Participatie zoekende Blb formuleert 'Leefbare Stad'

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-10-2009 | Gewijzigd op: 16-02-2012
Op de vergadering van de Bewonersvereniging Leefbare binnenstad -  vanavond 14 oktober 2009- in Hotel Central, sprak de  pas aan de Tilburgse universiteit  [Masters Leisure Studies ] afgestudeerde Karlijn Spoor over haar specialiteit citymarketing. Dat is het - markgericht - aantrekkelijker maken van de stad. 
Spoor vergeleek in haar uiteenzetting voor de Blb specifiek de steden Breda en Den Bosch. Het was haar so wie so opgevallen dat citymarketing zich met name richt op de bezoekers en niet op de  bewoners.
In  Breda is de citymarketing opgepakt door burgers en de ondernemers [horeca]. En dat werkt goed, zegt de studente die haar pre-masterstudie voortzet in Tilburg. De gemeente Breda staat daarin buiten spel.

In Den Bosch is de gemeente inzake de stadspromotie de initiatiefnemer en heeft de leiding. Dat gebeurde ook weer bij de voorbereidingen van het programma voor het Jeroen Boschjaar in 2016. Burgers worden daar- tot nu toe- nauwelijks bij betrokken. Er bestaan in de stad wel allerlei overlegorganen: Bezoekersmanagement, Evenementenoverleg, het Centrummanagement en JB-500, maar daar zitten geen burgers in. Onderzoeken bevestigen die conclusie van 'het er niet bij betrokken zijn':  81% vindt dat zo en 73% vindt dat de gemeente er niet voor open staat. Terwijl volgens Spoor die burgers juist de ambassadeurs zijn van de stad én voelen en precies weten wat er speelt.

Tot slot deed zij de aanbevelingen, dat burgers zich met andere bewonersverenigingen zouden moeten organiseren, dat hun plannen dienen aan te sluiten op de grotere overkoepelende plannen en dat je moet tonen wat je bent en welke krachten je hebt. Dat was een item waarop voorzitter Renée Spermon inhaakte, mede doordat uit de zaal [Ton van Gaalen] de vraag kwam: wat betekent 'een Leefbare stad feitelijk voor de vereniging'.
Na de pauze werd over dat - nog altijd vage- aspect gebrainstormd. Om als gespekspartner geaccepteerd te worden en te kunnen participeren, dienen doelstelling en 'leefbaar' vastgelegd te zijn.