De Blb neemt wijktafel in zich op

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-12-2011 De in 1993 opgerichte 'Bewonersvereniging leefbare binnenstad', tegelijk wijkraad, is bereid de wijktafel in zich op te nemen mits de verantwoordelijke bestuursleden lid worden van de Blb. Dat is woensdagavond 14 december 2011 in de ALV van de Blb in Hotel Central met een meerderheid van stemmen en na een breedvoerige discussie besloten. De kernpunten van die discussie waren onder meer de constructie van de Blb als een zelfstandige, door de gemeente erkende gesprekspartner. Voorzitter Spermon zou later in de vergadering nog eens de verschilpunten van de Blb met een wijkraad aangeven.

Aanleiding van dit verenigingsbesluit was het faillissement van de wijktafels mede als gevolg van de bezuinigingen. Dat orgaan was bedoeld als een communicatiepunt tussen de wijken en de gemeente.

Spermon gaf het verschil van de Blb met een wijkraad aan: de Blb, die overigens aanvankelijk geen wijkraad wilde zijn, is een vereniging die met een inspraakregulering werkt en geen subsidie van de gemeente ontvangt. Het werkveld de binnenstad, bestrijkt een groot gebied waar zich vele majeure zaken afspelen onder meer betrekking hebbend op verkeer, veiligheid, bestuur, overlast, horeca.
Het bestuur van deze vereniging schrijft vier maal per jaar een ALV uit en telt 4 werkgroepen. Als vertegenwoordiger van de binnenstad hebben we met vele én diverse problemen te maken, sprak Spermon die bijna dagelijks met haar voorzitterschap bezig is. ‘Een uitbreiding van de bestuurspositie van 5 naar 13 door deze fusie is ons weg welkom.’
 

Voorzitter van de Blb René Spermon-Marijnen.
foto © paul kriele, 19 juli 2011.
De overige zaken die in de vlot verlopende vergadering aan de orde kwamen was onder meer het nieuwe concept bestemmingsplan* dat 'nog veel pijnpunten heeft. ‘Er zit een groot aantal fouten in,' sprak de voorzitter op de drukbezochte Ledenvergadering. ‘Wij missen de structuurvisie waarin je aan geeft wat je nu met de stad wil. Het bestuur van de Bewonersvereniging leefbare binnenstad [Bllb] gaat, zodra de digitale kaart van de binnestad klaar is, hier zeker op inspreken.'

*Zie artikel Nieuw en eenvoudiger bestemmingsplan  dd. 14 december 2011.

Ook wil de Blb in de gesprekken met de gemeente de verhouding tussen de plaatsen voor vergunninghouders en de betaald parkeerplaatsen weer in balans brengen. Er zijn teveel betaald parkerenplekken opgeheven, aldus Spermon die wel tevreden is dat het door de provincie gesubsidieerd elektrobusje de route waarover het rijdt heeft afgebeeld en een halte heeft gekregen voor het station met een miniem[..]bordje erbij.
de WABO
Na het besloten verenigingstraject hield bestuurslid van VNO-NCW Jan van de Broek een duidelijke uiteenzetting over de WBO, de nieuwe wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, die allerlei regelgevingswetjes [over kappen, sloop, verbouwen monumenten e.d.] vervangt.
De WABO beoogt een aantal van deze activiteiten in één keer onder te brengen in een ‘project ‘. Daarmee zijn ook de procedures compacter en eenvoudiger geworden, aldus Van de Broek.
 Terug naar boven