat is indertijd [2013] opgesteld in de 'Uitvoeringsnota Evenementenbeleid'.
Maar uit de inbreng van een bewoner van 'Groot Uilenburg', dus inkl. Postelstraat en Kruisstraat , [bleek dat daar een bijlage bij hoordt die de bewoners niet te zien krijgen. ... Nouwens, zo was duidelijk, is falikant tegen uitbreiding van de horeca in 'zijn' buurt. 'Postelstraat -en Kruisstraat zijn geen uitgaansgebied,  maar woonstraat'.  Nouwens kreeg bijval van enkele andere omwomenden.  Die zeiden:'De herrie 's nachts neemt toe.  Cafees, zoals Nom Nom en dat van Vrielink inde Snellestraat plaatsen een tent voor de zaak en daar gaan ze  's nachts nog tot 02.00uur door met naborrelen voor het personeel.. 'Ik slaap niet.  Ik word gillend gek,' zei Annemarie van Haren.  '60 % van de bewoners van Groot Uilenburg ervaart overlast,' zo besloot Nouwens dit aandeel. 
  
Terras op parkeerplaats
Een tweede stelling ging over de uitbreiding van terrassen, zoals op parkeerplaatsen in het centrum. GroenLinks had al eerder over meer piknik-plekken in de stad gevraagd. Maar  mevrouw Crielaars zei dat ze daarvoor al terecht kon op het Maria Bastion aan de Westwal, of op Bastion Oranje of in de Jeroen Boschtuin en in de Casinotuin.
Ook weer Nouwens sprak dat hij dit idee prima vind, maar niet in een woonstraat..!
De uitslag van de stemming was: 37 tegen en 12 voor. 

Gemengde bestemming panden
Veel verwarring bracht  de derde stelling over 'Gemengde bestemming van panden', omdat men niet wist of een horecavergunning per straat aan een maximum is gebonden en of de vergunning vervalt als de zaak stopt.
De stelling luidde: Door leegstand tegen te gaan moeten panden van kleur kunnen verschieten. Dan krijg je een levendige straat.
In de discussie werd in ierder geval duidelijk dat een bestemming een wettelijk instrument is. Daarmee heeft de burger rechtszekerheid. 'Het kan niet zo zijn dat  een pand ineens van winkel of woning een horecazaak wordt,' zei Schuurs.
De uitslag was dit keer: 37 tegen en 11 voor.

Nieuws uit de buurten
Peter van den Bouwhuijsen, die tientallen jaren weg is geweest uit  de stad kwam met een lumineus idee. De Zuid-Willemsvaart veranderen in een twee laags verkeersweg en parkeergarage en daarbovenop water voor de recreatie en eventueel Sluis 0 opruimen [..] . Dat verkeersplan plan heeft al diverse voorgangers [o.a.Jan van der Eerden] gekend..Van den Bouwhuijsen vindt ook, dat er te weinig groen is in de stad. Maar ook hierover kreeg hij enkele tegenmeningen.

De Groot, een bewoner van de Stoofstraat/Postelstraat, vindt het een bende op de hoek van die twee straten. Meteen reageerde Jasper Maas, teamleider Beheer Openbare Ruimte van de gemeente,  dat met inspraak van de omwonenden dit pleintje spoedig zal worden opgeknapt. 

Ook gaat Jasper  Maas de klacht over zeilen die op terrassen tussen de cafees worden gespannen, aanpakken. We hebben dit zelf ook al geconstateerd. 

Marianne ter Riele presenteerde een pareltje in de binnenstad:  De stadstheatertuin achter het kantoorand van het Lilianefonds aan de Havensingel. Die openbare tuin heeft ook een ingang aan het  Emmaplein.

Er aan gekoppeld zitten: een bieb, een moestuin een woonhut voor kinderen, een podium voor muziek-of theatervoorstellingen. Er loopt een samenwerking met de er naast gelegen  Koningstheateracademie.


Na enkele 'Nieuwtjes uit de buurt' en het voorstellen van enkele 'Pareltjes' was het onderhand tijd voor een borrel. 'Daar waren we toch voor gekomen ,'grapte de voorzitter. 

Terug naar boven