Ledenvergadering Blb/wijkraad: op zoek naar jonge leden/ jong bestuur

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-03-2018 | Gewijzigd op: 08-03-2018

De ALV van de BLb/wijkraad op 7 maart 2018 in de Muzerije begon met een traktatie [Bosch bolletje met 25 erop]. Maar dat zilveren jubileum wordt pas in juni gevierd.

Voorzitter Henk Schuurs handelde in rap temp  de agendapunten af  om om 20.00 uur klaar te zijn voor het groot verkiezingsdebat.


Vertrekkend voorzitter Henk Schuurs met
daaronder zijn voorganger -25 jaar geleden -Sjaak van Haaster.


foto's © paul kriele,  7 maart 2018.
.....................................................................................................................
 Voor penningmeester San de Kort was het evenals voor voorzitter Henk  Schuurs en Wim Vos de laatste vergadering als bestuurslid van de Blb.

San de Kort heeft het financieel jaaroverzicht en de begroting voor 2018 opgesteld. Die sluit met € 979 af [zie blbwijkraad.nl] … De contributie staat voor 2018 voor  € 2.500 . Dat is positief ingeschat. Dat komt door een vlottere betaling  door de leden. De kosten bedragen € 9.320 en de inkonsten € 9.320 en subsidie gemeente € 6.820.
Saldo in 2017 € 979 en in 2018 verwacht  - € 160.
De kascommissie olv Peter van Doremalen werd onder applaus gedechargeerd.


Boze brief

Henk Schuurs moest in zijn terugblik nog eens de boze brief van 10 november 2017 memoreren. Die haakte in op de evaluatie door de gemeente over het parkeerprobleem: halvering van de wachtlijst parkeervergunningen na het doorlichten van die wachtlijst, vergroten van de  parkeerzones voor binnenstadsbewoners en aanwijzing St. Jozephparkeergarage ook voor binnenstadsbewoners en niet [volgens Peter Claessen van Hartje] voor winkelbezoekers. Eerst raakte die evaluatie met twee jaar vertraagd. Maar kwam dat overleg met de Blb over onze  zienswijze net een dag voor de behandeling van onze informatiebrief in het College van B&W.  Dat duidt op een onevenwichtige verwerking in dat College. Vandaar  die ‘boze brief’, aldus Schuurs. Zie artikel dd.10 november 2017:  Blb des duivels jegens lakse gemeente 

  Nieuw bestuurslid, 
oude bekende Marie- Louis Filippini.


foto © paul kriele,  7 maart 2018.
.................................................................................... 


Tussendoor stelde Henk Schuurs het nieuwe 
bestuurslid Marie-Louise Filippini voor. Die na 4 jaar werkzaam te zijn geweest in Den Haag weer meer tijd heeft gekregen. Filippini was  zes jaar geleden twee jaar voorzitter. ‘Als ik welkom ben wil ik mij opnieuw inzetten voor de Blb/wijkraad,'  aldus Filippini.’

Het probleem van het ledental
De Blb/wijkraad telt 327 leden[begin 2017] en begin 2018: 315.
'Op de 12.000 inwoners van de binnestad mogen we toch verwachten dat 10%  daarvan, ofwel 1.200 bewoenrs zich als lid zouden aanmelden,' redeneerde Schuurs. Maar daar kwamen twee kanttekeningen bij. Het gaat  bij die 12.000 niet om huishoudens, maar om personen. En dan dien je ook weer een aantal studenten er van af te trekken die zich niet met dit soort zaken inlaten, zei iemand uit de zaal van de Muzerije. Dus in de richting van 600 -waarmee de Blb in1993 begon, zou beter uitkomen..zo werd dit discussiepunt gesloten....

Henk Schuurs  was tien jaar lid waarvan deels penningmeester en vervolgens een jaar of 7 voorzitter. Schuurs stopt op 73-jarige leeftijd om jongeren, die een eigen kijk hebben op besturen en met zaken anders omgaan dan  de ouderen, ruimte en een kans te geven.
Ook Wim Vos noemt de leeftijd van 74 jaar die speelt als reden van vertrek.
San de Kort, die in totaal 10 jaar lid was waarvan 4 jaar bestuurslid, zei het kort: ‘Het is genoeg .’


Mede door een opmerking vanuit de zaal: ‘Wat te doen nu er drie opstappen en er slechts één nieuw bestuurslid aantreedt? Voor Schuurs was dat reden een oproep te doen naar het nieuwe bestuur en naar de zaal [de leden] om in hun omgeving kandidaten te peilen.

Schuurs: ‘De leden gaan in de vergadering akkoord met nieuwe bestuursleden. En het  bestuur zal in de eerst komende bestuursvergadering bezien hoe de situatie van het tekort aan bestuursleden wordt opgelost en ook de functies gaan verdelen en al andere zaken bepalen, zoals de voortgang van de website.

Algemeen bestuurslid  Wout Heijnen
gaf de vertrekkende bestuursleden, na een
korte schets van elk, bloemen en een kadootje mee.


foto © paul kriele, 7 maart 2018.
.,..........................................................................................
 Nog voor de pauze nam het algemeen bestuurslid Wout Heijnen de microfoon om van de vertrekkende bestuursleden met een dankwoord, kadootje  en bloemen afscheid te nemen.

Tegen ‘de ouwe rot in het vak’ Wim Vos, zei Heijnen: ‘Die heeft kennis van zaken, is een goed luisteraar en weet zijn standpunten goed te melden’.  Aan San de Kort: ‘San weet rust te brengen in vergaderingen en overleg,  is bedachtzaam en een frequent deelnemer aan de discussies. Tja,  en wat de website betreft. Daarmee maakt hij zich onmisbaar. Dus in dit opzicht vallen we in een gat. ’

Henk Schuurs: ‘En Henk.. dat is een markant figuur. Henk heeft zich mateloos geërgerd aan de reacties van de gemeente  op onze activiteiten. We hadden liever gezien dat de gemeente net zo snel zou reageren als  waarmee auto’s over de Zuid-Willemsvaart rijden.. ...Met Henk is er veel veranderd in het bestuur. Mede dankzij deze voorzitter werd de Blb/wijkraad hoe langer hoe meer serieus genomen’.   En tot slot :’Henk is geen zeurder, maar een goed opgevoede pitbull’.

En tot het nieuwe bestuur sprak Heijnen: ‘Probeer deze situatie vast te houden.

Verkiezingsdebat


Na afloop van de ALV vond er vanaf 20.00 uur het groot verkiezingsdebat plaats. Maar die zijn er zo taltijk en zo difuus dat we die laten voor wat ze zijn. 

Een groot aantal kandidaten voor de verkiezingen van 21 maart 2018 nam in de Muzerije deel aan het Verkiezingsdebat.
o.a. Huib van Olden [CDA], Hernandez, Joep Gersjes [BVP], Sjef van Creij [Gewoon ge- DREVEN], Gerdien de Wal [Lokaal Liberaal], Ardiana Hern
ández [50Plus],  Paul van der Krabben [Bosch Belang] en Will Vugs.

foto © marianne vander sloot, 7 maart 2018.
...............................................................................
Terug naar boven