Jaarvergadering Blb in theater Artemis op 30 maart 2022

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-03-2022 | Gewijzigd op: 31-03-2022
Jaarvergadering Blb in theater Artemis op 30 maart 2022


Op woensdagavond 30 maart 2022 hield de Blb / wijkraad haar jaarvergadering in de toneelzaal van theater Artemis. Buiten de jaarstukken -in eerste besloten deel van de vergadering behandeld- besloeg het openbare gedeelte het bespreken met leden en bewoners van het thema Autoluwe binnenstad en een toelichting op de gemeentelijke plannen daarop door Robert Groenhof, ambtenaar bij de gemeente.
Groenhof, die over het thema autoluwe sprak, gaf aan dat auto luwe geen doel op zich is, maar sprak over een bereikbare en leefbare binnenstad dat in 2030 moet worden gehaald. Daarbij kwamen aspecten als deelmobiliteit, kleinere Arrivabussen en selectieve toegang ter sprake. En het reduceren van parkeren in woonstraten.
Saillante nieuwtjes 
Groenhof kwam ook met saillante nieuwtjes : De piramides gaan verdwijnen en worden vervangen door [digitale] scanning van nummerborden van auto’s. In 2025 voert de een verplichte zero emissie voor gemotoriseerd verkeer door.
Ook sprak Groenhof aan de hand van een plattegrond over het indelen van de binnenstad in drie zones [ringen] die van buiten naar binnen toe steeds minder toegankelijk worden voor autoverkeer. Dus ook voor bezorgdiensten. Daar moeten dan vaste laad-en los plaatsen voor komen met ‘kleinere elektrisch aangedreven [transport-] wagens. I

Reacties uit de zaal
In reactie op de voordracht van Robert Groenihof kwamen uit de zaal een reeks van persoonlijke klachten/ergernissen, zoals : raceverkeer door binnenstad, rondjes rijden door opgeschoten jongens, toenemende horeca in woonstraten, te weinig handhaving e.d.. Een nieuwe, meer zinnige, opmerking was: of er bij verkeerscontroles al aan geluidsmetingen wordt gedacht. 'Elders wel, maar in Den Bosch alleen nog proefsgewijs,’ was het antwoord van Groenhof.
 
Met drie stikkers, groen rood of blauw kon op de kaart worden aangegeven welk gebied men goed/mooi, aantrekkelijk  of  slecht vond.

Interdisciplinaire opdracht van AVANS-studenten
AVANS studenten met een ‘Urban presentation’.  Docente Roos van Rooij van AVANS had enkele studenten [Britt, Dan en Iris] naar deze ALV meegebracht om het contact met jongeren te verstevigen. Immers jongeren zijn ondervertegenwoordigd, aldus demotivatie van de docent. De drie volgen een studie ondernemerschap/ retailmanagement.
Hun presentatie had als titel ‘s-Hertogenbosch meer zichtbaar maken als Cultuurstad van hbt Zuiden. Aan de hand van een plattegrondje konden de aanwezigen hun mening geven over drie situatie verdeeld [met te plakken stikkers] in goed, slecht voorkeursplek. Daaruit kwamen bijv. slechte uitstraling van de Barbaraplaats en het Burg.  Loeffplein en het verzoek om het festival de Boulevard meer naar het Zuiderpark te halen ivm behoud van de Parade als rustig verblijfsplein en de wens op de Markt gene grote podia meer te plaatsen.

Werkgroep autoluwe binnenstad
De werkgroep Autoluwe binnenstad met Phili Heemstra Diane Manger en Liebeth Oudesluijs die onder leiding staat van Marianne ter Riele, gaf een korte presentatie die enkele voor de hand liggende kreten bevatte over autoluw: Autoluw geeft meer ruimte [bijv. voor groen, speelruimte of  ontmoetingsplek e.d.] ,auto hoeft niet te overnachten[ mbt parkeerbeslag..], deelgebruik van de auto, functiestroken [[voor bomen, containers invalidewagentjes] .
Marianne ter Riele besloot deze presentatie dat er over dit thema ‘autoluw’ een conceptvisie in de maak is, die wordt door gestuurd naar de leden/ belangstellenden en de lokale pers.

Meer wijkontmoetingsbijeenkomsten
Voorzitter José Schoormans, die de avond presenteerde, kondigde aan dat de input van deze avond verwerkt wordt en op 29 juni 2022 [thema verkeer] op de agenda komt te staan. Ook zal op de homepage van de Blb de nieuwe samenstelling van het bestuur [10 nieuwe leden]  worden gemeld.  Schoormans kondigde aan dat de Blb meer met de burgers van de stad in contact wil komen. Daartoe zullen ontmoetingsbijeenkomsten in de uiteenlopende wijken worden opgezet. Daar is een post van € 7.000 voor gereserveerd. Uiteraard speelt hierbij ledenwerving ook een factor, aldus de voorzitter. Maar ook zal de interactie met de bestaande leden worden versterkt !

Terug naar boven