Blb: De stad verandert, maar stap voor stap

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-09-2018 | Gewijzigd op: 27-09-2018

Op de bijeenkomst van Blb /wijkraad draaide het vooral om overlast van herrie en hoge snelheidsverkeer in de binnenstad. Daar werd door Noud Velthoven een plattegrondgetoond met rood gekleurde straten die last hebben van snel/herrieverkeer.

Maar interessanter was de gemeenschappelijke lezing van Ron Bos en Annelies de Ridder dat de stad verandert, maar dan wel stap voor stap, rekening houdend met belangen van ondernemers,  bewoners, gemeente en ook nog trage procedures….

Voorzitter Jos Schoormans die de avond, met zo’n ruim zestig bezoekers soepeltjes leidde, beloofde dat het een inspirerende avond zal worden, waar we ‘best een heel ambitieus plan met jullie gaan delen’.

Alleen jammer dat er toch vaak vanuit  een persoonlijk straatje interrupties werden gepleegd. Maar goed… daar is zo’n wijkraadavond voor. 
De sprekers vlnr. Blb-lid Noud Velthoven [half zichtbaar], Arnold Bongers, Ron Bos en Annelies de Ridders alle drie van de gemeente
en voorzitter José Schoormans.foto © paul kriele, 27 september 2018.
.............................................................
 

Eerst gaf ons Noud Velthoven informatie uit de oriëntatiebijeenkomst van 20 juni jl. waarin spreker straten en gebieden aangaf waarin het verkeer voor overlast [snelheid, herrie en geluidsnivo] zorgt.  Er is ook sprake, aldus Velthoven,van minder belevingswaarde van de binnenstad. De stad komt daardoor als culturele plek in gevaar.. Maar helaas er gebeuren geen ongelukken, zelfs niet op de hoek Hinthamerstraat-St. Josephstraat.. Dus voor gemeente, noch politie reden om er iets aan te doen....

85% van de binnenstad is openbare weg
De rest is voor voetgangers en fietsers.

De gekleurde straten hebben last van
herrie en snel auto- en motorverkeer.

..........................................................................................
 

Maar toch... de Postelstraat wordt met piramides afgesloten. Dat zal vanwege procedures en leveringstijd voor die piramides wel effe duren [voorjaar 2019..?] Voor afsluiting van de Hinthamerstraat is overleg nodig met gemeente, horeca en Hartje Den Bosch, stelde Velthoven.

Hinthamerstraat- St Josephstraat-Zuid-Willmsvaart

Mogelijke oplossingen voor bewoners van
straten die door hufterig rijgedrag worden gehinderd
.

....................................................................................

Beeld van de plaatsen van totaal aantal ongevallen 2012-2018.
Per blokje ook het aantal. 

............................................................
 

Beeld van de plaatsen van
ongevallen voetgangers en fieters 2014-2018. Op de hoek Hinthamerstraat
-St. Josephstraat maar eentje. 


................................................................., 

Ook stelde Bongers[na een vraag uit de zaal] dat maatregelen tegen hufterig gedrag  niet tot de competentie van de gemeente behoort.. Waarop voorzitter Schoormans reageerde dat ‘Handhaving’ op de agenda van het Blb-bestuur staat. Ook wat betreft de inrichting met belemmerende objecten tegen hoge snelheden.

Arnold Bongers stelde, na eerst het aspect  snelheidslimiet  te hebben bepaald op maximaal  30 km/uur,  de vraag wanneer is iets onveilig en geeft overlast?  Dat is vaak perceptie. 


De stad is een  plek om samen te komen, te bezoeken, te kijken, te ontmoeten en aandacht te vragen. [citaat Jane Jacobs [1916-2006]
].
.........................................................
 

Dus het meest interessante kwam uit de lezing van Ron Bos en Annelies de Ridder. Zij lieten  aan de hand van oude foto’s en kaarten zien dat Den Bosch ooit [eeuwen geleden ] een ontmoetingsstad was, waar het krioelde van bewoners, bezoekers en handelslui en veel paard en wagens. Van lieverlee veranderde dat beeld in een industriestad met ander verkeer [eind 19e eeuw] en daarna de moderne stad met vierbaanswegen voor auto’s [jaren 60]. Dat  slaat op zijn beurt langzaam om naar een stad die ruimte biedt voor de bewoners en bezoekers, een stad met ruimte voorwater, vertier [speelstraten en festivals] met andere woorden een autoluwe stad.

Want daar ging het deze avond om. Hoe gaan we om met de plaats voor de auto, de parkeergarages Josephstraat en Wolvenhoek]  en het belang van de bewoners en de ondernemers. Daar ging het deze avond om.

Zo doet oud voorzitter Henk Schuurs het voorstel op een Zuid-Willemsvaart bijeenkomst als het plan van  eenrichtingsverkeer aan de orde komt ook de bewoners aan de Noordzijde van het kanaal te betrekken.


Linker deel van de kaart
de traverse[ nu de A2]
dwars door de stad via de Markt.

Middenin via de Koningsweg,
Drakentunnel en Orthen.

En rechts de Rondweg [A2]

......................................................................... 

Afname auto’s  binnenstad

Lokaal [hoofdstraten] niet,  maar landelijk
[nationaal beeld], neemt aantal auto's af.
Zie licht rode balk met blauwe pijl. 

.............................................................................................

Het zit de Blb/wijkraad wel mee, zo bleek uit onderzoeken en statistieken. De gemeente verricht al vanaf 1980 metingen in de hoofdstraten Het blijkt dat de toename van auto’s in die hoofdstraten afneemt [structureel dus wisselend], aldus de voordrachten. Vanaf  2000  groeit het autoverkeer niet meer. Behalve dan op de rondweg daar is het verkeer vanaf 1980 naar 2015 met factor  drie toegenomen. Maar dat is op zijn beurt weer een nationaal beeld. In de binnenstad is de rek er uit Daar is geen toename van auto’s meer.

Wilhelminaplein en Willemsplein

  Linker foto Wilhelminaplein,
voordat het dankzij prof dr. Heetman, en warrig
verkeersplein werd. 

Middenin het overvolle Heetmanplein.

Rechts na de reconstructie
- ook minder auto's- dankzij
de aanleg van de Randweg.


..........................................................
 

Wat dat betreft is de stad weer terug bij de middel eeuwen als ontmoetingsstad met plek om te zoeken [ citaat Jane Jacobs] naar partners, voor vertier, scholen en aandacht zoeken en kopen. Dat is positief, aldus Bos. Daarom gaat het goed met Den Bosch.  Die ook nog even -in drie fasen- de plattegrond  van stad liet zien.  De stad werd doorsneden door de rondweg [A2] die voor de oorlog een klinkerweg was, dwars door de binnenstad [via de Markt]liep en na de oorlog als traverse via de Koningsweg en Drakentunnel, Orthenseweg en oude rijksweg in Orthen naar Hedel.

Er is meer ruimtge voor de bewoners,
bezoekers en toeristen. Het water  is
teruggekeerd in de stad
[ook bijv. in Breda en Utrecht].  Er is weer
meer ruimte voor speelstraten en festivals.

'Dat is positief. Daarom gaat het goed met Den Bosch', Ron Bos.
.............................................................................................. 

Als antwoord op een autoluwe stad haalde Bos en De Ridder voorbeelden aan van elektrische auto’s het delen van particulier en  zakelijk verkeer. Transport /bezorgen in kleinere auto’s en vanaf centrale punten.  De Ridder er is een groeiende bereidheid  om met oplossingen te komen. Zie ook de toename van het fietsgebruik en de facilitering van comfortabeler en snellere fietsrouten. 

[Technisch] nieuwe vormen van vervoer,
zoals naast de E-auto, de deelauto of
kleiner vrachtvervoer naar centrale
punten in eenstad, of betere fietspaden.

...................................................................................


Parkeergarages
Maar wat te doen, als er sprake is van een autoluwe binnenstad, met de parkeergarage Wolvenhoek en St. Josephstraat? Voorzitter José Schoormans wil die garageplaatsen toekennen aan de binnenstadbewoners. Maar daar zal de politiek, de gemeente en Hartje Den Bosch niet mee aklkoord gaan.... Terug naar boven