Speerpunten van beleid van nieuwe voorzitter Blb Spermon

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-03-2006 Op 8 maart 2006 werd in hotel Central op de algemene ledenvergadering van de – koperen - Bewoners belangenvereniging binnenstad Blb, Renée Spermon-Marijnen benoemd tot de nieuwe voorzitter. Renée Spermon, die de plaats inneemt van René Fijen, noemt als twee speerpunten waarop de Blb gaat inzetten: 

-de algehele parkeerproblematiek [inkl.de transferia], die met name door het vrijkomen van de Parade en de Beurdsestraat nog heftiger zal worden.
-en als tweede het vrijgeven van de sluitingstijden voor de horeca.


De nieuwe voorzitter van de Blb René Spermon-Marijnen.

foto © paul kriele, 19 juli 2011.

In het openbare deel van de avond gaf Hoofd stadstoezicht Eugene Kok een toelichting op de omzetting van het parkeervergunningensysteem naar een flexibel systeem. Op aandringen van de Gemeenteraad moet er een eind komen aan de wachtlijsten van vergunninghouders. Daarnaast speelt dat dankzij een nieuwe wetgeving, voortaan de parkeerboetes niet bij het Rijk, maar in de gemeentekas terecht komen.
De gemeente wil –om die wachtlijst op te heffen - alle parkeerplaatsen vrij geven voor zowel bezoekers als voor de bewoners [vergunninghouders]. Maar dan krijg je volgens de tegenstanders een hopeloos gedoe met zoekende, rondrijdende, auto’s wat meer verkeersstromen en dus meer luchtverontreiniging teweeg brengt.
De Blb stelt voor om het systeem van vergunninghouders aan te houden en daar aan toe te voegen een vergunning op de betaald parkeerplaatsen voor de wachtende bewoners, voor de winkeliers én voor de bedrijven. De gemeente wil dit voorstel in overweging nemen. Maar, zo stelt Kok van Stadstoezicht, de zaak ligt complexer omdat er meerdere partijen meespelen.   zie ook www.blbwijkraad.nl Meer info via info-blb@zonnet.nl